שאל את הרב
print
אא
במקום שנהגו להקל לאכול פת עכו''ם, מה הדין בסופגניות הנעשות על ידי גוי ?

הרב לירן ישי

1. במציאות של היום שהלחם יש בו עירוב רכיבים שונים ומשונים אין היתר לאכול פת גוים גם במקום שנהגו. וכן כתב בספר הוראה ברורה (סימן קי"ב - כתב יד).
2. סופגניות שנעשו על ידי גוי דינם כבשולי גוים ומכל מקום אם הדליק ישראל את האש אף שבבשולי גוים לדעת מרן אין זה מספיק, וכמו שכתב מרן בסימן קי"ג (סעיף ז) מכל מקום הכא יש ספק ספקא להקל שמא כדעת רבנו תם בבלילה עבה שמטגנה בשמן שברכתה המוציא והוי כפת דמהני הדלקת האש, ושמא אף לדעת הר"ש דהוי מזונות והוי כבישול מכל מקום לדעת הרמ"א גם בכהאי גוונא מועיל הדלקת האש של הישראל. ולכן מחמת ספיק ספיקא זה גם לדעת מרן הבית יוסף מותר.
ואם מטגן בשמן בלילה רכה שאז ברכתה מזונות לכולי עלמא לא מהני לדעת מרן הדלקת האש על ידי ישראל, אבל אם עושה כן באולמות או בחנות שהיא בבעלות ישראל יש להקל וכמו שכתב בשו"ת יחוה דעת (חלק ה' סימנים נ"ג-נ"ד)

שאלת המשך: איסור בישולי גויים ב"פריקסה".

מה הדיו של פריקסה האם זה בלילה רכה או עבה ?

הרב לירן ישי

נקראת בלילה עבה, ומותר לאכלה כשהדלקת האש נעשתה ע"י יהודי.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0