שאל את הרב
print
אא
 רצוני לדעת אם נגיעה באישה גויה זה איסור דאורייתא או דרבנן? נפקא מינה אם לוחצת היד מותר או אסור בכל אופן?

הרב אליהו מאדאר

עיין להרמב"ם בפרק י"ב מהלכות איסורי ביאה שאין איסור מהתורה אלא בבועל גויה דרך אישות, אבל שלא באישות אסורה רק מדרבנן עיין שם. ולפי זה כ"ש בנגיעה שאין בה איסור תורה אפילו להרמב"ם שנגיעת חיבה בערוה דעלמא יש בה לאו מהתורה, הני מילי בישראלית מה שאין כן בגויה.  ומ"מ כבר כתב הרמב"ם שם (פרק ג') שעוון זה של בעילת גויה אל יהיה קל בעניך אלא יש בו הפסד יותר מכל העריות שהרי אין הבן מיוחס אחריו אלא הוא בן גויה בר מינן, עיין שם.
ומה שכתבת דנפקא מינה בזה אם לחיצת יד מותרת. הנה אף על פי שאין בזה איסור תורה, אין להתיר, דמ"מ יש בה קריבה לאשה האסורה עליו, כיון שכבר עלתה הסכמת הפוסקים שאין להקל בלחיצת יד לאשה ושאין להתיר בזה אפילו מפני כבוד הבריות כנודע, א"כ ה"ה בגויה דבכלל איסור קרבה היא,  ועיין בספר חסידים (סימן תתר"צ) ובשו"ת מנחת יצחק (חלק ה' סימן כ"ז)

שאלת המשך:

אף על פי שזהו הסכמת הפוסקים סוף סוף על מה נסמכים או מה סברתם הרי כבוד הבריות בהרבה מקומות דוחה איסור דרבנן מה שונה הכא שלא דוחה?

הרב גיא מור

במקרים רבים לחיצת יד היא נגיעה של חיבה כגון בין בחור לבחורה, והיא בכלל אביזרא דגלוי עריות, שהיא אחת משלש עבירות החמורות שמוסרים נפש עליה.
ובלאו הכי לא אמרו "גדול כבוד הבריות שדוחה את לא תעשה שבתורה" רק במקרים שאחד מהם סותר את השני כגון לבישת כלאים בשוק, שאו שיתבייש או שיעבור על איסור לבישת כלאים אבל במקרה דנן אפשר להסביר בלשון רכה ובשפה ברורה ובנעימה שלפי חוקי התוה"ק אסור לגבר לגעת באשה שאינה נשואה לו, ואם חוסר ידיעתו או חוסר הבנתו בעניין גורמת לו לבושה, איננו אחראים לכך.

שאלת המשך:

חזק וברוך אשמח לדעת מה המקור לכך 

הרב גיא מור

מו"ר ועט"ר בתשובה הראשונה ציין כמה מקורות. והשאלה האחרונה היתה מה הסברא, ועל זה השבנו בס"ד. ולחיבת הקודש עיין בספר קריינא דאיגרתא (ח"א סימן קס"ב) ושיעורי שבט הלוי (סימן קצ"ה סעיף י"ז) הובאו דבר בספר גן נעול(הלכות צניעות פרק ט"ז הל' ו' והלאה) ע"ש באורך בעניין זה ותרווה את מצאונך.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0