שאל את הרב
print
אא

עוגיות יין בהכשר רבנות בלבד, האם מותר לאוכלם לפני ואחרי הפסח?

הרב יעקב כהן

ההכשר של הרב אברהם יוסף שליט"א על עוגיות של פסח הוא מהודר אלא שבפסח אנו נמנעים לאכול אותם מחמת עיקולי ופשורי שיש בזה. אבל לפני ואחרי פסח אפשר לאכול [ואין לחשוש משום חמץ שעבר עליו הפסח כיון שכל האיסור הוא משום קנס וכיון שכאן נעשה על פי הוראת חכם אין לאסור גם למי שמחמיר בפסח].

שאלת המשך: כשרות עוגיות פפושדו.

הייתי שמח לשמוע תגובת הרב על דברי בן מרן עובדיה זצ"ל הרב הגאון צדיק האמת רבי יעקב יוסף זצ"ל: "מי שרוצה לאכול מצה עשירה, מעיקר הדין מותר", אמר הרב יוסף, "בפפושדו, פס היצור עשרים ושבע דקות. שאני ביקרתי שם לא היה משגיח, אלא היו שם הגויים הפועלים ובעל בית החרושת. כל היין שהיה שם הוא יין נסך ולא רק לגבי הפסח . הרב מרדכי אליהו זצ"ל צעק במשך כל השנים שזה חמץ". הרב יוסף סיפר על פגישתו עם אביו, הרב עובדיה יוסף בנושא. "הייתי לפני חודש אצל אבא, ופעם ראשונה שאבא דיבר איתי בנושא הזה והוא היה רגוע. תמיד היו מסיתים אותו נגד חכם מרדכי. הוא אמר לי למה אתה אומר שזה חמץ? אמרתי לו, אני הייתי שם והמשגיח לא היה, זה יין נסך, לא רק חמץ. אבא היה מאוד מופתע. פעם ראשונה אחרי 25 שנים שאבא שומע שיש בעיה עם העוגיות האלו. חבל שמסיתים את אבא". תורה היא וללמוד אני צריך"

הרב אדיר כהן

מצד שני נותן ההכשר בנו של מרן, הוא הגאון רבי אברהם יוסף נר"ו, אומר בודאות שיש לו משגיחים מטעמו שהכל מתנהל על הצד היותר טוב. ובכל כהאי גוונא רגיל לומר מרן ראש הישיבה נר"ו שעד אחד נאמן באיסורים, וכן אם מכחישין דבריו, עד אחד בהכחשה לאו כלום הוא, ומה גם שיתכן והשתנה הדבר לטובה, בפרט אחר כל הרעש שהיה.
ועל כל פנים ודאי שנכון להחמיר בפסח עצמו אחר שמחמירים כמה וכמה חומרות בחג זה, וכל שכן בזה שיש טוענים טענות חמורות, אך בודאי שאפשר לסמוך על עיקר הדין על כל פנים כדי לאוכלם אחר הפסח.

שאלת המשך:

איך אפשר להגיד על דבר ששנוי במחלוקת "מהודר"??? והבד"ץ העדה החרדית הסירו השגחתם ממנו אפילו בימות השנה והרב יעקב יוסף זצ"ל אמר עליו חמץ גמור ויין נסך ושאסור בהנאה כל השנה והרב מרדכי אליהו זצ"ל אמרו חמץ והרב אופיר מלכה חתנו של הרב ראובן אלבז כנ"ל ואפילו בד"ץ בית יוסף של מרן עובדיה יוסף זצ"ל מנו את רשימת הבעיות כשאדם משלם על מהדרין הוא מתכוין לכך... וזה כבר שאלה של גזל!!! ובפרט שאתם מודים שיש בזה עיקולי ופשורי... ודוקא כשנעשה על פי הוראת "חכם" ולא על פי מי שאינו ת"ח עי' בן יהוידע חולין מד: ודו"ק ואי"ז חומרא אלא מעיקר הדין והיעבת"א

הרב אדיר כהן

אין על עוגיות אלו בפסח חותמת של "מהדרין", כך שגם אם יש איזה פקפוקים, אין בזה משום "גזל". ועל כל פנים נותן ההכשר הוא תלמיד חכם וירא שמים וידיו רב לו בעניני כשרות ואפשר לסמוך עליו בזה על כל פנים מעיקר הדין. ואם יש טענות יש לפנות ישירות אליו.

שאלת המשך: פפושדו.

אדרבה, אבל השנה פרסמו שבד"ץ עדה החרדית הסירו את השגחתם מפפושדו דבר שמעלה קושיא נוספת על כל הנ"ל https://www.shofar.tv/articles/13429

רבני בית ההוראה

הרב העונה כבר כבר תשובה מספקת.
אני חושב שכבר מצינו את הנושא.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0