שאל את הרב
print
אא
אם אפשר את תוכנית לימוד הלכות נידה לכולל שכתב הרב שליט"א?

הרב אליהו מאדאר

סדר לימוד הלכות טהרה גמרא ופוסקים
א) סימן קפז, וסימן קץ, קצא- ובתחלה ללמוד גמרא השייכת לסימן קץ מסכת נדה מדף נ"ז ע"ב עד דף ס"ג ע"א. ונכון ללמוד דף י"ד ע"א עד דף ט"ו ע"א, וטוב להתחיל מדף י"ג ע"א ולצורך טוב"י סי' קפז, יש ללמוד סוגיא אחרונה דנדה (עב), וחידושי הרמב"ן (נד) , הרי"ף והר"ן  בהלכות בפ"ב דשבועות הנוגעים לזה.
ב) סימן קפד, וכדאי לחבר לזה סי' קפט- גמרא מסכת שבועות דף י"ז ע"ב עד דף י"ח ע"ב וגמרא יבמות דף ס"ב ע"ב. לפסי'קפד. ולצורך סי' קפט, גמרא נדה ס"ג ע"א עד ס"ד ע"ב, ונכון ללמוד גם דף ט"ל.
ג) סי' קפה. גמרא כתובות דף כ"ב ע"א- ע"ב, ודף ע"ב ע"א.
ד) סימן קפו. גמרא נדה דף י"א ע"ב- י"ב ע"ב.
ה) סימן קפז. לחזור על דף י"ד עד דף ט"ו, ודף ס"ה ע"ב- ס"ו ע"א.
ו) סימן קפח. גמרא דף י"ט ע"א- כ"א ע"א, ומדף כ"א עד דף כ"ב ע"ב.
ז) סימן קצג גמרא דף ס"ו ע"א, ודף ס"ד ע"ב עד ס"ה סע"ב. הרי"ף והר"ן בהלכות
ח) סימן קצד. גמרא דף כ"ב ע"ב והלאה.
ט) סימן קצה. גמרא שבת דף י"ג ע"א- ע"ב, כתובות דף ס"א ע"א.
י) סימן קצו. גמרא נדה דף ס"ח ע"א- ס"ט ע"ב.
יא) סימן קצז, קצח, קצט, ר- הלכות טבילה, גמרא נדה דף ס"ו ע"ב עד דף ס"ח ע"א, ולצורך סימן קצח הלכות חציצה, יש ללמוד מסכת מקוואות פ"ט.
הערות
א) בגמרא יש ללמוד בעיון היטב גמרא פרש"י ותוס' עם חידושי מהרש"ל מהרש"א והרש"ש ובראשונים חידושי הרשב"א והר"ן ופסקי הרא"ש, וטוב לעבור ע"ד המאירי ושאר ראשונים ונכון ללמוד הרמב"ם, ואח"כ לעבור לטוב"י.
ב) בפוסקים ובמפרשים על הש"ע, לצערנו אין כמעט חבורים מחכמי הספרדים, אשר תועלתם רבה לעומק העיון ודעת מרן. ולכן יש להשתדל ביתר שאת לעיין היטב. ואח"כ ללמוד המפרשים, והם: הש"ך והט"ז ופת"ש ... לחם ושמלה, .... ש"ע הגרי"ז, שמחת כהן .. ולעיין בשאר כמסת הפנאי, כמו חזו"א ובתשובות האחרונים. ספר פרדס רמונים העמיק מאד בהלכות אלו, ויש לו הערות יפות, אלא שמאריך מאד וקושר נימא בנימא וקשה לעמוד ע"ד, ולכן יש לעיין בו מעט כפי ראות העין.
ג) ובפוסקים האחרונים, ללמוד כל ספר טהרת הבית למרן מלכא נר"ו ע"פ סדר הש"ע, ועל הכל להשתדל מאד לעיין היטב, ולהתפלל לבורא עולם שנזכה לכוין לאמתה של תורה תמיד. אכי"ר.  סדר לימוד הלכות טהרה גמרא ופוסקים. אכי"ר.  
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0