הליכה לבית העלמין בראש חודש.

במקור נאמן (חלק א' סימן תשס"ו) כתב שאין … המשך לקרוא הליכה לבית העלמין בראש חודש.