שאל את הרב
print
אא
כתוב בתפילה והלכותיה שהמנהג בא"י בבתי הכנסת להתפלל למזרח (באיזור המרכז לדוגמה.) למרות שירושלים נמצאת בדרום מזרח מעט. האם נכון או שהנכון יותר שהציבור יתפללו לכיוון ירושלים בכל ענין היינו באלכסון? (השאלה מתייחסת לבתי הכנסת ולא בבית או בשדה). 2. במידה וכל הציבור מתפללים למזרח וחלק עומדים באלכסון לכיוון דרום מזרחית , האם יש חשש נראה פונים לשתי רשויות ח"ו או רק שפונה כולו לדרום יש חשש כזה ולא באלכסון. ברצוני להעיר שלענ"ד אין היתר להתפלל באלכסון בכל מצב שהוא שונה משאר הציבור שנראה פניה לרשות אחרת . לומד את זה מהמחלוקת בין רש"י למהר"י אבוהב שהרוצה להחכים ידרים וכו. שלרש"י יצדד פניו למהר"י את גופו אבל לא כתבו באלכסון וכן לענין הנכנס לבית הכנסת ומוצא שם ציבור המתפללים לכיוון הלא נכון יתפלל לכיוונם ויצודד פניו ולא כתבו באלכסון. האם דברי נכונים?

הרב יעקב כהן

1. נכון יותר שיתפללו לכיון ירושלים אפילו שזה באלכסון וכמו שכתב המשנה ברורה (בסימן צ"ד סעיף קטן י"א) ועיין שם (סק"ט) 
2. דבריך נכונים להלכה וכן פסק המשנה ברורה (שם סעיף קטן י') [אך מה שכתבת שיש מחלוקת בין רש"י למהר"י אבוהב אם מצדד את פניו או גופו אין זה נכון אלא מחלוקתם היא שהרוצה להחכים אם יעמוד כנגד דרום ויצדד פניו למזרח או יעמוד כנגד המזרח ויצדד פניו לדרום עיין בב"י מיהו מ"ש פניו אין ר"ל דוקא פניו אלא לכל גופו קרי פניו דהיינו שמצדד עצמו מעט לצד מזרח או לצד דרום מר כדאית ליה ומר כדאית ליה וכן מוכח ממ"ש רש"י בב"ב (כה:) והובא בב"י עיין שם]

שאלת המשך:

לא זכיתי להבין למה לא יתפלל לכיוון הנכון באלכסון [כגון דרום מזרח] ואפילו שכולם מתפללים בטעות למזרח, שהרי בבאר היטב הביא בזה מחלוקת, ואע"פ שהמשנ"ב פסק שיתפלל כמו כולם, הוא דיבר רק כשכולם מתפללים לדרום והוא רוצה לפנות למזרח [90 מעלות] אך אם הכיוון הנכון להתפלל הוא באלכסון [כגון דרום מזרח] נראה פשוט שאם גופו עומד באלכסון לצד המדוייק, ופניו מוטות מעט לצד שכולם מתפללים, שהמשנ"ב יודה, שאין חשש מראית העין שכיון שגופו פונה "קצת" לצד דרום, [45 מעלות] ומסובב פניו למזרח, נראה שרוצה הוא להחכים, וסובר כמו השיטה המובאת ברמ"א בסעיף ב שצריך לצודד גופו לדרום [לכיוון המדוייק], ופניו לכיוון מזרח. וא"כ למה כתב כת"ר שדברי השואל נכונים להלכה?

הרב יעקב כהן

עיין משנה ברורה שם (ס"ק י"ב) שכתב על דברי הרמ"א שרש"י פירש איפכא שיעמוד למזרח ויצדד פניו לדרום או לצפון ושכן הוא נכון כדי שלא יהא חלוק בעמידתו מן הציבור עיין שם מיהו שוב שמעתי בשם מרן ראש הישיבה שליט"א שעמידה בלכסון אין זה נחשב כחלוק מן הציבור לגמרי והמשנה ברורה איירי במוסבב עצמו לגמרי וכ"מ מהמשנה ברורה שם (ס"ק י"א) בשם הל"ח עיין שם
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0