Loading
Menu
שאל את הרב
print
אא

שמעתי ממעלת מרן ראש הישיבה שליט"א שאמר להעיר על דברי הגהות מלא הרועים (ברכות ו.) שכתב בשם השל"ה לגבי רב ביבי בר אביי, שיש לקרותו: בֵּיבָי, שכן הוא בספר עזרא (אגב, יש להעיר שכן כתב גם הגאון יעב"ץ בהגהותיו לנדה נה. וק"ק אמאי נטר לה עד התם). ומעכ"ת, הביא מדברי אחד הגאונים (כמדומני) שכתב להדיא שנקוד חיריק, וצבי והוסיף מדיליה דע"כ כן הוא דאל"ה אלא כדברי השל"ה, היה צריך להיות כתוב בכל המקומות בש"ס "ביבאי" כדרך התלמוד שלנו בכה"ג כמו שמאי נהוראי אלעאי חנילאי ודומיהם (מקווה אני שדייקתי בשמועה). ואם כי הטענה הראשונה טענה אלימתא היא שאין מה להשיב עליה, מ"מ לגבי ההוכחה השנייה חושבני שיש מקום להעיר, דהרי "ר' שמעון בר יוחאי" ודאי מוסכם לכו"ע דשם אביו "יוחאי" נקרא בפתח תחת החי"ת, ואפ"ה מצינו בדוכתי טובא בש"ס דילן שנכתב "יוחי" בלי אל"ף, כמו בברכות (ח: לה:) פסחים (קיב.) ראש השנה (ד.) סוכה (מה:) נדה (מז:), וכהנה רבות. וחזינן דאף דנקוד בפתח אינו מן הנמנע שיכתב בלא אל"ף.

מרן ראש הישיבה

אבל כאן מעולם לא מצינו רב ביבאי באל"ף.

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
×
ArabicEnglishFrenchHebrew