שאל את הרב
print
אא
ידוע שבג'רבא ובתונס היו מברכים על הלל בר"ח. האם כאשר הבית דין הרבני בתונס הכריז להגיד הלל ביום העצמאות האם הציבור בירכו או אמרו בלי ברכה?

הרב מצליח מאזוז

חלילה וחס! מעולם לא בירכו על הלל ביום העצמאות 
יתרה מכך היתה שמועה שרבני ארץ ישראל התירו להתגלח ביום העצמאות ורבני גרב'א שלחו להם מכתב איך התירו זאת? וענו להם הרבנים הראשים שלא התירו להתגלח ביום העצמאות.
[בשו"ת שיירי כהונה הנדפס מחדש (חלק אורח חיים סימן נ"ד) יש שאלה למר זקני מוהרח"ך אל הראשון לציון הגרב"צ עוזיאל אם נכון הדבר שהסיכמו לגלח בו ביום והשיבו שלא התירו תספורת ביום זה הואיל ואין דינו כיו"ט שהתגלחת מחייבת בו שלא להכנס לרגל כשהוא מנוול עיין שם ושוב אחרי 8 שנים (בראש חודש אייר תשי"ח) שלח הגרב"צ הכהן לרבינו מוהרח"ך שראה שפורסם פסק בשם הראשון לציון הגאון רבי יצחק נסים להתיר גילוח ביום זה אם יש לסמוך על זה (ונדפס פסק דין של הגר"י נסים בספרו שו"ת יין הטוב חלק ב' י"א) והשיבו רבנו שכבר ראה פסק זה ושלח להגר"ע הדאיה אם נכונה השמועה והשיבו שהיא נכונה אך נראה להגר"ע הדאיה שאין הנידון דומה לראיה והעיקר לאסור כהרב עוזיאל והכריע רבנו בענונותו כדרכו בקודש: ואני אומר שהעשה כהרב נסים אין לנו למחות בידו והירא את דבר ה' יחוש לעצמו עכ"ל עיין בשו"ת שיירי כהונה שם (סימן נ"ד-נ"ה) ובשו"ת ישכיל עבדי חלק ו' (סימן י' אותיות ז'-ט') ובשו"ת שערי ציון (סימן ל"ה) ובשו"ת יצחק ירנן חלק ב' (ס"ס כ"ז) ובספר ילקוט כהונה (הלכות ספירת העומר הערה 8) ובשו"ת ויען הכהן חלק א' (ס"ס ל"ח) ואכמ"ל א"כ ס"ט]
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0