שאל את הרב
print
אא
ראיתי באחד התשובות באתר שהרה"ג הנאמ"ן שליט"א פסק בספרו 'מקור נאמן' ( סימן שב') שהאוכל בריק עם ביצה במילוי וכדו', יברך מזונות. אבל אין בידי הספר, ולכן רציתי לדעת אם אפשר להעתיק כאן לשונו. ואם זה לא כתוב בתשובה, האם יברך ג"כ על הביצה או לא שהרי הכל נאפה יחד ( משנ"ב סי' קסח' ס"ק מה') ? וראיתי בשו"ת יצחק ירנן ( ח"א סימן כד') שפסק כן לדינא. והאם כן דעת שאר הפוסקים ?

הרב יוסף פרץ

הנה זה לשון הרב מקור נאמ"ן שליט"א
שאלה: מה מברכים על בריקה (עלי סיגר מטוגנים בתפוחי אדמה או ביצה) ברכה ראשונה ואחרונה?
תשובה: מזונות ועל המחיה (עיין בספר נוכח השולחן אורח חיים סימן קס"ח ובהגהתי שם וכן נראה מדברי המשנה ברורה שם סעיף קטן מ"ה שאם נותנים מרקחת על הדובשנים והדובשנים טובים למאכל בעצמן מברך עליהם בורא מיני מזנות ופוטר את המרקחת עיין שם והוא הדין הכא שה"בירקה" טובה למאכל בעצמה ולא רק בשביל המילוי והראיה שגם בקצוות שאין שם מילוי יש בה טעם לשבח 
ולדינא יברך רק מזונות ולא על הביצה שבתוכם והכל בכלל ברכת "מזונות" שהרי כל שיש בו מחמשת מיני דגן מברך מזנות ופוטר השאר ועיין בשו"ת יוסף לקח חלק א' סימן ט'  

שאלת המשך:

האם המשפט "ולדינא וכו'" הוא ג"כ העתק מדברי הרב מקור נאמ"ן או לא ? ועכ"פ לא הבנתי שנגיד שנדו"ד דומה לכל שיש מה' מיני דגן, שהרי מדברי מרן (שו"ע סימן רח' סעיף ב' וג') משמע שהדין הוא רק באופן שהוא מערב המזונות עם הכל. משא"כ הכא שכל אחד נמצא לבדו. וכ"מ מדברי השעה"צ ( סימן ריב' ס"ק א') בשם הרז"ה ע"ש. וגם יוצא כך לפמ"ש בספר וזאת הברכה ( עמוד 108 ) לענין שניצל ע"ש

הרב יוסף פרץ

לא. לדינא זה סיכום שלי 
לדינא בכל ענין מברכים מזנות והדיוק מהשולחן ערוך לא מוכרח לעניות דעתי ועיין בזה ביביע אומר חלק ז' סימן ל"ג 
ומה שציינתי לשער הציון עיין שם בהערות איש מצליח שהביאו שיש חולקים עליו בזה וסב"ל 
וגם בעינן ברכת השניצל יש לברך על זה מזנות אם נעשה לתת טעם טוב
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0