שאל את הרב
print
אא
א) מההפשט הגמ' בתענית שיעקב אבינו לא מת, מקרא אני דורש, ורש"י אומר חי הוא לעולם ונדמה להם שמת היה. מה הפשט? האם לפי רש"י הוא חי ממש בגופו ? לא יתכן, מה זה אומר לנו? וכן מה שכתוב שם בתוספות שיעקב אבינו צחק וחייך הרי הוא מת, מה פירוש הדברים? ב) כשיש מחלוקת בין המקובלים לבין הפוסקים הראשונים כמו מי פוסקים? ג) באילו מן הדברים ניתן להתנהג כמו האר"י? ד) מהו המושג נשיא הדור? האם ידוע לנו עליו? ובכלל במאה, מאתיים שנים האחרונות האם מישהו הזכיר על מציאותו?

הרב אדיר כהן

א) בדברי הגמרא בתענית וברש"י שם רבו הפירושים והדרושים. ואיני מאריך בזה. רק זאת אביא מה שכתב הרב תורה תמימה (בראשית מ"ט ל"ג אות מ"ו) דלרש"י ותוס' דורשים אגדה זו אחת מאלה הדורשות רמזים דקים ועתיקים ביותר על דרך הסוד והרמז מאשר על דרך הפשט. ב) לדעת מרן הגר"ע יוסף והגר"ש משאש נקטינן כהפוסקים, ולדעת הגר"מ הלוי והגר"י ברדא נקטינן כהמקובלים (אם זה כהאר"י הקדוש דוקא). ולמעשה כמעט ואין נפק"מ בזה, שעל פי רוב הקבלה זה רק תוספת חומרא למי שיכול ומתנהג בחסידות. ועיין בספר ברכת ה' חלק ה' (עמ' 39 והלאה) באורך. ובקובץ ויען שמואל חלק י"א (סי' מ"ט) באורך. ואכמ"ל. ג) עיין במקומות שצויינו בתשובה הקודמת ומשם בארה שאפשר להחמיר בכל הדברים הכתובים בפוסקים המפורסמים, ובפרט במה שפשט המנהג כהאר"י. ד) כמדומה שזו המצאה של חסידות חב"ד בדורות האחרונים. אך מצינו ברש"י על התורה (במדבר פרק כ"א פסוק כ"א) שכתב על משה רבינו ע"ה "שנשיא הדור הוא ככל הדור כי הנשיא הוא הכל". וכן בתקופת התנאים היו נשיאים כמו רבי יהודה הנשיא. ומ"מ בדורות האחרונים לא מצינו שהשתמשו במושג זה מלבד בחסידות חב"ד, וכנראה ביטוי זה שאול מרש"י הנ"ל.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0