שאל את הרב
print
אא
האם קיים איסור גזל שינה? ואם כן מאיזה דין זה אסור?

הרב יהונתן מאזוז

איסור "גזל שינה" אינו נובע מאיסור גזל אלא מאיסור לצער את החבר הנלמד מדין לא תונו (עיין בשאלות ותשובות משנה הלכות חלק י"ב סימנים תמ"ג ותמ"ד ובחלק יורה דעה סימן קצ"ט ור'. וכן בשאלות ותשובות שבט הלוי חלק ז' סימן רכ"ד. ובשאלות משנת יוסף ליברמן חלק ח' סימן ל"ה ובפתחי חושן חלק גניבה ואונאה פרק ט"ו הערה א') ובשאלות ותשבות קרן לדוד (אורח חיים סימן י"ח) דן בזה מצד קל וחומר דאם אסרה תורה צער בעלי חיים קל וחומר צער בני אדם (ועיין בברכי יוסף יורה דעה סימן שע"ב שדן בזה אי שייך קל וחומר מצער בעלי חיים או לא) אם כי הלשון "גזל שינה" הובא כנראה לראשונה בספר החפץ חיים ופעליו (חלק ג' עמוד ק"ה) שהגאון רבי ישראל מאיר הכהן מראדין זצ"ל שהיה אומר שהמקיץ את חברו משנתו הינו גזלן עיין שם (והובא בספר שיגרא דלישנא אות ג' עמוד 56) ויש הביאו סמך ללשון זו מלשון הכתוב במשלי (פרק ד' פסוק ט"ו) "ונגזלה שנתם" והרב המאירי (בבא בתרא דף כ' סוף עמוד ב') קורא לזה "היזק שינה" עיין שם (והובא בספר שולחן ערוך המקוצר חלק ח' סימן רט"ז הערה א)  ועייןבשאלות ותשובות ויצבר יוסף בר (חלק ד' סימן קי"ב עמוד ת' ואילך ) שציין לספרים רבים שדנו באיסור זה עיין שם (כל המקורות שציינתי הם על ידי תוכנת אוצר החכמה).
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0