שאל את הרב
print
אא
אם אמר ״גילוי דעת״ (״בכל פעם שאזכיר שם ה׳...״), האם צריך לכוון כל הכוונות בפסוק ״שמע ישראל״ אפילו כשאינו יוצא ידי חובת קריאת שמע, כגון אם מתפלל מעריב קודם צאת הכוכבים ?

הרב גיא מור

מקורו של הגילוי דעת בסידור תפלה לדוד (אות כא) לגאון מבוטשאטש והוא ז"ל לא חילק בין ברכות לקריאת שמע בזה, אלא שבקונטרס תנאים טובים להגאון רבי שריה דבילצקי פקפק בזה וצידד להקל לסמוך על תנאי זה בדיעבד. וכיוצא בזה כתב בשאלות ותשובות אגרות משה (אורח חיים חלק ה' סימן ה') שאם כיון לשם יתברך יצא ידי חובה וכו' הורה הגאון רבי יוסף אליישיב (פניני תפילה) הובא במשנה ברורה הוצאת דרשו (סימן ה' סעיף קטן ג'). ועיין עוד בקיצור שלחן ערוך איש מצליח (פרק ב' אות ד').
ועל כל פנים בקריאת שמע שקודם זמנה אין מכוונים לצאת ידי חובה אלא רק לאחר מכן כשקוראים אותה בעונתה וקריאת שמע שבתפילה אינה אלא כדי לעמוד מתוך דברי תורה כמו שכתב רש"י בריש ברכות ועיין ביביע אומר (חלק ו' חלק ארח חיים סימןט') ואף על פי שגם בקריאת שמות הקודש שלא בתפילה יש מחמירים לומר שצריך לכוין בהם עיין בהלכה ברורה (סעיף קטן א'). מכל מקום בצירוף כל האמור נראה שאינו מחוייב ודי שיכוין לשם יתברך. לקבל עליו עול מלכותו ואם אתה מכוין בקלות מהיות טוב שתכוין אבל אם קצת קשה לך בזה יש להקל כאמור.
 

שאלת המשך: לכוון בקריאת שמע על המטה בשמות השם

ומה הדין לענין קריאת שמע שעל המיטה ?

הרב גיא מור

אם כבר קראת קריאת שמע בזמנה בתפלת ערבית וכוונת לצאת ידי חובה הדין הוא כמו שכתבתי למעלה. אבל אם התפללת קודם צאת הכוכבים או שלא כוונת ואתה יוצא ידי חובה בקריאת שמע שעל המטה צריך לכוין בשם השם
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0