שאל את הרב
print
אא
כתוב בערוך השולחן אבן העזר: (סימן ט' סעיף א')  "מזל גורם" דמזלה רע שתשב עגונה כל ימיה וכל שנושא אותה ימות ובגמרא חגיגה:דף ב עמוד א' אתרע מזלה מה פירוש המילה ׳מזל׳? ואיך מתיישב שמזלה גורם לכך ש׳כל הנושא אותה ימות׳ רחמנא לצלן?

הרב יהונתן מאזוז

הקדוש ברוך הוא ברא את העולם והנהיג אותו על פי כללים קבועים הנקראים בלשוננו טבע אחד מחוקי הטבע הוא, שמי שיולד בזמן מסוים שעולה בו ככוכב מסוים יהיה לו כך וכך וזה הנקרא מזל.
וכתב הרא"ש בתשובה כלל נ"ג סימן ח') הובא בבית יוסף (אבן העזר סימן ט' דיבור המתחיל אשה שנישאת) שכיון שמזלה של האשה להיות עניה ומזלו של האיש להיות עשיר מזלה גורם שימות בעלה על מנת שתשאר ענייה

שאלת המשך:

אז אם מזל נקבע מראש איך אפשר ש׳אתרע מזלה׳ מחלישות דעת?

הרב יהונתן מאזוז

כוונתך למה שמבוא בגמרא (הוריות דף י"ב וכריתות עמוד א' וכרתיות דף ו' עמוד א') שאל לו לאדם לבדוק בדברים מסוימים המבוארים שם קודם יציאה לדרך וזאת משום שהשטן מקטרג בשעת סכנה ואז בדבר קטן "חלש דעיתה ומיתרע מזליה" עיין שם. והכוונה מבוארת שאדם שמכניס עצמו לסכנה (כגון שיוצא לדרך שהדרכים בחזקת סכנה או כהמעשה בחגיגה הנ"ל בשאלה הקודמת שהכניסה עצמה לתנור) שאז אחד מהחוקים שטבע הקדוש ברוך הוא בעולמו שראוי לו לינזק גם אם נגזר עליו ההיפך וכאשר האדם חושש יותר מידי הוא גורם גם כן לקטרוג הנ"ל וכמ"ש פחד פחדתי ויאתני ואשר יגורתי יבוא לי (איוב פרק ג' פסוק כ"ה) ודרשו חז"ל (ברכות דף ס' עמוד א') שאדם המפחד ונאנח עלול לגרום לעצמו שיבאו עליו יסורים.
והדבר דומה לאדם שנגזר עליו בילדותו שיאריך ימים והוא קופץ מן הגג שאין ספק שימות כי אין המזל מגביל את הבחירה של האדם ומימילא ה"ה כשאדם מכניס עצמו לסכנה או גורם לעצמו לפחד על חנם עי"ז מקטרגים עליו ונחלש מזלו
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0