שאל את הרב
print
אא
בחזון עובדיה (ימים נוראים) פסק: משכימים בערב יום הכפורים לומר סליחות, ואומרים וידוי ונפילת אפים. השאלה היא האם אומרים גם אם הסליחות הם לאחר נץ החמה? ולכאורה, מדוע בכלל לומר וידוי? הרי מלשון השו"ע בהלכות ראש השנה (סי' תקפא ס"ג), ששם כתב שאין נופלים על פניהם בערב ראש השנה בתפילה, אע"פ שנופלים על פניהם באשמורת בסליחות. משמע שלא אומרים כלל, כיון ששם חילק מרן להדיא בין אשמורת לתפילה, וכאן סתם וכתב "אין נופלים", משמע בין באשמורת הבוקר בסליחות ובין בתפילה?

הרב אדיר כהן

אם אירע שעלה עמוד השחר ועוד לא הגיעו בסליחות לוידוי ונפילת אפים, בכל זאת יאמרו וידוי ונפילת אפים, כיון שרוב הפעמים מגיעים לוידוי ונפילת אפים קודם עמוד השחר תקנו כן גם אם אירע ונתאחרו (עיין במשנה ברורה סימן תקפ"א ס"ק כ"ג, ובכף החיים שם אות ע"ג, ובספר חזון עובדיה - ימים נוראים עמוד מ"ו).
ומכל מקום אם התחילו לומר הסליחות אחר עמוד השחר, אין אומרים וידוי ונפילת אפעים (ראה בספר יוסף לקח - מועדים חלק א' סימן ה', וכן דעת מו"ר הגאון הנאמ"ן נר"ו בתשובה שנדפסה בשו"ת דבריך יאיר חלק ד' סימן כ"א, ואף שיש מקום לפרש דבריו שם אחרת, מ"מ כוונתו כנ"ל וכמו שביאר בכתב יד קדשו בגליון).
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0