שאל את הרב
print
אא
האם מותר להזיז כלי חשמלי זול, שאינו בגדר מוקצה מחמת חסרון כיס, אלא בגדר כלי שמלאכתו לאיסור (או אפילו להיתר), כשישנה נורת ביקורת על הכלי, כגון להטות מיחם שיצאו ממנו המים, או להזיז מאורר וכדומה, האם שייך לאסור מצד שהכלי הוא בסיס למנורה (שיש לה דין אש), או שיש לומר שלא שייך שכל הכלי ישמש בסיס למנורה הפחותה בחשיבותה מהכלי עשרת מונים, וכעין מה שכתב מרן הגר"ע יוסף זצ"ל שאין דין בסיס בקליפות על צלחת מטעם זה?

הרב אדיר כהן

במאורר אין מנורה, ומותר להזיזו לדעת מרן הגר"ע יוסף זצ"ל. ורק במיחם יש מנורה. ויש צד לומר שהכלי יעשה בסיס למנורה, שאף שהמנורה פחותה בחשיבותה מהכלי, מכל מקום עיקר מהות הכלי הוא לחימום, ולולא החשמל הכלי לא היה שוה כלל, דרך משל כלי רגיל היה עולה 50 ש"ח והמיחם שוה 300 ש"ח רק בגלל שיש בו חשמל שמחמם. ויש מקום לומר שהכלי בטל לגבי השלהבת וכעין האבן שבטלה שבטלה לגבי הכלכלה אחר שעיקר היעוד זה הכלכלה (ראה בשלחן ערוך אורח חיים סימן ש"ט סעיף ב'). ועיין עוד בשו"ת יצחק ירנן חלק ב' (סימן ל"ב אות א').
אבל עדיין יש לומר דלא חשיב אלא ככלי שמלאכתו לאיסור ומותר לטלטלו לצורך גופו. ובנוסף יש עוד כמה צדדים להקל. ועיין עוד בשו"ת יחוה דעת חלק ה' (ריש סימן כ"ח) ובשו"ת תפלה למשה חלק א' (סימן כ"ג). ובקובץ החוט המשולש הנדפס מחדש (תמוז תשע"ד) בחיבור תורת השבת (סוף סימן ל"א) כתב בפשיטות בדעת מרן הגר"ע יוסף שנחשב כלי שמלאכתו לאיסור וא"כ לצורך גופו מותר. ובספר פסקי משה על הלכות מוקצה הנדפס מחדש בטבלא שבסוף חלק ב' נקט שמיחם עם מים נחשב ככלי שמלאכתו להיתר. וכן יש מיחם "קומקום" של מכון צומת לשבת שנועד לטלטול.
ומכל מקום לדעת מו"ר ועט"ר מרן ראש הישיבה הגאון הנאמ"ן נר"ו בהקדמה למשנה ברורה עם הגהות איש מצליח חלק ג', גם במיחם וגם במאורר ובכל כיוצא בזה, נחשב הכלי לבסיס לדבר האסור, ואסור לטלטלוגם לצורך גופו ומקומו.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0