שאל את הרב
print
אא
1. שמעתי השבוע ממספר רבנים שהרב קנייבסקי פסק לתלמיד ששבר טלפון לא כשר שמצא, שאינו צריך לשלם דמי מכשיר לניזק. ואחר כך שאמר לרב שבהתחלה הוא חשב שזה שייך לאחד מהבחורים בישיבה אז הוא שבר ואחר כך התברר לו שזה שייך לשומר של הישיבה ממול לישיבה שלהם, הרב המשיך ואמר גם לא צריך. וכאשר הוסיף ואמר לרב שהשומר הינו בחור דתי אז הרב אמר לו באידיש "תרגיש עם זה טוב".
הרבנים שסיפרו את המעשה אמרו לקהל שהכן מותר לשבור מכשיר כזה ברגע שמוצאים אותו בכל אפשרות שיש ואין בעיה של הזיק ,גזל או השבת אבדה ולא משנה של מי המכשיר. אבקש לדעת מה היא דעת ההלכה /בית דין בנושא?
2. כמו כן ידוע הפסיקה של הרב וואזנר שאדם שמחזיק בטלפון לא כשר הינו פסול לעדות בקידושין. השאלה שלי: באם האשה הנשואה תוליד ילד שאינה מבעלה (היינו ממזר) האם בגלל שהעד היה פסול לעדות יהיה ניתן להכשיר את אותו וולד ממזרות?? או להתיר אותה מלהיות עגונה??

הרב דוד עידאן

1. המקור במסכת ברכות (דף כ' ע"א) שרב יהודה קרע בגד אדום שלבשה אשה אחת, ולבסוף התברר שהיא כותית ונאלץ לשלם ארבע מאות זוז. ע"ש. משמע שאם היה מדובר באשה יהודיה היה פטור.
2. נפסל לעדות רק לחומרא ולא לקולא, כלומר שכן חוששים לקידושין אבל לכתחילה לא סומכים על עד כזה. ובמיוחד שלאנשים מן השורה לא משמע להם שיש בזה איסור חמור ודומה לקושר בשבת שלא נפסל לעדות, ולכן ודאי יש לחשוש לקידושין.

שאלת המשך: עדיפות סמארטפון על טלפון כשר.

בהמשך לתשובתך הראשונה. אבקש לברר מספר ספקות
1. האם הטלפון החכם עצמו אסור ?
2. במידה והמחזיק בו לעולם לא נכשל בראיה אסורה במכשיר . האם הוא הופך רשע ?
3. במידה וזה שייך לאבא ! ונלקח ללא רשות . האם גם אינו חייב להחזיר את הכסף ??
4. במידה והילד היה צריך את הטלפון לצורך התקשרות עם הוריו כי הוריו ביקשו . האם יש עם זה בעיה??
5. סוגיית עוצם עניו " אינו דומה לכאן ?? במידה ולא היה אפשרות לפתרון התקשרות אחרת ??
6. היכן "יהי ממון חברך חביב עליך כשלך " ??
7.היכן נכנס לכאן " שכולם יהיו כשרים לפניך כל עוד לא ניראה שעובר עבירה"
8. היכן הווה דן את כל האדם לכף זכות ?? מצווה התורה. פרקי אבות פרק א משנה ו.
9. הטלפון בחפצא אינו נכנס לשום אחד מההגדרה של "אביזרייהו דגילוי עריות: נגיעה של חיבה, הסתכלות, הרחה בבשמים שעליה, יחוד, קרבה יתרה
10. אם קפצה לו תמונה של אישה בטלפון עדיין לא עושה אותו רשע : כי הריי הרמב"ם פוסק "רק שנתכוון להינות"
11. אולי הרב של אבא שלו התיר לו ?? מסכת שבת קל. (פרק רבי אליעזר דמילה ) במקומו של רבי אליעזר.....
12. אין לנו לגזור גזרות מדעתנו.

מרן ראש הישיבה

כל השאלות האלה להפנות להגר"ח קנייבסקי. ועיין עוד בספר "דג חי או גד NET" לר' קובי לוי נ"י.

שאלת המשך: עדיפות טלפון כשר על סמארטפון.

תודה שכבוד הרב התפנה לענות לשאלותיי. תזכה להגדיל תורה ולאדירה אך תורה היא ואני רוצה ללמוד. אני מבין מאוד את הבעיה הכללית שנוצר בחברה אך אבקש לדעת את התשובה ההילכתית לאדם הפרטי המקרה הפרטי. הכן קראתי את הספר של הרב קובי לוי בעיון רב. ומחילה מכבודו היו בספר הרבה שטויות. כולם מתמקדים בלהרשיע את החפץ בלבד ולא את הגורם האנושי שמרשיע ופושע ולא מסוגל להתמודד עם ההלכה.

רבני בית ההוראה

וכיוון שכמעט אין ביד האדם להתמודד עם הניסיון הגדול שיש במכשיר זה לכן אסרו אותו.

שאלת המשך: עדיפות טלפון כשר על סמארטפון.

שלום כבוד הרב. תודה שהרב מתפנה לענות קראתי בעיון את הספר של קובי לוי דג חי או גד NET" לר' קובי לוי נ"י. ויש לי הרבה מאוד דחיות לכתוב בספר וכן ישנם הרבה משפטים שפשוט אינם נכונים בעילל ומטעים את הציבור בעובדות שאינם נכונות כמובן שהוא עושה זאת לשם שמיים אבל בד בבד הוא קורא לאנשים חוטאים ורשעים שלא עוול בכפם נגד ההלכה. וספר זה אינו עונה לכל השאלות ששאלתי כלל ועיקר אשמח באם הרב יקדיש לי מזמנו היקר כדי לענות לשאלותיי כי אנוכי הדל בידיעותיי חיפשתי וחיפשתי וטרם מצאתי מקורות . " תורה היא וללמוד אני רוצה " יהיה מוכן לשלם מכיסי כדי להפנות זמן לתת לי תשובה ממקורות חז"ל שלום בני ישראלי

הרב אדיר כהן

אם את הטלויזיה אסרו בזמנינו ראה בשו"ת יביע אומר (חלק ו' אורח חיים סוף סימן י"ב), כל שכן מכשיר זה שיש להתרחק ממנו וכהוראת כל גדולי דורינו. ומי שיש לו צורך יקח דווקא מסונן עם הכשר. ואם נצרך לרגיל יעשה שאלת חכם.

שאלת המשך: האם מותר לאדם לקנות טלפון לא כשר במקום צורך גדול.

שלום לכבוד הרב. כמובן שאני מדבר רק במקום צורך גדול בו האינטרנט החסום לא עונה על צורך האדם שמחזיק בו כגון. אדם שצריך זאת לצורך עבודה מסויימת כמובן שלאדם אין צורך ומחזיק טלפון שאינו כשר הוא אדם רשע שהריח איכה דרכא אחרינא. אין בנדון דנן הקשר לטלויזה כלל ועיקר שהריח הטלוויזיה הוא רק לפיה מה שמחליטים לך ולא אתה קובע מה יהיה השידורים וכן אין לך יכולת קסם מידע. כך שאינו דומה.

הרב אדיר כהן

מבחינות רבות מכשיר זה מלא טומאה וזימה מהטלויזיה עשרת מונים.
ואם המכשיר הכשר לא מספק לו מה שנצרך לצרכיו המוכרחים, וחושב הוא שבשבילו מכשיר זה בבחינת "ליכא דרכא אחרינא" יעשה שאלת חכם שישקול הדברים האם באמת נצרך הוא להכנס ללוע הארי, או שעדיף לו להתרחק בכל אופן ממכשירים לו.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0