שאל את הרב
print
אא
האם אפשר להחשיב כסף שנתתי על בדיקת תפלין מכספי מעשר?

הרב דוד עידאן

מרן בשלחן ערוך (יורה דעה סימן רמ"ט) כתב שיש לתת צדקה לעניים אחד מעשרה מנכסיו, וזוהי מדה בינונית, ומן המובחר עד חמישית מנכסיו. נמצא שלדעת מרן מעשרות נותנים רק למטרות צדקה. וכן כתב הרמ"א שם שאין לעשות ממעשר שלו דבר מצוה כגון נרות לבית הכנסת או שאר דבר מצוה, רק יתנו לעניים. אולם הש"ך (סעיף קטן ג') כתב בשם מהרש"ל והדרישה שכתבו בשם תשובת מורנו הרב מנחם מעיל צדק דכל מצוה שתבוא לידו כגון להיות בעל ברית וכן לקנות ספרים ללמוד בהם ולהשאילן לאחרים ללמוד בהם, אם לא היתה יכולת בידו ולא היה עושה אותה מצוה, יכול לקנות מן המעשר.
נמצא דלדעת מרן שהדבר שנוי במחלוקת הפוסקים. ועיין להחתם סופר (סימן רל"א, הובא בפתחי תשובה סעיף קטן ב') שחילק שאם נהג שלש פעמים ולא אמר בלי נדר, אין יכול לתת מעשר כספים אלא לצדקה, אבל אם בתחילת הנהגתו התנה שיכול לעשות דבר מצוה, מותר לתת גם לשאר דברים. אמנם יש להסתייג ולומר דהנה הש"ך כתב שמותר לתרום לשאר דברים רק באופן שללא כסף זה לא היה עושה את המצוה, ולפי מה שכתב הרב חתם סופר הרי הש"ך מדבר באופן שלא קיבל עליו בנדר, ואע"פ כן הש"ך מצריך שללא כסף המעשר לא היה מקיים את המצוה. ולכן השואל צריך לבדוק עצמו האם היה נמנע מבדיקת התפלין אם לא היה לוקח מכספי מעשר.
לסיכום, אדם שנהג שלוש פעמים לתת לצדקה דוקא ולא אמר בלי נדר, יכול לתת מכספי מעשר רק לצדקה או שיעשה התרת נדרים. ואם אמר בלי נדר, יכול לתת גם לשאר דברים ובתנאי שאם לא היה לוקח מכספי מעשר לא היה מקיים המצוה מכספו.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0