שאל את הרב
print
אא
נסובה שאלה לגבי יום החופה ב"ה, חתן אשכנזי וכלה ספרדיה.
ישנם חוסר נעימות וחוסר רצון גדול להיות עם כיסוי ראש במהלך החתונה.
אולי בגלל שהכלה ומשפחתה לא רגילים בכך (ספרדים). אולי בגלל הצד האסטטי לטענתה ("זה לא יפה"). האפשרות שעלתה היא להשכיר פאה לערב אחד בלבד, שתהיה דומה ככל האפשר לשיער של הגברת, ולהתהלך עימה מתחילת הערב. בבחינת הרע במיעוטו בלבד.
מה דעת תורה בעניין? אולי (אם אפשר) עדיף להימנע מייחוד?
אולי להימנע ממראית העין (שלכאורה אין כיסוי ראש לאחר הייחוד) ולשים פאה רק לאחר הייחוד? אולי פאה קצרה שעדיף? או שכבוד הרבנים שוללים פאה מכל וכל? אציין כי בהמשך דרכנו בעז"ה אין בדעתנו אלא כיסוי ראש בלבד.

הרב אליהו מאדאר

לדעתנו פאה דינה כגלוי ראש גמור, ואף גרוע מכך, ולכן אין זו תקנה.
ואיך לנהוג - הנה גבי מנהג חדר יחוד מיד לאחר הקידושין ושבע הברכות, כבר נודע שאצלנו הספרדים לא היה קיים כלל, וגם עכשיו אין אנו נוהגים בו, ורק חלק מהספרדים שלמדו מהאשכנזים ורוצים לנהוג כמותם בכל, התחילו לנהוג מחדש. וגם האשכנזים שנהגו בו, מדברי הקדמונים משמע שלא נהגו כן, עיין בספר המקנה קו"א סימן ס"ב סעיף א' שמנהג אשכנז להתייחד רק אחר הסעודה. ע"ש. ועיין מה שהאריך בזה מורנו הרב הגאון רבי משה הלוי זצ"ל בספרו הבהיר ברכת ה' חלק ד' סוף פרק רביעי. ע"ש.
ואילו לא היה בו הפסד החרשנו, ברם דא עקא שרבו בו המכשולות לפי הנשמע, שנעשה לעיני רבים ומדברים על זה, וגם החתן עצמו פעמים שיבוא לידי מכשולים. ובזמן קדמון שלא היו מכירים זה את זה, כי בקושי ראה אותה ודיבר עמה, היו צריכים להכיר מעט כדי שיהא לבו גס בה כדברי מהרי"ל (עיין בברכת ה' שם). אבל בזמננו מה לנו ולצרה הזאת, והרי דיברו ביניהם שעות על גבי שעות ומכירים ולבם גס זה בזה יותר מדאי.
וכבר מיחו בזה כל גדולי דורנו ובראשם מרן הגאון רבי עובדיה יוסף שליט"א, וכן דעת מרן ראש הישיבה שליט"א, ולהבדיל בין החיים כן דעת הגאון רבי בן ציון אבא שאול והגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל ועוד.
ואע"פ שהאשכנזים היום נוהגים בו, ואתה החתן אשכנזי, מכל מקום כיון שנראה עיקר שאינו מנהג קדמון וגם יש בו מכשול, וכאן ארץ ישראל היא אתריה דמרן, יש לבטלו, ואינך צריך לנהוג בו.
ואם אע"פ כן תרצה לנהוג בו מחמת איזו סיבה או מחמת קרוביך וכיוצא, יש תקנה שתלבש הכלה הינומה - טול עבה שאינו שקוף, והוא נחשב לכיסוי ראש, וגם אם מהצדדים יצא מעט שער, אין לחוש, העיקר שרוב השיער יהיה מכוסה, ובפרט שהיא נמצאת רק בצד הנשים, ואינה יוצאת ככה לשוק. ואין כאן מקומו להאריך.
שמח בחופתך, ויהי רצון שתזכו יחד להקים בית נאמן וכשר בישראל בכל טוב. אמן.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0