שאל את הרב
print
אא
לדעת האר"י ז"ל (שער רוח הקודש תיקון כ'), הבועל גויה ולא חזר בתשובה חוזר ככלב. האם העונש הוא גם למי שבעל גויה פעם אחד (שאיסורו מדברי סופרים, עיין ברמב"ם בפרק יב מהלכות איסורי ביאה)?

הרב יהונתן מאזוז

זה לא כל כך פשוט שזה מדרבנן, ויש בזה הרבה חילוקים ופרטי דינים. עיין בשלחן ערוך ונושאי כליו באבן העזר סימן ט"ז (ועיין ביפה ללב שם סעיף קטן ב'). אבל בלאו הכי איני מבין, וכי איסור דרבנן קל הוא?! וחז"ל אמרו העובר על דברי חכמים חייב מיתה. ויש דברים שהחמירו בהם יותר משל תורה, וצא וראה בשער רוח הקודש שציינת, בתיקון ה' שרבנו האר"י נתן תיקון לאדם ששתה סתם יינם עם ישמעאל אחד. ע"ש. והוא איסור דרבנן, ומגע ישמעאלי אינו אוסר בהנאה, רק בשתיה, ואעפ"כ היה צריך תיקון. ואפילו על מדות רעות כגון כעס וגאוה הובאו תיקונים קשים יותר מאיסורי דאורייתא חמורים שחייבים עליהם כרת! והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאי אתה יודע מתן שכרן של מצוות.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0