שאל את הרב
print
אא
1. מה היחס שאנו צריכים להתייחס כלפי צוואת ר' יהודה החסיד האם כל אדם צריך לחוש למה שכתוב שם או רק תלמידי חכמים?
2. האם אין בצוואת ר' יהודה החסיד דברים שיש בהם חשש מעשה אמורי, כגון תרנגולת שקראה כתרנגול - צריך לשוחטה מיד, ותרנגולת שהטילה שני ביצים ביום אחד - צריך לשוחטה מיד?

הרב אדיר כהן

1. יש בזה מחלוקת גדולה בפוסקים, ואין בזה דבר ברור, יש דברים שהקפידו יותר ויש דברים שהקפידו פחות, וכן בייחס לצוואות אלו נחלקו הפוסקים אם נאמרו רק לזרעו או לכל ישראל. וראה באורך בספר שדי חמד (אסיפת דינים מערכת חתן וכלה אות ה') ובשו"ת יביע אומר חלק ב' (חלק אבן העזר סימן ז'), ובעוד ספרים רבים. ויפה כתב מורנו הרב רבי כדיר צבאן זצ"ל בספר נפש חיה (מערכת מ' אות י"ד), שנשאל מה מנהג ג'רבא בזה, והשיב "אין לנו מנהג", יש שחוששים ויש שאינם חוששים. ע"ש. והכל לפי מה שנהגו במשפחתם, ולפי חוזק לבו, ולפי ראות עיני המורה, שבמקרים רבים יש עוד צירופים להקל, כגון דלא איירי רבי יהודה החסיד באופן כזה.
2. אם רבי יהודה החסיד כתב כן, בודאי שלא יצווה דבר שיש בו מדרכי האמורי, וכבר עמד בזה בשו"ת מהרי"ט (סימן קי"א), והובא בבית יוסף יורה דעה (סימן קע"ט, דף ל"ג סוף ע"ב), וכתב לתרץ דכל האיסור לומר שחטו תרנגולת שקראה גברית, אבל כשאומר שחטו סתמא אין לחוש. או שגרס בגמרא (שבת דף ס"ז ע"ב) "אין" זה מדרכי האמורי. ועיין עוד בספר חסידים הוצאת הגאון רבי ראובן מרגליות, בהערות מקור חסד (אות ס"ז) מה שכתב בזה.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0