שאל את הרב
print
אא
לא מזמן, התוודעתי לאיסור לקרוא קומיקס (ציורים עם כיתוביות) בשבת. ככל ששאלתי יותר נבוכותי יותר, מפני שרבו התשובות השונות זו מזו. יש האוסרים מחשש שמא יבוא לקרוא בשטרי הדיוטות, ויש האומרים, שאם הכיתוב לא מתאר את הציור, אלא מביע את מה שאומרת כל אחת מהדמויות בציור, הרי שזה מותר, מה ההלכה?

הרב אהרן מאזוז

כתב מרן בשלחן ערוך (סימן ש"ז סעיף ט"ז), מליצות ומשלים של שיחת חולין וכו', וכן ספרי מלחמות אסור לקרות בהם בשבת. ומקור דין זה מדברי התוס' (פרק כל כתב דף קט"ז ע"ב ד"ה וכ"ש), ומבואר שם שלמדו כן ממה שאסרו לקרות כתב שתחת הצורה, וכמבואר בגמרא פרק שואל (דף קמ"ט ע"א). וכן כתב הרא"ש פרק שואל בשם רבנו יונה. ונראה מדבריו שם, שגם הוא ז"ל מדמה דינים אלא לכתב שתחת הצורה. עיין שם.
ומשמע מכל זה שמה שאסור לקרוא בכתב שתחת הצורה, אינו משום הצורה כלל, אלא מצד עצם הכתב שהוא כסיפורי מלכים. ואם כן הדבר ברור שאין מקום לחלק אם מתאר את הצורה או חילוק אחר. ובאמת שגם אין חילוק אם יש צורה או אין צורה, אלא כל סיפורי מעשיות של מלחמות וכדומה, אסור לקרותם בשבת.
אלא שלמעשה מנהג העולם להקל בזה, כיון שנהנים מעצם הקריאה, ודמי למה שכתב הרמ"א (סימן ש"ז סעיף א'), שבני אדם שסיפורי שמועות ודברי חידושים הוא עונג להם, מותר לספרם בשבת. וכן כתבו טעם להקל בזה, שעל ידי ריבוי הקריאה בדברים אלו אדם לומד לדבר צחות בלשון הקודש.
ומי שסומך על סברות אלו להקל, יוכל להקל גם בספרי קומיקס, שגם שם שייכים טעמים אלו. ומכל מקום היותר נכון להחמיר בזה לגמרי.
 
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0