Menu
שאל את הרב
print
אא

לענ"ד אינני מבין את תשובת הרב שלי"ט על צורת האכילה בביהמ"ק. אין מסתבר שאכלו בידים (עי' נדרים מט:), ואין צורך שהסכו"ם הללו יופיעו במשנה או בתלמוד, כי הם היו כלי חול, מבלי שקידשו אותם. אין מקור לאכילת קדשים דווקא בכלי קדש. אין חשש של הבאת חולין לעזרה. לא מיבעיא לפמש"כ התוס' ב"ב (פא: ד"ה ודילמא. וע"ש בד"ה דמקדיש) ורמב"ם הלכ' שחיטה (פ"ב ה"ג) שהאיסור הוא רק במידי דקרבן או לכל היותר אוכל, אבל לא קלתות כסף/זהב (בכורים פ"ג מ"ח, סוטה פ"ב מ) או "עלה או גרגיר או אשכול [זהב]" (מדות פ"ג מ"ח), אלא אפילו אם לחשך אדם לומר שכלי אכילה כאכילה דמו, הרי כתב ב"אתוון דאורייתא" (כלל א') שבמקום שאינו כשר לשחיטת קדשים (ממנו נלמד איסור הבאת חולין לעזרה) ניתן להכניס חולין. הסכו"ם מופיעים - לדוגמה - בב"מ (כה:). פלא שר"ח כותב שם שבני יון נוהגים לאכול בהם, בשעה שרב זביד הבבלי מיישב בכך את הסתירה שבין המשנה והברייתא הארצישראליים.בברכת התורה,מרדכי גנוט ופ"ש חמה וברכת החלמה מהירה לכהדר"ג מרנא ורבנא ראש הישיבה שלי"ט.

הרב אלדן כהן

יישר כח על ההערה. הגמ’ בנדרים במחכ”ת אינה ענין לכאן, שם מיירי בדייסא. ועכ”פ גם שם “במנצח” היה אותו שאכל באצבעותיו. ההערה בענין הכלים אמת, והיא תשובה פשוטה יותר לשאלת השואל. ומ”מ עדות ר”ח (איש רומי) מעידה כאלף עדים שלא היה כן מנהג רוב העולם בזמנו. ולעצם הפליאה, הלא אין הכרח בפשט הגמ’ לפרש דמיירי בכלי אכילה, וא”כ אפשר שר”ח בא רק לשבר את האוזן מהו המניק. ועכ”פ לאכילת בשר צריך מזלג סכין וצלחת, וכיון שאין ישיבה בעזרה, על מה יניחו הכהנים את הצלחת?

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן