40.00

קנייה מהירה
במלאי

ספר התשבי

40.00

המדקדק הגדול החכם רבי אליהו בחור זצ’’ל

מק"ט: 013673fc83bc קטגוריה:

כולל ביאורים וכללים למלים קשות שהובאו בתרגומים בתלמוד ובמדרשים. מוגה ומדוייק על פי דפוס ראשון שנת ש''א. עם הערות וביאורים מהגאון יעב''ץ (יצא לאור מעצם כתב יד קדשו), והגאון ר' ישעיה פיק (יצא לאור לראשונה מכתב יד יחיד בעולם), ועוד ועוד. וכן ''קובץ הערות'' מספרי גדולי האחרונים. והערות מחכמי זמננו, ומכללם מרן ראש הישיבה שליט''א. בתחילתו, מבוא מקיף על המפרשים שהובאו בפנים, ותולדות רבנו המחבר. ובסופו, קונטרס ''צדקת הצדיק'', והוא תשובות והערות להשגות הרב ''תורה שלמה'' על רבנו המחבר. וקובע ברכה לעצמו ''ששת אגרות הפרי מגדים'', והם עניינים מועילים למדות טובות, ולהרחיק גאה וגאון, ולכמה ידיעות. ונוסף עוד, ארבע מפתחות: מפתח השרשים, הפסוקים, המלים והמאמרים, ומפתח העניינים ל''אגרות פרי מגדים''.

מומלצים

עוד ספרים בקטגוריה זו

אוצרותינו – בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים

מסע אל אוצרות התורה לאור חידושיהם ולקחיהם של רבותינו הספרדים "כל המכניס ספר זה לביתו, והוגה בו מדי שבת בשבתו, ימצא בו "עונג שבת" אמיתי" (מתוך הסכמת מרן ראש הישיבה שליט"א)....
₪ 160 הוספה לעגלהקנייה מהירה

קובץ ט"ו בשבט

הקובץ כולל : הלכות ע"פ פסקי מרנן ורבנן הגאון רבנו עובדיה יוסף, והגאון הרב משה הלוי זצ"ל, ולהבדיל בין החיים מרן ראש הישיבה שליט"א, דיני ערלה ונטע רבעי * דיני...
₪ 9 הוספה לעגלהקנייה מהירה

ההגדה המדוייקת ’’איש מצליח’’ – בינוני

עם כל המעלות וההוספות: שוא נע, קמץ חטוף, ודגש חזק מודגשים. ביאור פשטי קצר וקולע לכל קטע. כל הלכות הפסח בקצרה (מנוקד). תפלות שונות מספר "לשון חכמים", פיוטים שונים, "ותקול...
₪ 20 הוספה לעגלהקנייה מהירה

שמחת כהן

שיטה על מסכת כריתות ועוד
₪ 60 הוספה לעגלהקנייה מהירה