95.00

קנייה מהירה
במלאי

מלוה ה’ – ב’ חלקים

95.00

מורנו הגאון רבי משה הלוי זצ’’ל

כולל פסקי הלכות כללים ופרטים בענייני הלואה ורבית, להלכה ולמעשה. עם ביאור ''טעם רבית'', מקורות ונימוקים ומשא ומתן על ההלכות שבספר. ספר זה, יפתור בעיות שונות המתעוררות חדשים לבקרים בענייני רבית אצל כל אדם בדורנו ובפרט אצל אלו שמתעסקים בענייני עבודה ומסחר שונים. הספר (על ב' חלקיו) מכיל י''ז פרקים, ובסוף כל חלק ''תוכן העניינים'', והוא קיצור כל הפרקים שבספר. ובסוף חלק ב', יבואו עוד מפתחות לפי סדר פרק ''איזהו פרק'' (ממסכת בבא מציעא), וכן מפתחות לפי סדר שלחן ערוך יורה דעה.
גודל בינוני 25*17    מק"ט 14

מומלצים

עוד ספרים בקטגוריה זו

מנוחת אהבה – ד’ חלקים

סדרת הספרים שהתקבלה בצבור כאבן יסוד ללימוד הלכות שבת, ונפוצה על פני כל הארץ והעולם ברבבות עותקים. בדרכו הייחודית, מחלק הגר"מ לוי זצ"ל את כל הלכות שבת לכללים ופרטים, כאשר...
₪ 160 הוספה לעגלהקנייה מהירה

שו"ת תפלה למשה כרך ז’

שאלות ותשובות חקירות ופסקים בעניינים הנחוצים בזמננו. ובסוף כל חלק, נדפס ''תוכן העניינים'', והוא קיצור לתשובות שנדפסו בספר. חלק זה כולל שו"ת על שלושת חלקי השלחן ערוך. גודל בינוני 25*17 ...
₪ 50 הוספה לעגלהקנייה מהירה

שו’’ת תפלה למשה כרך ו’

שאלות ותשובות חקירות ופסקים בעניינים הנחוצים בזמננו. ובסוף הכרך, נדפס ''תוכן העניינים'', והוא קיצור לתשובות שנדפסו בספר. שו''ת בענייני איסור והיתר ועוד הלכות השייכות לחלק יורה דעה. גודל בינוני 25*17 ...
₪ 50 הוספה לעגלהקנייה מהירה

שו’’ת תפלה למשה כרך ג’

שאלות ותשובות חקירות ופסקים בעניינים הנחוצים בזמננו. ובסוף הכרך, נדפס ''תוכן העניינים'', והוא קיצור לתשובות שנדפסו בספר. חלק זה כולל שו''ת בענייני איסור והיתר ועוד הלכות השייכות לחלק יורה דעה....
₪ 50 הוספה לעגלהקנייה מהירה