הכל על פרשת השבוע

בראשית

לכל הפרשות

שיעורי וידאו

מאמרים

כח הדמיון

ליצר הרע יש "כח דמיון" עצום. הוא יכול להראות אפילו טעם של מאכל, ומי...לקריאה

אש התורה

כמו כחה של האש, כך גדול כח התורה. כשהאדם משקיע עמל ויגע בה, מוסיפה לו עוד...לקריאה

יש דין ויש חומרא

בשלב זה - מספר המדרש - דחף הנחש את חווה כלפי העץ, דחיפה שגרמה לה לנגוע בגזע...לקריאה

מסע התשובה הגדול בעולם

מסע התשובה הגדול בעולם| רעיון של הראשון לציון הגאון רבי מרדכי אליהו זצ"ל| לקריאה

מדורה בפורים

על המנהג להבעיר מדורות בפורים, שמעתם פעם? כולנו בטוחים כי המנהג הקדום להדליק...לקריאה

סודם של הכתבים

במלאות 20 שנה לפטירתו של הצדיק הנסתר רבי שלמה ויזמן זצוק"ל, מחכמי מרוקו,...לקריאה

"אור תורה" מחייהו

לרגל מלאות חמישים שנות אור לירחון "אור תורה", יצאנו לשרטט קוים לדמותו של...לקריאה

כסא רחמים שלי - הרב ששון...

למד בישיבה בשנים: תשמ"ו-תשס"ד. תפקיד כיום: דובר בית מרן ראש הישיבה. חבר...לקריאה

שאל את הרב

"מאכלת" באתנח וסוף פסוק

יש מילים רבות שלא משתנה בהם הסגול לקמץ, ומנאם הרד"ק במכלול דף ק"נ ע"א, והיה זה כאחד מהם.

הרב חנוך הכהן

האם יש שנה שסימנה "השא" ?

מי אמר שאין זה יכול להיות ? מרן שליט"א בקונטרס סולת נקיה עמ' כ"א הביא שנה כזאת. ע"ש.

הרב חנוך הכהן

טיפות שיוצאות לאחר קיום מצוות עונה

לא ניתנה תורה למלאכי השרת וכיון שאדם מקיים מצוותו בקדושה כפי שציותה התורה מה שאי אפשר ליזהר לא נאסר .

ועיין להגרי"ח זצ"ל בספרו הקדוש בן איש חי (ש"ב וירא אות כ"ה) שאצל רוב בני אדם אין נפסקין הניצוצות לגמרי רק אחרי שיטיל מי רגלים, ע"כ ישתדל להטיל מ"ר ואח"כ לטבול, וזוהי כוונת רבנו האר"י ז"ל להזהיר בזה ע"ש. וע"ע בבא"ח (ש"א פקודי אות י"ג) שע"י מצוות ק"ש שעל המטה נתקן עוון זה בכל פרטיו, ובפרט בטיפות שיצאו לפני או אחרי תשמיש ע"ש

ולכן אין לך להילחץ ולפחד ודאגה חלילה אלא לקיים את המצוה כתקנה בשמחה וקדושה וליזהר שלא להגיע לחימום יותר מדאי קודם ולשהות אחר המצוה באופן שנראה שכלו הטיפות, ומה שנותר ע"י הטבילה למחרת יתוקן הכל בס"ד 

הרב אליהו מאדאר

האם קים היום הענין של דינא דמלכותא דינא ?

עיין בספר מעדני שלמה עמ' 46 - תשובות שהשיב מרן רבי שלמה זלמן אוירבך לשואלו שאין בזה ממש גזל ומ"מ אם הספר קיים עדין בשוק למכירה אין "להוריד" אותו אף שאין זה גזל גמור. ולמסחר שרוצה להסתחר עם הספרים אסור מדין תקנת הקהילות. וכתב שאפשר שיש בזה דינא דמלכותא דינא ולכן אם החוק אוסר לא פשוט שאפשר להתיר, וגם דעת מרן הרב עובדיה יוסף שיש בא"י דין דינא דמלכותא דינא. ועיין עוד ביביע אומר ח"ז חו"מ סי' ט' שדן בזכויות יוצרים ואסר משום דינא דמלכותא דינא.

הרב דוד עידאן

כיצד יש להטות את התפילין כדי שיהיו כנגד הלב ?

ראיתי שגם הגר"ז כתב (בסעיף ב') שיטה התפילין "מעט" ואם כן על כרחנו שמה שכתב שיהיו ממש כנגד הלב, הכוונה לא רק בגובה הקיבורת כנגד הלב, אלא גם בכיוונם. ותו לא.

הרב רזיאל כהן

קריאת מילת "הקרבן" ביחזקאל מ' מ"ג

כך צריך לקרוא כמו שהוא בתנ"ך קורן, כ"כ מנחת שי עה"פ שם. והביא שם שיש קוראים בקמץ חטוף וב' רפויה.

ולגבי המשמעות זה אותה משמעות של המלה קרבן המוכרת.

הרב חנוך הכהן

איך בודקים שומשום ?

- הנקודה השחורה - הוא פגם אסתטי בלבד, ולא נגיעות של חרקים.

- בדיקת השומשום נעשית ע"י העברתו מעט מעט ע"ג מגש (לאור יום או פלורוסנט), תוך כדי התבוננות שאין חרקים זעירים בין הגרגירים. כמו כן יש לשים לב שאין בין הגרגירים קורים דביקים המסמנים נוכחות של זחלי עש.

הרב רזיאל כהן

המקור למנהג תונס לומר "מי הוא זה מלך" בהחזרת הספר תורה

בספר ויען עמוס ח"ב (מע' ש' אות ז') כתב: נוסח השגור בערי תוניסיה לאומרו בחגים ובפרט בר"ה ויוהכ"פ ובהקפות בשמחת תורה וכנראה מתוקן מהקדמונים: מי הוא זה מלך, לפני מלוך מלך ? ה' צבאות הוא מלך !! עכ"ל.

הרב אדיר כהן

הזכרת שם אדם לתפילה בשם האמתי או שם הכינוי

עיקר השם הוא "רחל", ושם רחלי אינו אלא לשון חיבה וכינוי של השם העיקרי, ובמקרים כאלה השם העיקרי הוא הקובע. (ועיין בש"ע אה"ע סי' קכט סעיף טו).

ולכן בתפלה לזיווג ולשאר דברים יש להתפלל רחל בת פלונית, וכן גם לגבי הפסוק שבסוף תפלת שמונה עשרה, אם את רגילה לומר, אבל יש אומרים שאשה א"צ לומר זה, בפרט שעיקר דבר זה אינו דין. ומ"מ יש לדעת שאפשר לומר פסוק שיש בו את השם המלא ממש, ואת ששמך כשם רחל אמנו ע"ה, כדאי להזכיר פסוק שיש בו שם רחל ממש, אבל ליזהר לומר רק פסוק שנזכרה בו לטובה. וכגון: ויזכור אלוקים את רחל, וישמע אליה אלוקים ויפתח את רחמה". ובשורות טובות.

הרב אליהו מאדאר

ספרי קבלה שנכתבו קודם זמן האר"י

אבל דבר זה מופיע גם בספר עולת תמיד (דף י"ג ע"ב) כפי שציינו האחרונים, והוא מבוסס על דברי האר"י. ועוד, שגם ספרים שהיו קודם האר"י פעמים שחוששים לדבריהם, כל שאין לזה סתירה מדברי האר"י וראינו שחששו להם. ובודאי שאין ענין לעשות בדוקא הפוך מדבריהם.

הרב אדיר כהן
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0