הכל על פרשת השבוע

עקב

לכל הפרשות

שיעורי וידאו

מאמרים

נסיונות - לשם מה?

נסיון שאדם מתגבר עליו, הוא מעלה אותו בדרגה שמוציא מן הכח אל הפועל את לבו...לקריאה

לעצמו הוא עושה

אמר לו המלך דע לך כי הדירה שהכנת אינה מיועדת, אלא בשבילך! כל מה שעשית וטרחת -...לקריאה

לך על קטן

פתגם סיני עתיק אומר, שגדלות האדם נמדדת במעשים הקטנים... אבל אצלנו זה עתיק עוד...לקריאה

פעולה קטנה - תועלת גדולה

לפעמים אנו פשוט דשים בעקבינו מצוות וחסדים הנמצאים מתחת לתנור ביתנו. ישנם...לקריאה

לחיות את האמונה

אדם שאינו רעב, אינו חי את האמונה, וגם אם יקבל בצורה פלאית במדבר השומם לחם...לקריאה

שמע עצה

משה רבנו מרגיע את עם ישראל שלא לפחד מהכמות של הגויים, אומנם יש מסביבנו...לקריאה

שאל את הרב

טלית שרקומים עליה פסוקים וצריך להסירה שכשנכס להתפנות

אין זה דומה לתפילין. וע"ע בשו"ת שמחת כהן מהד"ב חאו"ח (סימן ט').

הרב אדיר כהן

ספר בני חי

ספר בֱנִי חַי הוא כעין קצור שולחן ערוך שכתב מורם ורבם של מרן ראש הישיבה ואֶחָיו שליט"א הגאון רבי יצחק בוחניק זצ"ל ראש ישיבת חברת התלמוד בתונס ומחבר ספר ויאמר יצחק ג' חלקים .
הספר נוקד בחו"ל על ידי מרן שליט"א ויצא שוב על ידי במהדורא שניה בארץ עם הערות ותוספות ה' מצוות התליות בארץ ועוד. כעת הספר אינו זמין.
הרב יהונתן מאזוז

אם כן מה שייך כי גרים הייתם בארץ מצרים?

עיין להרמב"ן בפרשת משפטים (כב, כ) שפירש "כי גרים הייתם בארץ מצרים" דהיינו שלא תלחץ את הגר ותאמר אין מידי מציל, כי גרים הייתם בארץ מצרים, ושם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אתכם, והצלתי עשוק מיד עושקו. עד כאן. ואי אפשר לומר שיש מצוה לאהוב גר תושב שאינו עמך בתורה ובמצוות, ודיו שהותר לישב בארץ, מכיון שאינו עובד עבודה זרה.
הרב יהונתן מאזוז

יחס התורה לעובדים הזרים והמסתננים

רבנו הגדול הרמב"ם אשר גדולתו ידועה בכל העולם, כתב בספר המצוות (מצות עשה ר"ז, ובחבור פרק ו' מהלכות דעות הלכה ג') שהכוונה אל גר צדק, ואע"פ שכבר נצטוינו "ואהבת לרעך כמוך" - לאהוב כל אחד מישראל, אבל בעבור שנכנס בתורתנו הוסיף לו ה' אהבה, וייחד לו מצוה נוספת. ע"ש. וממילא כל המסתננים הללו שאפילו שבע מצוות בני נח לא שומרים, יותר שייך בהם הלאו "לא ישבו בארצך פן יחטיאו אותך לי" (עיין בספר המצוות - לא תעשה נ"א). ודי בזה.
הרב יהונתן מאזוז

ניגון בתנועה קטנה עם טעם

תנועה קטנה מנוגנת דינה כתנועה גדולה ממש. לדוגמא: אחרי סגול יבא בדרך כלל דגש או שוא נח, ואם יש שם נגינה לא יבא דגש ולא שוא נח. כגון: מֶֽלֶךְ עֶֽבֶד וכדומה.
מרן ראש הישיבה

מדוע לא פירטה התורה "תמר דבש" בשבעת המינים

זית שמן אינו הפרי והיוצא ממנו, אלא סוג זית ששמנו רב מאוד. יתכן ש"דבש" בעיקרו כולל כל הפירות לומר שהם מתוקים (עיין לרש"י ויקרא ב' י"א), אלא שחכמים קיבלו שדבש האמור כאן הוא תמרים שהוא מתוק מאוד ודבש יוצא ממנו, והתורה לא רצתה לפרט כדי לכלול הכל וכנ"ל. ועיין בספר דרך שיחה (עמוד תקכה).
הרב יהונתן מאזוז
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0