הכל על פרשת השבוע

וישלח

לכל הפרשות

שיעורי וידאו

מאמרים

ליווי של מלאכים

כל יהודי, כאשר מקיים מצוה, הוא בורא לו מלאך העומד לימינו בכל צרה ככתוב...לקריאה

קטונתי

"קטונתי" הוא אומר לקב"ה "קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר...לקריאה

על היוזמה לחלוקת ירושלים

המוסר השקרי והמסולף בשמו מדברים באירופה, רחוק כרחוק מזרח ממערב מהמוסר היהודי...לקריאה

אין מושג כזה "כסף קטן"

בא נחשוב, מה אנו היינו עושים, אילו קרה ושכחנו תיק בשווי עשרה שקלים בתחנה...לקריאה

שאל את הרב

כמה "קרח" היו מבניו של עשו

כלל ידוע הוא שרש"י בכל מקום מפרש לפי אותו ענין ואין מקשים עליו ממקום למקום [ראה למהרש"א בפסחים דף מ"א? ובספרי בעלי הכללים], ובסוטה יתכן והוכרח לפרש כן. ומה שפירש בתורה שהם אחד, ראה בשפתי חכמים שכתב טעמו.
הרב ירון ביתאן

כמה בנים היו לו לעשו

אינני יודע. את הרוקח לא ראיתי אולי יאמר תנא ושייר.
מרן ראש הישיבה

קריאת מעשה ראובן כשני פסוקים בקריאת שמו"ת

1. אינני יודע מנהגי קהלות אחרות (בפרט שבענייני היחיד כמעט ולא שייך מנהג, כי אינו דבר יום ביומו אלא פעם בשנה, ולאו כל איניש ידע לעיין או לשאול היאך לעשות). אבל מנהג מרן הרב הגדול מייסד הישיבה לקרוא בשנים מקרא ואחד תרגום פסוק זה פעם אחת כשני פסוקים ופעם אחת כפסוק אחד, ואח"כ התרגום. וכן נהג מהר"ם ואעקנין ועוד גדולים וכמו שכתב מרן ראש הישיבה שליט"א בהסכמתו לתקון קוראים איש מצליח.
2. לא. עיין למרן ראש הישיבה שליט"א שם.
הרב יהונתן מאזוז

נישואי יעקב עם בלהה וזלפה ונשותיהם של השבטים

רחל ולאה כיון שהיו בנות לבן היו נחשבות כגיורות (וכן איתא במדרש שאברהם אבינו נקרא גר), והדין הוא שאסור לישא אחיות שהן גיורות אם הן אחיות מן האם, אבל אם הן אחיות רק מן האב מותר.
לענין נשות בני יעקב, יש מחלוקת במדרש, יש מי שאומר שנולדו עמם אחיות ונשאו אותם ויש מי שאומר שנשאו כנעניות. [ועיין להרמב"ן בפרשת וישב פרק ל"ח פסוק ב', על יהודה שלקח בת כנעני. עיין שם באורך, ובפירוש רש"י ושפתי חכמים. המערכת]. ולדעת האומר שנשאו את אחיותיהם, אפשר שרק האבות קיימו את התורה ולא השבטים, ואפשר שכדי שלא ישאו כנעניות לא החמירו בזה, וכעין מה שמצינו שקין והבל נשאו אחיותיהם.
הרב יהונתן מאזוז

טעם מיתת רחל אמנו בשעת לידתה

הגמרא במסכת שבת (דף ל"ב ע"א) אומרת על המשנה הזו, שהטעם שנשים מתות בשעת לדתן, הוא משום שאז הן בשעת סכנה, ובזמן סכנה פנקסו של אדם נפתח לבדוק אם ראוי לינצל או לא. ע"ש. והוא הדין כאן. [ולא כל מי שנפטרה בשעת לדתה, זה אומר שחשודה בשלושה מצוות אלו ח"ו].
הרב יהונתן מאזוז

כפילות בקריאת הפסוק ויהי בשכון ישראל וגו'

הפסוק "ויהיו בני יעקב שנים עשר" אין בו רק טעם אחד בלי שום שינוי ולכן אין צריך לחזור אותו פעמיים.
מרן ראש הישיבה
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0