הכל על פרשת השבוע

צמל

לכל הפרשות

שיעורי וידאו

מאמרים

מעשה קטן - שכר גדול

דבר קטן שבקטנים בעולם הזה נחשב למעלה כדבר גדול שבגדולים הן לטוב והן למוטב... לקריאה

לקראת שבת

אם הוא לא יכין את עצמו וביתו לקבל את השבת ודאי שיחסר מכל הברכה שהשבת נותנת...לקריאה

מדה כנגד מדה

יש מושג להכיר את ה' בהכרה שטחית כמו כל אנשי העולם, אבל הכרה זו אינה...לקריאה

לבקש כל יום מחדש

כיום הזה שהוא קיים והוא מאפיל ומאיר, כך האיר לכם, וכך עתיד להאיר לכם, והקללות...לקריאה

נתינה מכל הלב

קשיים רבים וחבלי קליטה עברו על ישיבת "כנסת חזקיהו" עד הגיעה אל...לקריאה

לחם לאכול ובגד ללבוש

יש אדם המשופע בכסף וזהב לרכוש בגדים לרוב, אך אינו משתמש בהם כיון שרתוק למיטת...לקריאה

שאל את הרב

הניקוד הנכון של הנקודות

1. יש רק ו' אחת שעושים אותה בדגש חזק ובחולם [והו' השניה היא לסימן חולם]

2. נ"ל שהדבר תלוי במסורת הקריאה ואין בזה דבר ברור. [בכל אופן ידוע מסתמא לכבודו שהיום אומרים קמָץ, חולַם, שורוּק]

הרב חנוך הכהן

אכילת מוצרי חלב יחד עם דגים

כמו שענה לכם בזמנו מרן ראש הישיבה שהמנהג שלנו להחמיר, כן דעתו גם עתה, וכן הוא מורה ובא. אם כי דעת הגרא"ב מאדאר להתיר, ונדפסו דבריו בהסכמתו לספר משיב נפשי, ועיין מה שהשבתי על דבריו בקובץ ויען שמואל חלק י"ט (סימן ס"ח) וגם הרב מאדאר שם כתב שהמחמיר לעצמו תבוא עליו ברכה, וכן סיים דבריו שבביתו מקפיד הוא בזה כמנהג הספרדים, אחר שאין בזה הפסד וטירחא. ע"ש

הרב אדיר כהן

פיסוק הפסוק "ומשמיעים ביראה יחד בקול, דברי אלוקים חיים"

אם היה כתוב ומשמיעים ביראה יחד קול דברי אלקים - היה אפשר לומר כדבר כבודו, אבל מכיון שכתוב בקול חייבים לפרש משמיעים בקול - בקול שלהם, ומה הם משמיעים? דברי אלקים חיים.

אם הדבר עדיין טעון בירור אשמח שתחזור ותכתוב את דעתך 

הרב חנוך הכהן

ענידת שעון סולרי בשבת

לא מצאנו למרן שליט"א שדיבר במפורש גבי שעון זה, אך לפי סברתו לאסור בשעון עם בטריה משום בסיס לדבר האסור, הוא הדין גם לזה כי אנרגיית השמש היא מייצרת החשמל בשביל הבטריה, ואסור 

הרב אריאל מימון

הגדרת כל שבמינו ניצוד

נראה שדברי הרב מנוח"א מקורם בלשון הרמב"ם שכתב (פ"י מהל' שבת הל' י"ט) הצד דבר שדרך מינו לצוד אותו חייב - כגון חיה עופות ודגים וכו' והסברא בזה נראה שכל מין שצדים ממנו הרי שהצורך בו שייך בשאר דברים הדומים לו כגון שצדים חיות משום עורם הרי ששיך זה בכל מיני החיות שיש להם עור, ובשאר שקצים ורמשים שמה שיש בו תולעת מן הסתם אין זה בשאר כגון אם דבורים נחשבים במיום נצוד אין נחשבים מין דבורים שיהיה במינם ניצוד אלא באלו שעושים דבש שהם מין דברים 

הרב אהרן מאזוז

מספר הערות בענייני דקדוק

1. כללי נסוג אחור אינם ברורים כל הצורך (ויש ע"ז ספר שלם שנקרא דרכי הנסיגה), ובכל אופן יש כאן הגיון שצריך לבדקו בפסוקים אחרים, והוא בפס' ל"ב ול"ד המלה צאן היא העצירה, וזה גורם לעשות לפנ"ז נסו"א, משא"כ בפס' ג' העצירה במלה עבדיך ובזה פחות מתבקש נסוג אחור ודו"ק 

2. מלעיל כי אלו דברים שקרו בעבר.

3. לא ידוע לי טעם לדבר [ולפעמים כאשר חושבים מוצאים טעם ולפעמים הדבר נסתר] ובכל אופן ידוע שיש יוצאים מן הכלל בטעמים, לדוגמא כמה פעמים זקף קטון יש לו דין אתנח.

4. היות ומלה זו צריכה להיות חטופה וסמוכה למלה שאחריה כמו המלה המקורית "מן" הוצרכו לקרוא אותה בחטיפה וממילא נעשתה מלרע כי במלעיל איננה חטופה [ומזה הטעם יש ג"כ דגש בנ' וכמ"ש הרד"ק בשרשים שרש "מן" ומשם שאבתי את התשובה לשאלתך] 

הרב חנוך הכהן

רמז על מגיפת הקורנה

אפשר ללמוד מזה שע"י מגיפת הקורנה ה' יתברך מקרב לנו את הקץ והאחרית, שבה תהיה אחרית היצה"ר עדי אובד שהקב"ה ישחוט אותו כנודע 

הרב חנוך הכהן

עשרה שהתפללו יחד ללא תפלת חזרה

א. איני נכנס לשיקוליו של הרב שהפסיק את המניין באמצע, ובודאי היתה לו סיבה טובה למה שעשה. 

ב. אם נשארו פחות מעשרה - אי אפשר לעשות חזרה, אבל כל הבחורים שהתפללו תפלת לחש בעשרה, יצאו ידי חובת תפלה בציבור, למרות שלבסוף התפזרו ולא עשו חזרה. 

ג. אם ילכו אח"כ למקום שעושים בו חזרה - ירוויחו בזה עניית החזרה והקדושה וכו' . 

הרב רזיאל כהן

להתחפש לאשה לצורך הצגה

אמנם יש מקילים בזה, בתנאים מסויימים, אבל דעת רוב הפוסקים, להחמיר וכן דעת מרן הגר"ע זצ"ל לאסור גם לילדים פחות מגיל מצוות, והוכיח כן מדברי הרמב"ם בתשובה. 

הרב רזיאל כהן

חנות

קיצור שלחן ערוך "איש מצליח"

מכון איש מצליח - הרה"ג ר’ אמיר דאדוואנד שליט"א

השינוי הקיצוני באורח החיים בין הדורות הקודמים לדורנו, הפך את...
₪40הוספה לעגלהקנייה מהירה

ההגדה המדוייקת ’’איש מצליח’’ - גדול

מכון איש מצליח

עם כל המעלות וההוספות: שוא נע, קמץ חטוף, ודגש חזק מודגשים. ביאור...
₪35הוספה לעגלהקנייה מהירה

משנה ברורה המנוקד - ששה כרכים

מכון הרב מצליח

  אם עד היום כאשר למדנו את הספר הקדוש "משנה ברורה", היה עלינו...
₪330הוספה לעגלהקנייה מהירה
לכל המוצרים

הידעת

לכל קטעי הידעת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0