הכל על פרשת השבוע

לכל הפרשות

שיעורי וידאו

מאמרים

לדעת להעריך

כי לאדם כזה אין מעצורים וגבולות. אין לו ערך לחיים ולזמן. ולכן הזהירו...לקריאה

אבק גזל

יש הרבה מצוות שאדם מקיימם ובלבו הוא בטוח שהוא אינו לוקח כלום מחברו וח"ו...לקריאה

מהו בית טוב?

כשראה בלעם בנבואה את בתיהם של עם ישראל, התפעל על הכח הנשגב הזה, ואמר "מה...לקריאה

תפלת רבים אינה נמאסת

ללמדנו עד כמה יש להתאמץ ולהתפלל בצבור, כי תפלת רבים אינה נמאסת, וברוב עם הדרת...לקריאה

כל עכבה לטובה

מסופר על האדמו"ר מגור האמרי אמת שאחד מחסידיו היה עשיר מופלג ושאל בעצתו...לקריאה

לא בשמים היא

טיפש נכנס לבית הכנסת, וראה תלמידי חכמים עוסקים בתורה, שאלם: היאך אדם לומד...לקריאה

משמעותה של הקרבה

עני שמצבו דחוק ובכל זאת מביא קרבן נדבה מהמעט שיש לו, בודאי עושה זאת מכל הלב,...לקריאה

נתינה מכל הלב

קשיים רבים וחבלי קליטה עברו על ישיבת "כנסת חזקיהו" עד הגיעה אל...לקריאה

לקראת שבת

אם הוא לא יכין את עצמו וביתו לקבל את השבת ודאי שיחסר מכל הברכה שהשבת נותנת...לקריאה

שאל את הרב

דעת מרן שליט"א על הצבעה בבחירות הקרובות

מרן שליט"א התייחס לכך בשיעורו השבועי ואמר וז"ל

"כל מפלגה שהיא ימנית וחרדית או לפחות דתית ראוי לתמוך בה. עם זאת המשיך מרן כי אינו נוקט שם של אף מפלגה אלא כל אחד יעשה לפי שיקול דעתו האישי העיקר למען התורה והארץ."

לצפייה לחץ כאן 

מערכת האתר

בענין מנהג הספרדים לתקוע בי"ג מדות בסליחות

אין נכון להפסיד י"ג מדות בשביל מנהג תקיעת שופר בסליחות שאף שהוא מנהג טוב (כל שלא מפריע לשכנים) אבל הוא מנהג בעלמא, ולכן הנכון שהתוקע יאמר י"ג מדות יחד עם הציבור, וקצת ימהר באמירתן, וכיסיים לאומרם יתקע. וכן נוהג מו"ר ועט"ר מרן ראש הישיבה נר"ו. וכן העלה בספר יוסף לקח - מועדים חלק א' (סימן ד'). ע"ש. ובודאי שבתקיעות אלו שאינם אלא מנהג אין צריך לדקדק בדברים שמדקדקים בתקיעות של ר"ה.

הרב אדיר כהן

פירוש המילה תרועה

הגמ' שכבודו הזכיר היא בר"ה (ל"ג ע"ב) וכונת הגמ' שהקול של תרועה דומה לקול בכי והכונה היא: במשקל הנגינה ולא בקול ממש כמו שמשמע מרש"י שם.

וא"כ יוצא שקול השופר אינו קול בכי אלא כמשקל (קצב) הבכי. והוא עצמו קול נגינה.

הרב רז צבי הרשפינוס

מה מברכים על "פיתה קראנץ" - המוציא או מזונות ?

- יש טוענים לברך עליהן המוציא, מאחר ובשלב האפיה הראשוני (מה שהם מכנים "חלקי") הפיתות (או הבגטים) ראויים לאכילה, רק חסר להם הקרום החיצוני. (והדבר נבדק ע"י מורי הוראה בקיאים).

- מאידך יש שטוענים עדיין שברכתם מזונות. ואין לי הכרעה בזה.

הרב רזיאל כהן

בקשר לקבלה לישיבה האם יש זמן מיוחד בו עושים את המבחנים לישיבה ואם...

יש זמנים שבהם נבחנים לישבה אולם כדאי להתקשר ולברר פרטים יותר מדוייקים 03-676-7163

בהצלחה

מערכת האתר

התרה לנדר שהתברר למפרע שננדר בטעות

יכול לעשות התרה ועיין באוצר המפרשים יו"ד סימן רל"ב סעיף י"א (הוצאת שולחן ערוך הבהיר) שנשאל בשאלה זו ממש שלא היה תוכו כברו והתיר ע"י התרה ע"ש. (ולכאורה כיון שהנדר היה בטעות שחשב שמדובר באנשים ישרים אפילו התרה א"צ עיין בשו"ע בסעיף הנ"ל).

הרב דוד עידאן

הצעת שידוך עם חולה אפילפסיה

עשית כהוגן, אין מצוה וחובה להתחתן עם אדם שיש לו בעיא כזו וכדומה, אם את ב"ה בריאה. וכ"ש שהכרת חולי זה והיה קשה לך, בודאי אין לך להכריח את עצמך לינשא לאדם כזה. וה' יש לו חשבונות שלו למה הוא מסכן כך, אבל אין מחובת אחרים לינשא אליו. רק להתפלל עליו לרפוא"ש ושימצא מי שמתאימה לו. והנה ב"ה הוא התחתן, ויה"ר שיהיה להם טוב, ילדים בריאים ושלמים.

וגם את, תמצאי בעזהי"ת את בן זוגך ותקימי בית נאמן וכשר בישראל. ועצה טובה שתתפללי על חברות שלך שעדיין לא התחתנו. וכל המתפלל על חברו נענה תחילה, בקרוב אמן.

הרב אליהו מאדאר

אני הנציג שמקבל שיחות באופן אקראי. כל חברה שרוצה,כל בעל עסק, כשהוא...

לא כל תביעה לבית משפט היא איסור שבאופן שפנה לב"ד והנטבע סירב לפסק בית הדין אז בית הדין נותן היתר לפנות לבית משפט. רק מזהירים שלא יטול קנסות והצמדות וכיוצ"ב רק החוב שמגיע לו בלבד 

אבל כשיודע בבירור שהתובע לא פנה לדין תורה אז נכשל בלפני עיור לא תיתן מכשול לדעות מסוימות, אע"פ שמשהו אחר יעזור לו בלעדיך כיון שהאחר הינו יהודי, ויש אומרים שזה רק איסור דרבנן כשיש אחר מסייעו, אבל יש איסור דרבנן. ובמצב של ספק אולי קיבל היתר מב"ד או בב"ד לעבודה שיש פוסקים שמתירים אפשר לקבל ולהעביר את הידיעה ולא יהיה לשוה"ר כי זה לתועלת הנעשק 

ובודאי אם אפשר להחליף עבודה עדיף שלא יגיע לשום איסור של סיוע בידי עוברי עברה.

אם ברור לך שעל ידי מעשיך גרמת לאחר הפסד ואתה מכירו תצטרך לבקש את סליחתו ואם אינך יודע כדאי שמידי פעם כשאתה  נותן צדקה תאמר חצי מהצדקה זו לזכות אנשים שגרמתי להם נזק שלא כדין 

והקב"ה יהיה בעזרך 

הרב עוזי מיימון
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0