הכל על פרשת השבוע

בראשית

לכל הפרשות

שיעורי וידאו

מאמרים

ה' אוחז בידינו

מבארים בעלי המוסר על פי משל לילד שטייל עם אביו ביער. והנה, באמצע הטיול חמק...לקריאה

הזכות להגיע לבית ה'

עיקר מקרא הבכורים הוא להודות על הזכות שזכינו לבוא לבית המקדש ולהביא את...לקריאה

בחצרות אלוקינו יפריחו

ענין מקלו של אהרן והשקדים והפרחים שהיו בו ונגנזו לדורות עולם, רמז הוא כי לא...לקריאה

שויתי

לא די בכך שישלח האדם קרבנות למזבח, אלא עליו להקריב את עצמו ואת רצונותיו...לקריאה

אמונה תמימה

מסופר על אשה שחלתה במחלה קשה, והרופא המקומי הפנה אותה לפרופסור ידוע בעיר...לקריאה

אין עוד מלבדו

פעם הוא ובנו היו צריכים לחצות את הגבול ובאחת ממזוודותיהם טמנו שעון זהב. באותם...לקריאה

תפלה על רוחניות

כמה גדול כח התפלה המועילה לא רק לדברים גשמיים אלא גם למשאלות רוחניות הממלאות...לקריאה

מבית ומחוץ - זהב

הלומד תורה, עליו להתנהג כזהב טהור במדותיו ובהליכותיו, לא רק בחיצוניותו אלא גם...לקריאה

מצוה גוררת מצוה

כאשר אדם מקבל על עצמו לקיים מצוות, אז אף שעדיין לא קיימם, מובטח לו שיזכה...לקריאה

שאל את הרב

יש ואטצפ של בית הכנסת עוד לפני שהגעתי אליהם. השיטה שעבדה בחודשים...

אם יש אפשרות לראות בוצאפ בלי להיכנס ליוטיוב זה בסדר.  עם זאת כדאי שהרב מידי פעם יבהיר בתחילת שיעור שעדיף להיכנס דרך הווצאפ ולא דרך היוטיוב ויבאר הטעם ודברי חכמים בנחת-- נשמעים  

הרב מצליח מאזוז

קריאה בספר תורה שנתרם לבית כנסת שיש בו ריבוי עדות

בוודאי שגם בנדון שלכם שייכים טעמי ההיתר שכתב בשו"ת יחו"ד שם ומ"מ באופן שהקהילה אחידה (ספרדית או אשכנזית בלבד) ונתרמו לשם ס"ת ע"פ מנהג קהילה אחרת, מומלץ לשנותם ולתקנם בהסכמת כולם (ובהסכמת הבעלים) כפי מנהג הקהילה שאין בזה לעז אלא שכך ראוי לכתחילה לקרוא בס"ת כמנהג אותה קהילה, וזכורני שכך הורה מרן רה"י נר"ו במעשה שבא לידו.

הרב רזיאל כהן

נוסח התפילה במערת המכפלה וכדו’ / כיוון התפילה בכותל המערבי

א. זו שאלה טובה, וראיתי בספר "דעת נוטה" (להגרי"ח קנייבסקי) שכתב שיש לצדד קצת שמאלה וע"ע בשו"ת לב אהרון בוארון ח"א (סימן ד') 

ב. לא לבקש מהם "תעזרו לנו" כי רק לה' הכח לעזור, אלא לבקש מהם שיהיו מליצי יושר (עורכי דין טובים) בעניינינו (ע' חזו"ע ימים נוראים עמ' נ"ב) 

הרב רזיאל כהן

דעת הרב שליט"א על פגישות למטרות נישואין עם שני הצעות בו זמנית

שמעתי ממור אבי הגאון הרב צמח שליט"א  שאין לעשות כך   מאי דסני עלך לחברך לא תעביד

יש להוסיף על כך כי לכל אדם יש חסרונות ויתרונות  ואם אדם נפגש עם שתיים בו זמנית הוא יהיה מבולבל ולא יוכל להחליט נכון

הרב מצליח מאזוז

קריאת התורה ללא טעמים

א. נראה שהכוונה שצמיד היו רגילות לשבת במקום אחר 

ב. ברור שעדיף הרע במיעוטו 

הרב רזיאל כהן

שימוש בשבת בתנור של המכון הטכנולוגי להלכה

לדעתי אין תועלת בכל האמצעים הללו להסיר חשש "מיחזי כמבשל" מן התנור והנחת טס של מתכת אינה מועילה אלא כאשר ידוע שמקור האש הוא מלמטה ומתכסה משא"כ בתנור דידן, ולא יגרע מכירה ,גרו"ק שכתב המאירי (שבת ט"ל) שאע"פ שאין דרך לבשל על גבה מ"מ מקום האש לשם. 

הרב רזיאל כהן

התחלת התפלה לפני השליח ציבור

אין בעיה לעשות כן לצורך תפילה בציבור, וכל האיסור להקדים תפילתו לתפילת הציבור נאמר רק על תפילת עמידה (וגם זה הותר במקרים מסויימים עיין יבי"א ח"ב סימן ז') 

הרב רזיאל כהן

הגדרת נשים חשובות בזמננו

אין הזמן מספיק לעיין בזה כל הצורך למעשה מבואר בכה"ח (סימן תע"ב אות כ"ח) שנשים שלנו חשובות הן, גם אם הן ספרדיות. 

הרב רזיאל כהן

ההיתר לנדור לצורך מצווה

בודאי שמותר ומצווה לנדור באופן זה כמבואר בגמ' נדרים ח' ע"ב ובש"ע סימן ר"ג ס"ו וס"ז אלא שצריך ליזהר שלא להרבות ולהתרגל בזה כמואר שם 

הרב רזיאל כהן
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0