הכל על המועד הקרוב

ראש חודש

לכל המועדים

שיעורי וידאו

מאמרים

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב

הטעם שאומרים בראש חודש עולת בלשון יחיד.

1. בעולה תפסו לשון הפסוק (במדבר, כ"ח, י') עולת שבת בשבתו, והם שני כבשים, ואין זה לשון יחיד באמת כמו שכתב רש"י (בתחילת פרשת וישלח) על פסוק ויהי לי שור וחמור, ובשעירים אמרו לשון רבים פשוט כפי צחות הלשון (וכמו שרגילים לומר חמישה שקלים (ולא חמישה שקל), אך בעשרים אומרים עשרים שקלים). וכן ביומא (לד עמוד ב') בשחר לובש פלוסין של שנים עשר מנה ובין הערבים של שמונה מאות זוז (ולא אמרו של שמונה מנה).
ואגב נוסח הספרדים עולת ראש חודש ושעיר עיזים.
2. ממה שאמרו שם לא למדנו אלא שהם שקולים, ואין הכי נמי ממקום אחר אפשר ללמוד ששקול יותר.
הרב רפאל מאזוז

יישוב הנוסח ראש-חודש הזה.

מה פירוש והוא סובר לומר הזה. אולי הכוונת לומר החדש?
אני לא עוקר נוסחאות מדעתי. כל נוסחא שנוכל למצוא לה יישוב כל-שהוא נשאיר אותה.
מצינו בתורה: יום השישי, יום השביעי.
ובמשנה: בית-דין הגדול שבירושלים (גיטין).
מדוע אי אפשר לומר ראש-חודש הזה?
מרן ראש הישיבה

הגבהת ספר תורה כאשר יש יותר מספר תורה אחד

מרן ראש הישיבה נר"ו בירחון אור תורה (סיון התש"ן סימן קי"ח אות ג') כתב שראה בתונס שמגביהים רק את הראשון, וכפסק מרן השלחן ערוך (סוף סימן קמ"ז). ולגבי מנהג ג'רבא יש שנהגו כך ויש שנהגו כך, ראה באור תורה שם ובהערה שם, וכן באור תורה אלול התש"ן (סימן ק"ס אות ב').
הרב אדיר כהן

יעלה ויבוא לדעת הבן איש חי.

כי כך מקובל גם בסידור תפילת ישרים והנח להם לישראל.
מרן ראש הישיבה

המתפלל מוסף של ראש חודש ביחיד עם תפילין

יש כמה טעמים למה לא להתפלל מוסף של ראש חודש עם תפילין, עיין בשו"ת הרדב"ז חלק ד' (סימן פ') ולבוש (סימן כ"ה סעיף י"ג) ובכף החיים (שם סעיף קטן צ"ד) ולפי חלק מהטעמים גם תפילת לחש של מוסף אין לאומרא עם תפילין (בלי קשר לקדושת כתר) ועיין עוד בשו"ת ויען הכהן (חלק א' סימן ד').
הרב אדיר כהן

יום כיפור קטן לספרדים.

מהר"ם קורדובירו והפרי חדש הם גדולי חכמי ספרד.
הרב יהונתן מאזוז

אמירת פסוקים פעמיים בסוף ההלל

המנהג לכפול כל הפסוקים הללו מקורו מהטור (סימן תכ"ב) שכתב שכן המנהג הנכון, ובכף החיים שם (אות מ"ג) הביא שכן צריך לנהוג גם לפי הקבלה.
וזה שהפסוקים עצמם כפולים, אינה סיבה שאנחנו לא נחזור עליהם, כי כך דרך הפסוקים לכפול העניין במילים שונות, ובפרט בשיר שבח והודאה. ומה תענה באנא ה' הושיעה נא / אנא ה' הצליחה נא, שהפסוק עצמו כופל העניין במילים שונות וכל ישראל חוזרים על הפסוק פעמיים (שהם ארבע)?
הרב רזיאל כהן

ברכה על ההלל בצנעה בראש חודש

גם בג'רבא שהיו מברכים, זהו רק בציבור ולא ביחיד כידוע. ובפרט כאן בארץ שלא יברך.
רבני בית ההוראה

אמירת קדיש שלפני מוסף בראש חודש

המנהג פשוט שאומרו הש"ץ השני, כי תפלת שחרית כבר נסתיימה מכבר, ואמרו קדיש תתקבל, וקדיש שאחר קריאת ספר תורה, והחזן של מוסף כבר ניצב במקומו, על כן יאמר הוא הקדיש. (ובעיקר הכלל שהקדיש חוזר על מה שלפניו, עיין לרבנו מנוח ריש פרק ט' מהלכות תפלה. וצריך עיון).
הרב רזיאל כהן

לברך על ההלל בראש חודש בבית כנסת אשכנזי

כדאי לא להיות חזנים בראש חודש. ואם במקרה היו חזנים יש לנהוג כמנהג בית הכנסת ולברך, מאחר שכן היה מנהגנו בחו"ל וכן דעת שני עמודי הוראה הרי"ף והרא"ש ועוד.
מרן ראש הישיבה

חנות

הסידור המדוייק ’’איש מצליח’’ השלם - נייר רגיל

מכון איש מצליח

 הסידור המפואר והייחודי שכבר יצא שמו בכל העולם, ורבבות שופכים בו...
₪18הוספה לעגלהקנייה מהירה

מחזור לראש השנה

מכון איש מצליח

הסליחות עם ביאורי המלים הסתומות, וכן משניות מסכת ראש השנה עם פירוש...
₪25הוספה לעגלהקנייה מהירה

מחזור לסוכות

מכון איש מצליח

ההושענות מבוארות, ובסופו מופיעים עשרות פזמונים לשמחת תורה. חלק...
₪25הוספה לעגלהקנייה מהירה
לכל המוצרים

הידעת

!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0