Loading
Menu

שאל את הרב

סינון אפס

רבנים

נושאים

עבור לשאלה מספר:

מאגר שו"ת (סה"כ 16796 שאלות)
המעניינים
אחרונים
הנצפים ביותר

הגיית מלת "די" בפסוק "ואם לא תגע ידו"

בלי להדגיש את הי’.

כך מנהג הספרדים שלא לבטא י’ שאחרי צירי כלל, כמו שאין מבטאים י’ אחרי חיריק. וראיה למנהגנו ממה שמנתה הגמ’ בברכות (דף ט”ו ע”ב) את כל ההפרדה בין הדבקים שיש בק”ש, כמו על לבבך, ולא מנתה דבר אל בני ישראל.

עוד ראיה מהפסוק “ובני פרץ” (בראשית מ”ו י”ב) המלה פרץ רפויה, ואם איתא שמבטאים את הי’ היינו צריכים לעשות את הפ’ של פרץ דגושה. וזה רק דוגמא יש עוד מאות פסוקים כאלו.

3 שאלות בעניני כספים

1) ודאי שעל האורח לשלם בעצמו מה שנתחייב, אולם אם יזכה המארח את הכסף לאורח (ע"י אחר) ואח"כ יעבירנו לצדקה לזכותו – מסתבר שיועיל זה להצילו מאיסור.

2) נראה לענ"ד שצריכים לעשר, שהרי לא שילמו על הלימודים על דעת שזו הלואה העתידה לחזור אליהם, שלא כל סטודנט זכאי למלגה.

3) א"צ לעשר.

איטר שמאלי שעושה שאר מלאכות בימין לענין כתיבת סת"ם

אדם כזה אינו פסול לכתוב תפילין, שלדעת מרן בש"ע הולכים אחר הכתיבה, ודינו כאיטר, ויכתוב סת"ם ביד שמאל, שנחשבת ימין לגביו. ואין חילוק בזה בין ס"ת לתפילין ומזוזות.

אמנם כיון שיש סוברים שהולכים אחר שאר המלאכות (ולא אחר הכתיבה), לכן יש מהדרים שלא לקנות תפילין או ס"ת מסופר כזה, אלא יהיה ימני גמור, או שמאלי ברור. (ע' הלכה ברורה סי' ל"ב סעיף ט"ו), אבל מדובר על חומרא, ולא על איסור.

ניקוד מילת "דזבין" בהגדה של פסח

ודאי הפירוש שקנה אבא.

ובהגדת ה' נסי הנוסח "די-זבין", והבי"ת רפויה. ע"ש.

דבק של פלטת שיניים לענין חציצה

לדעת מרן הגרע"י יש להקל בזה

+ טען עוד
לא מצאת את התשובה?
שלח שאלה לרב

שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0 /span>
×
ArabicEnglishFrenchHebrew