Menu

שאל את הרב

סינון אפס

רבנים

נושאים

עבור לשאלה מספר:

מאגר שו"ת (סה"כ 17026 שאלות)
המעניינים
אחרונים
הנצפים ביותר

מו"מ בדברי הערות איש מצליח על הלכות ברכות

לשואל הנכבד!

לפני שנענה על שאלותיך החשובות אני צריך להבין את שאלותיך כראוי יש בהם כמה דברים שלא הבהרת כראוי וכדלהלן:

בשאלה 1: כתבת שבגרעינים "הסברא הפוכה", נראה כוונתך שבגרעינים פסק מרן שעל מרין ומיתקן מברך שהכל, ואתה תמה למה לא בפה"ע כיון שבמתוקים מברך בורא פרי העץ, האם לזה כוונתך?

בשאלה 2: כתבת שודאי למג"א וכו'. האם כוונתך להוכיח שסברת מג"א היא גם בפירות שירדו בדרגתן לברכת שהכל, אם ברך על העץ יצא?

בשאלה 3: לא הבנתי מ"ש ששקדים מתוקים הנאכלים ע"י הדחק מברך שהכל, לא מצאתי דין כזה.

בבה"ת הצב"י אברהם חדאד ס"ט

כיצד מעריכים שווי של מעשר שני ?

א. "מנהג" הספרדים בזה אינו ידוע לי, אולם בכל ספרי פוסקי זמנינו הספרדים הביאו דברי החזו"א להלכה. אולם המיקל לחלל פחות משוה פרוטה בלא פרוטה חמורה, יש לו על מי לסמוך (עיין בסידור איש מצליח עמוד 787 שכ"כ בשם מרן הגרע"י שליט"א).

ב. מה אכפת לן מהשוק, והלא ודאי אדם שחפץ בלימון ורק בחציו, ויקנה עם חברו עמ"נ לחלקו כל אחד חצי, הלא יתחלקו במחירו שוה בשוה, וכי לחצי שקית במבה אין ערך ?

האם יש דין ערלה בעץ שיבה

אין בו דין ערלה כיון שאינו מיועד לאכילה אלא לריח, או להטעים בתה. (קדושת הארץ ערלה פי"א הכ"ג).

חשש איסור יציאה מהארץ בטיול לרמת הגולן והר החרמון

יש להקל. אע"פ שהגולן והר החרמון הנה הנם חוץ לגבולות א"י שכבשם יהושוע, מ"מ הרי הם בכלל הבטחת הארץ לאברהם אבינו. וכתב מהר"י קורקוס (פ"א מהת' סוף הג') שאע"פ שלענין מצוות התלויות בארץ חשוב חו"ל, מ"מ לענין דירה בא"י חשוב א"י. וכפ' הגרש"ז ריוח נר"ו בספר גבולות השדה (פ"ח ה"ה). ובשו"ת שדה יחזאל מוצפי (ח"א סי' ה'). וכן עמא דבר.

דין מי שבירך על מאכל ולאחר זמן הביאו לו מין אחר עם אותה ברכה לקינוח.

לא צריך לברך שוב כיון שברכתם זהה ומסתמא דעתו לפוטרם. כן פסק מרן בשלחן ערוך (סימן ר"ו סעיף ה') וזה לשונו: אבל מי שברך על פירות שלפניו והביאו לו יותר מאותו המין "או ממין אחר שברכתו כברכת הראשון" אינו צריך לברך. עד כאן לשונו.

הגיל בו חייבים בתיקון חצות.

חסידות מזמן שמבין מהות החורבן (ועושה זאת בלא בכפיה).

הרוצה לברך על מיני אוכלים מהסעודה לפני שמברך המוציא.

מותר כיון שכעת אתה ממתין, ואינך מתכוין להתחיל מיד.

חיוב מעשרות מכסף שמקבלים מביטוח לאומי.

כן. אלא אם כן הכסף נשאר סגור לטובת הילד (מקור נאמן חלק ב' סימן תשנ"ד).

התנאים לאמירת הקדיש שלפני "הודו" בתפילת שחרית.

אם אומרים ר' חנניא וכו' או איזו משנה בעשרה, יכולים לומר קדיש. וכן נכון לעשות, הואיל וקדיש זה צריך לומר על פי הסוד, וכמו שכתב בן איש חי ריש פרשת ויחי. ועיין שם בהערות מרן ראש הישיבה שילט"א אות ג'.

לבישת בגד חדש בימי העומר ובל"ג בעומר.

לא לובשים חדש עד ל"ג דהעיקר שלא יברך "שהחיינו וכו' לזמן הזה" שהוא זמן רע. אבל יום ל"ג אין לך יום נפלא ממנו.

+ טען עוד
לא מצאת את התשובה?
שלח שאלה לרב

שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew