Loading
Menu

שאל את הרב

סינון אפס

רבנים

נושאים

עבור לשאלה מספר:

מאגר שו"ת (סה"כ 16795 שאלות)
המעניינים
אחרונים
הנצפים ביותר

איזה מנהגים לשנות

 יש כללים בהלכה. יש מנהגים שגובלים בספק ברכה לבטלה ואי אפשר להמשיך בהם, למשל ברכת הדלקת נרות אחרי ההדלקה יש בזה ברכה לבטלה לדעת הרמב"ם ומרן, ומרן הגר"ע צעק על זה הרבה כידוע, ויש לבטל המנהג, בדברים אחרים שאפשר למצוא בהם סמך למנהג משאירים את המנהג על כנו, גם בעניין ברכת ההלל לכתחילה ראוי שלא לברך, אלא שמוהרח"ך (רבי רחמים חי חויתה ע"ה) הורה שבנתיבות אפשר להמשיך במנהג כי זו קהילה שנוסדה ע"י יוצאי תונס, ומרן ראש הישיבה כתב שלולי אמר כן מוהרח"ך היה ראוי שלא לברך, והסכים עמו מרן הגר"ע יוסף ע"ה, וראה בכל זה באורך בהקדמתו של מרן שליט"א לספר ברית כהונה בהוצאת מכון הרב מצליח. איזה מנהגים משנים ובאיזה ממשיכים. ומשם בארה.

ניקוד השם ר’ יוסי בן כיפר

כיפר, כ"ף עם חיריק ופ"א דגושה עם צירי. כ"כ מרן שךליט"א בארים נסי שם.

כוונת מרן שליט"א למה שכתב השואל שהציון לכה"ח לא מדויק וצריך לומר להיפך ולא לעיקר הדין 

הטעם שהנו"ן בתיבת "הצליחה נא" רפה

עיין במבוא לארים נסי יבמות (עמ' 75 ואילך) שלא בכל ענין סומכים על כתר ארם צובה, ועיין שם (עמ' 78) לגבי הדגש בהצליחה נא למה אינו נכון וצריך לומר רפה. ע"ש.

עניית הציבור אחר בידל ויעבור כשאין מנין

הגית תיבת "ואמרו אמן" ותיבת "בעלמא" בקדיש

"ואמרו אמן" המ"ם בשווא נח, כי אין שום סיבה שתהיה בשווא נע.

"בעלמא" הלמ"ד בשווא נח, והטעם כתב מרן שליט"א בהערה בסידור המדויק (עמ' 125 במהדורא הרביעית) שבלשון תרגום וארמית השווא שאחרי תנועה גדולה יתכן שהוא נח. והוסיף מרן שליט"א שמ"מ יש לעמוד קצת בעי"ן, ועיקר הנגינה בסוף המילה.

הטעמת תיבת "אלוקים" בפסוק "אלוקים יראה לו השה לעולה בני"

גם באיש מצליח מופיעה המילה אלוקים בשני גרשין.

ביאור דברי מרן שליט"א על דבריו בספרו אסף המזכיר

הרב דיבר ע"ז במוצ"ש מספר פעמים, א בל מאמר ממש ע"ז עדיין אין.

בחידושיו על הרמב"ם הלכות ת"ת (נדפסו דבריו באו"ת טבת-שבט תשס"ו סימן מ"ז) ציין הרב על מספר ספרים שדברו בזה.

הבדל בהגיית המילה "לו" / "לא"

אין הבדל

מיקום הנחת תפלין של יד

אמת ונכון.

+ טען עוד
לא מצאת את התשובה?
שלח שאלה לרב

שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0 /span>
×
ArabicEnglishFrenchHebrew