Loading
Menu

הרב שלמה יהונתן מאזוז

 

שיעורי וידאו ( 0 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים
-->

מאמרים (8 מאמרים)

תולדות המקובל רבי רפאל ג’אמי זצ"ל – חלק ג’

רבנו שקע בתנומה שהפכה לשינה בליל הושענא רבא. כשנעור רבנו, נענה ואמר לבני משפחתו כשמעון הצדיק בשעתו: "בזו השנה אני נפטר!"

לחלק ב’
 

תולדות המקובל רבי רפאל ג’אמי זצ"ל – חלק ב’

היות ורבנו לא היה נוהג לכתוב את חידושיו וביאוריו היחודיים, סבר רבי חויתה כי תורתו של רבנו עתידה להשתכח לאחר פטירתו, ועמו תמות חכמה…

לחלק א’
 

לקריאה

תולדות המקובל רבי רפאל ג’אמי זצ"ל – חלק א’

שביבי זוהר ואור, משולי אדרתו של הגאון המקובל האלקי ר’ רפאל ג’אמי זצוק"ל רבו של מרן "מייסד הישיבה" בחכמת הקבלה
לקריאה

שאל את הרב (943 שאלות)

מדוע בתיאורי שמים משתמשים בתיאור של אש.

כי האש זה החומר הגשמי הכי מופשט שיש, וקרוב להיות רוחני, ולכן ממשילים הכל באורות ואש. ובאמת אין בשמים לא אורות ולא אש ולא חול ולא קרח ולא מים, רק דברים רוחניים זכים מאד שלא נתפסים בדעת אנוש. כך כתב הבא”ח.

תשעה שהתפללו בבית כנסת ביחיד והגיע המתפלל העשירי

תשובת הרב שלמה מאזוז שליט”א:

לכתחילה היה ראוי שאחר בברכת אתה קדוש, ימשיך בלחש. אבל בדיעבד אין בכך כלום, עיין סי’ ס”ט במשנ”ב סק”א ובהערות אי”מ שם.

שאלות קצרות בעניין תיקון חצות

תשובת הרב שלמה מאזוז שליט”א:

  1. גם אם חוזר לישון (בא”ח ש”א פ’ וישלח הלכה ב’).
  2. מחצות עד עלות השחר. (משנ”ב סי’ א’ סק”ט ובהע’ אי”מ מס’ 5).

כתובה בשבועות

תשובת הרב שלמה מאזוז שליט”א:

יישר כח, שכבר העיר בזה מרן הגאון ר’ שאול הכהן זצ”ל בספרו נתיב מצוותיך דף קע”ט ע”ב בביאורו על הכתובה. ותירץ שאפשר שהמשורר היה מונה למולד בהר”ד ולפ”ז שנת ב’ תמ”ח היאשנת ב’ תמ”ו. אבל מורו זצ”ל היה מגיה ושמונה, וכתב הרה ז”ל שלשון המשורר מסייעו, ע”ש ויש מה לפלפל בזה ואכמ”ל.

קריאת כל הפרשה עם פירש"י לענין שניים מקרא ואחד תרגום

אולי לדעת הש"ע שאפשר לקרוא הפרשה מיום א', ויש אומרים שאפשר לקרוא הפרשה כולה פ"א מקרא ושוב לקראה כולה פ"א מקרא, ואח"כ כל התרגום, אז גם זה מועיל. (ולא מצאתי כעת מי שכתב בזה).

אבל הפוסקים כתבו שראוי לנהוג כד' האר"י לקרוא כל הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום פסוק אחר פסוק ביום שישי אחר שחרית.

יחיד שמשלימים לו ל"קדושה" האם יכול לומר קדיש?

אפשר לומר קדיש תתקבל אחר מנחה, וכן לומר קדיש וברכו בערבית, ליחיד שהשלימו לו תשעה שכבר התפללו. (ע' פתה"ד סי' קל"ב אות ג' (ובהערה ז' שם במהדורות החדשות), וכף החיים סי' נ"ו אות ל"ז, ובמשנ"ב סי' ס"ט סק"ו ובהערות אי"מ שם. וכ"ד מרן הגרע"י זצ"ל בהליכו"ע ח"א עמ' קצ"ח).

זמן אמירת פיוט "מי כמוך"

כל מקום לפי מנהגו. יש אומרים אותו לפני קס"ת ויש אחרי. אבל א"ץ לפתוח ההיכל (אולם גם אין איסור בכך).

וא"ץ לעמוד, אא"כ כולם עומדים אל ישב בין העומדים.

מתי מחשבים סכום של מחצית השקל?

א' אדר (ואם יכול לבדוק בשעת הנתינה, אה"נ).

בליל שישי אין בעי. ובפרט בכ"ו פסוקים.

אנחנו נוהגים בשבת בבוקר אחר התפלה וי"א ביום חמישי (עיין או"ת אייר תש"פ) 

  • videocam 0
  • ? 2
  • format_align_right 0
  • videocam 2.1k
  • ? 3.5k
  • format_align_right 47
  • videocam 1.1k
  • ? 569
  • format_align_right 0
  • videocam 5
  • ? 259
  • format_align_right 0
  • videocam 725
  • ? 899
  • format_align_right 5
  • videocam 10
  • ? 631
  • format_align_right 0
  • videocam 141
  • ? 153
  • format_align_right 0
  • videocam 209
  • ? 51
  • format_align_right 5
  • videocam 38
  • ? 379
  • format_align_right 0
  • videocam 15
  • ? 382
  • format_align_right 1
  • videocam 5
  • ? 33
  • format_align_right 170
  • videocam 24
  • ? 11
  • format_align_right 0
  • videocam 174
  • ? 57
  • format_align_right 0
  • videocam 1
  • ? 636
  • format_align_right 0
  • videocam 0
  • ? 0
  • format_align_right 0
  • videocam 31
  • ? 367
  • format_align_right 0
  • videocam 2
  • ? 108
  • format_align_right 0
  • videocam 78
  • ? 1.7k
  • format_align_right 0
  • videocam 0
  • ? 6
  • format_align_right 3
  • videocam 36
  • ? 4
  • format_align_right 0
  • videocam 1
  • ? 2.1k
  • format_align_right 9
  • videocam 1
  • ? 33
  • format_align_right 0
  • videocam 0
  • ? 19
  • format_align_right 0
  • videocam 32
  • ? 158
  • format_align_right 0
  • videocam 148
  • ? 5
  • format_align_right 0
  • videocam 95
  • ? 618
  • format_align_right 0
  • videocam 0
  • ? 943
  • format_align_right 8
  • videocam 35
  • ? 34
  • format_align_right 0
  • videocam 38
  • ? 102
  • format_align_right 0
  • videocam 1
  • ? 48
  • format_align_right 0
  • videocam 165
  • ? 0
  • format_align_right 0
  • videocam 159
  • ? 0
  • format_align_right 0
  • videocam 35
  • ? 0
  • format_align_right 0
  • videocam 27
  • ? 0
  • format_align_right 0
  • videocam 10
  • ? 4
  • format_align_right 267
  • videocam 319
  • ? 0
  • format_align_right 0
  • videocam 1
  • ? 85
  • format_align_right 0
  • videocam 0
  • ? 22
  • format_align_right 0
  • videocam 0
  • ? 213
  • format_align_right 0
  • videocam 13
  • ? 31
  • format_align_right 10
  • videocam 0
  • ? 323
  • format_align_right 0
  • videocam 1
  • ? 33
  • format_align_right 0
  • videocam 1
  • ? 64
  • format_align_right 0
  • videocam 18
  • ? 45
  • format_align_right 0
  • videocam 0
  • ? 6
  • format_align_right 0
  • videocam 1
  • ? 1
  • format_align_right 47
  • videocam 0
  • ? 6
  • format_align_right 3
  • videocam 70
  • ? 1
  • format_align_right 0
  • videocam 108
  • ? 39
  • format_align_right 0
  • videocam 86
  • ? 0
  • format_align_right 0
  • videocam 0
  • ? 19
  • format_align_right 0
  • videocam 126
  • ? 0
  • format_align_right 0
  • videocam 0
  • ? 44
  • format_align_right 0
  • videocam 0
  • ? 58
  • format_align_right 0
  • videocam 0
  • ? 25
  • format_align_right 0
  • videocam 1
  • ? 82
  • format_align_right 0
  • videocam 7
  • ? 273
  • format_align_right 12
  • videocam 27
  • ? 0
  • format_align_right 0
  • videocam 106
  • ? 0
  • format_align_right 0
  • videocam 37
  • ? 0
  • format_align_right 0
  • videocam 32
  • ? 0
  • format_align_right 0
  • videocam 0
  • ? 0
  • format_align_right 3
  • videocam 10
  • ? 5
  • format_align_right 0
  • videocam 96
  • ? 0
  • format_align_right 1
  • videocam 17
  • ? 281
  • format_align_right 25
  • videocam 3
  • ? 0
  • format_align_right 0
  • videocam 4
  • ? 0
  • format_align_right 0
  • videocam 0
  • ? 1
  • format_align_right 0
  • videocam 0
  • ? 3
  • format_align_right 0
  • videocam 0
  • ? 2
  • format_align_right 0
  • videocam 0
  • ? 0
  • format_align_right 1
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0 /span>
×
ArabicEnglishFrenchHebrew