Menu

הרב אדיר כהן

 

שיעורי וידאו ( 1 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים
-->

מאמרים (9 מאמרים)

בענין תשלום ההורים לת"ת בתקופה זו

    סימן א' – בענין תשלום ההורים

בעניין קונטרסי דייני הכזב וגיטי הכזב

בהיות ובימי חג הפסח האחרון הפיצו אינשי דלא מעלי קונטרס "דייני הכזב", ולפני כן קונטרס "גיטי הכזב", המלאים דברי בלע ונאצה נגד דייני ישראל המכהנים בבתי-דין הרבניים, בצורה מזלזלת ומחפירה. חזקו עלי דברי מאור עינינו מו"ר ועט"ר מרן ראש הישיבה יחשל"א, להשיב על דבריהם ולגלות זיופיהם הרבים כחורי כברה.

לקריאה

אודות ברכת מעין שבע בליל פסח והסכמת מרן שליט"א

  בס”ד ג' ניסן המנוסה התשע”ט לפ”ג. בענין

לקריאה

שאל את הרב (2.1k שאלות)

השוואת מנהג ישראל לחומרת הלכה למשה מסיני

איני יודע על איזה מקור אתם מתכוונים, אך ידוע לי דברי רב ניסים גאון שכתב כי כל מנהגי האומה באלו  המנהגות וכו’ אין לנו לבזותם וכו’ כי הם מעיקרים נעשים ולא יבוזו למנהגי האומה וכבר אמר הנביא ע”ה ואל תטוש תורת אמך. ע”כ (והובא באו”ת סיון תשמ”ח סי’ זק”ן). וכן ידועים דברי הרמב”ם שכתב (פרק י’ מהלכות שמיטה ויובל ה”ו): שהקבלה והמעשה עמודים גדולים בהוראה ובהן ראוי להתלות. ע”כ.

אמירת ברכו בשנת אבל אצל אשכנזים

אין זה תורה גמורה, אבל נכון שיאמר, ואם רק אחד נוהג לומר, יש לבדוק שאין קודמים לו (למשל מי שבתוך החודש קודם למי שבתוך הזנה). וכיום גם אצל האשכנזים יש שלא מקפידים אם יאמרו כמה ביחד, ואם מקפידים ויש קודמים לו, לא יאמר או שיאמר בלחש.

בדיקת פלפלים חריפים

אין צריך בדירה, עיין בספר יוסף לקח – מועדים חלק ב’ (עמ’ צ”ב).

אריכות בתיבות התפילה

אם מאריכים “הרבה”, באמצע התיבה, יש בזה בעיה. ואין למדים הלכה ממה שלא מיחה פלוני ופלוני (עיין בב”ב דף ק”ל ע”ב).

השתתפות בחופה בשנת אבל

כל שאם לא תבוא תפגם משמעותית שמחת הכלה, מותר לה לבא לחופה בלבד ולצאת, אבל בדרך כלל מקבלים זאת בהבנה שבתוך שנת האבל לא באים, ויהיו בע”ה עוד שמחות.

שיעור מיל ח”י דקות לשיטת מרן

מו”ר באור תורה כתב שהתרומת הדשן חשב שיום הבינוני יש בו י”ב שעות מעלות השחר עד צאת הכוכבים, ולא שהיה בארץ ישראל ובדק זה.

ועל כל פנים לומר שהשעה של התרומת הדשן היא של ע”ב דקות ולא כמו השעה שבשעונים שהיו בזמנו הוא דוחק עצום. ובין היתר זה אחת הסיבות שמיאן מו”ר בפירוש של זמנים כהלכה.

האם אסור לדבר אחר מים אחרונים?

שהמנהג לא לדבר אחר מים אחרונים, זוהי מציאות קיימת (מלבד מזמורים מסוימים שנחשבים צורך הברכה), ואף אם ע"פ הפשט אין מוכרח שאין לדבר, מ"מ בודאי שכן הוא ע"פ הקבלה (עיין בשער המצוות פר' עקב). וכל שכן שי"א שכן הוא גם ע"פ הפשט.

תאריך פטירת רבי צמח הכהן ורבי שאול הכהל זצוק"ל

הרב צמח הכהן נפטר בכ"ח אדר ב' תקע"ד כמו שחקוק על מצבתו.

והרב שאול הכהן נפטר ב-ו' איירהתר"ח, ואמנם יש מקומותשכתבו ח' אייר, אך הנכון ו' אייר, עיין בספר מגדולי ישראל ח"א (עמ' שמ"ב-שמ"ג) בהערה מה שכתב בזה.

סדר הלימוד באזכרה

בליל השבעה והחודש מנהגנו ללמוד באגדות הש"ס מעין יעקב (על הרוב בכתובות דף ק"ג ע"א). באזכרות השנה נוהגים לקרוא בית מנוחה, ואחר "רבי אבא" לומר קדיש על ישראל, ואח"כ יה"ר שבסוף הבית מנוחה, ומזמור מכתם לדוד וקדיש יהא שלמא. עיין בפירוט בשו"ת מגיד תשובה ח"א (קונטרס פקודת אלעזר פרק ג' אותיות ה'-ז').

מנהג תוניס בשבע ברכות

קשה לקבוע ולדעת מה המנהג בזה, כי בזמנם בדרך כלל היו עושים את שמחת כל השבע ברכות על פי רוב בבית החתן, שזה בעצם בית הוריו, והחצר רחבת ידים. ורק בדורנו שהבתים צרים, בפרט של הזוגות הצעירים, נהגו כל יום לעשות הסעודה במקום אחר, ועלו לבית הספק אם לברך שבע ברכות. ומ"מ יש המעידים שנהגו לברך שבע ברכות אף שלא בבית החתן, עיין בשו"ת בית נאמן ח"א (חאה"ע סי' ג' הערה 16).

 • videocam 0
 • ? 2
 • format_align_right 0
 • videocam 2.1k
 • ? 3.5k
 • format_align_right 47
 • videocam 1.1k
 • ? 569
 • format_align_right 0
 • videocam 5
 • ? 259
 • format_align_right 0
 • videocam 725
 • ? 899
 • format_align_right 5
 • videocam 10
 • ? 631
 • format_align_right 0
 • videocam 141
 • ? 153
 • format_align_right 0
 • videocam 209
 • ? 51
 • format_align_right 5
 • videocam 38
 • ? 379
 • format_align_right 0
 • videocam 15
 • ? 382
 • format_align_right 1
 • videocam 5
 • ? 33
 • format_align_right 170
 • videocam 24
 • ? 11
 • format_align_right 0
 • videocam 174
 • ? 57
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 636
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 31
 • ? 367
 • format_align_right 0
 • videocam 2
 • ? 108
 • format_align_right 0
 • videocam 78
 • ? 1.7k
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 3
 • videocam 36
 • ? 4
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 2.1k
 • format_align_right 9
 • videocam 1
 • ? 33
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 32
 • ? 158
 • format_align_right 0
 • videocam 148
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 95
 • ? 618
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 943
 • format_align_right 8
 • videocam 35
 • ? 34
 • format_align_right 0
 • videocam 38
 • ? 102
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 48
 • format_align_right 0
 • videocam 165
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 159
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 35
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 27
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 10
 • ? 4
 • format_align_right 267
 • videocam 319
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 85
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 22
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 213
 • format_align_right 0
 • videocam 13
 • ? 31
 • format_align_right 10
 • videocam 0
 • ? 323
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 33
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 64
 • format_align_right 0
 • videocam 18
 • ? 45
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 1
 • format_align_right 47
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 3
 • videocam 70
 • ? 1
 • format_align_right 0
 • videocam 108
 • ? 39
 • format_align_right 0
 • videocam 86
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 126
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 44
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 58
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 25
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 82
 • format_align_right 0
 • videocam 7
 • ? 273
 • format_align_right 12
 • videocam 27
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 106
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 37
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 32
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 3
 • videocam 10
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 96
 • ? 0
 • format_align_right 1
 • videocam 17
 • ? 281
 • format_align_right 25
 • videocam 3
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 4
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 1
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 3
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 2
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 1
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0 /span>
×
ArabicEnglishFrenchHebrew