82

"ארים נסי" - חובה לכל לומד

רב תורן | גמרא בעיון

המיוחד שבספר ארים נסי על מסכת גיטין

print
אא

בשורה משמחת!

הופיע עוד ספר מסדרת הספרים "ארים נסי", מאת מורנו ורבנו ועטרת ראשנו, מרן הגאון ראש הישיבה שליט"א, והפעם על מסכת גיטין, חידושים וביאורים בעומק הפשט בגמרא ופירוש רש"י כמעט על כל דיבור ודיבור, ותוספות והמפרשים, אשר כל לומד מסכת גיטין החפץ לדעת אמיתה של תורה, עליו להחזיק ספר זה תחת ידו.

בראש הספר כתב מרן שליט"א מבוא מקיף על דרך לימוד פירוש רש"י והרמב"ם עם דוגמאות רבות, שכל הרואה אומר ברקאי. וכל הלומד מאמר זה יחסוך לו המון פלפולים של שקר ואת הזמן היקר מפז, והמון קושיות יעופו באויר בידיעת דרכים אלו. והמתעמק בו ירכוש לו בזמן קצר שבילי ונתיבי העיון בשיטת הלימוד הידועה של ישיבת "כסא רחמים" תכב"ץ. בגוף הספר תוכל לראות לאורך כל המסכת, ובפרט בשני פרקים הראשונים המון דוגמאות לשיטת הלימוד הנ"ל.

בהמשך המאמר מדבר על מעלת הכתיבה ויתרונותיה על הדיבור, וכן על כללי הכתיבה בקצרה, ממה שכתב בספרו "דרכי העיון".
במאמר זה מתמצת מרן שליט"א ידע של שנים רבות במאמר בן 127 (!) עמודים בלבד, אשר כתבו יומם וליל בעמל ויגע רב, להודיע את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון.
סוף דבר: כל המקשים ומתפלפלים בדברי הרמב"ם למה השמיט דרשה זו והביא זולתה, לא הכירו דרכיו ולא ידעו נתיבותיו... ואז ייגלו לעינינו נפלאות מתורתו. (מתוך המבוא עמוד 21).
ומצינו בכמה מקומות שרש"י ז"ל מפרש הפסוק בגמרא ע"פ הדרשה ובמקרא ע"פ פשוטו. ויש עושים מזה קושיא וסתירה ופלפול, ולא היא. ואביא כאן כמה דוגמאות על הסדר... (עמוד 25).
ודע כי יש אגדות ומדרשים שבלעדיהם לא נבין את הפסוקים, ויש שמוסיפים נופך לפסוק, ויש שהם רמז בעלמא כעין הברקה, ויש שהם הערה לקורא לשים לב על שויון הענינים, ויש שאינם כפשוטן, ויש שאסור להבינם כפשוטן. כיצד?... (עמוד 27). ובזה תבין להכיר פירושים שכתבו אחרונים בכוונת רש"י, אם הם כוונתו המקורית או דרך הלבשה ודרוש, וזו הדרך נלמדת מפירש"י עצמו... (עמוד 44).
על כגון זה היה אומר מו"ר המדקדק ר' דוד ברדא זצ"ל: "אנחנו צריכים להבין את התלמוד ולא הוא צריך להבין אותנו". ודוק היטב. (עמוד 57).

סוף דבר, צריכים להתייגע מאד להבין את הפשט האמתי ולדייק בכל מלה, וכל המתעמק בעיון הפשט מגלים לו מן השמים אוצרות חכמה. ויכול להבין משינוי דק בלשון, מה היה כתוב לפני כן ומה היתה הנוסחא המקורית... (עמוד 57). והנה לשון אחד ברמב"ם קשה מאד, ואי אפשר ליישבו רק בהנחה שהרמב"ם כתב ומחק, ומשנה ראשונה לא זזה ממקומה... (עמוד 63).

ושמא ישאל האדם: אם כל הראשונים שאפו להבנת הפשט, איך נמצא לפעמים בסוגיא אחת או במאמר אחד פירושים שונים, הרמב"ם אומר בכה ורש"י אומר בכה ור"ת אומר בכה?... (עמוד 112). כל זה ועוד הרבה ממה שכתוב לפניכם תוכלו להתענג במאמר זה!

ניתן להשיג באתר בדף חנות הספרים

לעוד מאמרים של רב תורן
למאמר הבא >
< למאמר הקודם

רבני בית ההוראה

1K
0
5

מאמרים חדשים

!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0