79

על מה אבדה הארץ?

מרן ראש הישיבה | מוסר

לכאורה היו עברות חמורות מאוד באותה תקופה, עבודה זרה גילוי עריות שפיכות דמים ועוד, ומדוע תלה הקב"ה את החורבן בביטול התורה דווקא?

print
אא

 מתוך סידור איש מצליח לתשעה באב

מי האיש החכם ויבן את זאת,ואשר דבר פי ה' אליו ויגידה, על מה אבדה הארץ נצתה כמדבר מבלי עובר: ויאמר ה' על עוזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם...(ירמיה ט' י"א) ...ואותי עזבו,ואת תורתי לא שמרו: (שם ט"ז י"א)

אמר הקב"ה: הלוואי אותי עזבו, ותורתי שמרו! (מדרש רבה, ריש פתיחת איכה). לכאורה היו עברות חמורות מאוד באותה תקופה, עבודה זרה גילוי עריות שפיכות דמים ועוד, ומדוע תלה הקב"ה את החורבן בביטול התורה דווקא?

לפי פשוטן של דברים יש לפרש, שגם אחרי שעשו בני ישראל את העבירות החמורות, אם היו עוסקים בתורה – היו בסוף חוזרים בתשובה, שמאור שבה מחזירן למוטב,וכמו שממשיך המדרש שם.

אולם מורנו ורבנו הגאון רבי יוסף חיים זצ"ל בספרו "משל ונמשל" (סי' כ"ו) משיב על שאלה זו על פי משל, לנגן המלך שהיה מנעים מאוד למלך ע"י כלים מיוחדים. אותו נגן היה גם אדם גברתן ואלים מאוד, והיו הרבה מהעם מתלוננים עליו אל המלך. אך המלך היה מבליג ולא מעניש אותו כלל, פן יפסיק להנעים לו מנעימותיו המיוחדות.

פעם התקוטט אותו נגן עם אדם גיבור, קם אותו גיבור וקטע את ידו של אותו נגן. שמע זאת המלך וקרא אליו את הנגן והענישו בעונשים קשים ומרים. התפלא הנגן ואמר למלך: נפלאים לי דרכיך מלכי, עד עכשיו למרות כל מה שהייתי מציק לאנשים שתקת, ומדוע דווקא בתקרית זו שכבר באתי על עונשי בקטיעת היד אתה מענישני?

השיב לו המלך: שוטה שבעולם! עד עכשיו שתקתי מפני שחששתי שתחדול לנגן לי הכלי הנגינה שלך. אולם כעת שקטעו לך את היד וכבר אינך מסוגל לנגן יותר,א"כ זהו הזמן להעניש אותך למפרע על כל הפשעים שעשית.

כך גם עם ישראל, אמנם הרבה חטאים חטאו באותה תקופה, אך השי"ת היה שותק ומבליג בשומעו את הנעימות הנפלאות שהשמיעו על ידי לימוד התורה הקדושה. אולם כאשר עם ישראל פסקו לנגן את המנגינות הערבות – והפסיקו ללמוד תורה, מיד קיבלו את העונש על כל העברות שעשו ופשעו. וזוהי כוונת הפסוק: "ויאמר ה' על עוזבם את תורתי", שזה הדבר שגרם להפסיק מלהבליג!

 

לעוד מאמרים של מרן ראש הישיבה
למאמר הבא >
< למאמר הקודם

מרן ראש הישיבה

3.5K
2.1K
46

מאמרים חדשים

!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0