’האלף לך’ - איך מסכמים אלף גליונות של פניני הפרשה?

הרב עובדיה חן |

אלף גליונות, הם בהחלט ציון דרך משמעותי. עשרים שנה הם כברת דרך ארוכה, שמי היה מאמין שנעבור אותה. והנה אנו כבר כאן, מסכמים אלף עלונים, שכל אחד מהם לווה בסייעתא דשמיא מיוחדת, שאי אפשר לתארה. נו, אז איך מסכמים אלף גליונות?... ובכן, לפי שייחודיותו של העלון במדוריו המקוריים, החלטנו לסקור בקצרה את כלל מדורי העלון בעבר ובהווה (לפי סדר הא-ב).

print
אא

 

אור המאיר

גולת הכותרת של העלון, והמדור הפופולרי ביותר. עד עתה התפרסמו בו 3680 שאלות ותשובות קצרות, שענה לשואליו מרן הגאון רבנו מאיר מאזוז שליט"א, בעניני הלכה, השקפה, דרך הלימוד ועוד. ההוכחה למדור טוב היא, שיוצא ממנו ספר. ובכן, ממדור זה יצאו בינתיים כבר שני הכרכים רבי המכר של הסדרה "מקור נאמן". וכאן המקום להודות מעומקא דלבא למרן שליט"א אשר לא הסיר חסדו ואמתו מאתנו, ומעודדנו וממריצנו, ומואיל בטובו להקדיש מזמנו היקר כדי להגיה את השאלות והתשובות טרם הדפסתן.

 

הועילו בתקנתם

אודות הדמויות העומדות מאחורי תקנות ויוזמות מקוריות וחשובות שהועילו לשעה ולדורות.

 

ויספרו לבניהם

סיפור לשלחן שבת במתכון מנצח: לא קצר מדאי וגם לא ארוך, ותמיד עם מסר מעשי.

 

זה לא צחוק

מדור בדיחות שהצטרף לעלון בשנים האחרונות. האמת, מעולם לא פיללנו שעלוננו יכלול מדור בדיחות, עד שראינו שכל עלון שמכבד את עצמו מתהדר במדור בדיחות (זו לא בדיחה...). לא רצינו לצאת מן הכלל ולהיות רציניים בין הצוחקים, ומאידך בדיחות לבד לא מתאים (בכל זאת, עלון "זה לא צחוק"...), עד שב"ה מצאנו פתרון נחמד ולעת עתה גם ייחודי לעלוננו - להביא בדיחות והלצות שניתן ללמוד מהן מסר, כשהמסר מתחיל ב"צחוק צחוק אבל...". צחוק צחוק אבל זה תפס ב"ה...

 

חידת השבוע

במשך השנים פורסמו במדור זה מאות חידות תורניות מקוריות בנושאים שונים.

 

יחיד ומיוחד

דברים בהקשר תורני הבולטים בייחודיותם, כמו "היחיד שקרא שם לעצמו".

 

ייראוך עם שמש

בשנת תשס"ז, אירחנו מדי שבוע במדור זה רמז נחמד מן הפרשה בשבח ובמעלת התפלה בנץ החמה מאת הגאון רבי שלמה בן  שמעון שליט"א.

 

לֹא תֹהוּ בְרָאָהּ

בכל מדור מבואר תפקיד של אחד היצורים בבריאה, שעל פניו נראה שאין בו שום תועלת.

 

להבין משל

מדור שהתפרסם למשך תקופה קצרה ביותר. הרעיון היה להביא משלים נחמדים ללא הנמשלים שלהם, מתוך מטרה למשוך לב הקורא שיגיע בכוחות עצמו לנמשל והלקח, ובכך ירצה לדעת את הנמשל ולא יסתפק בקריאת המשל בלבד. בכל שבוע הבאנו את הנמשל של המשל שהתפרסם בשבוע הקודם, וייחדנו לזה מדור בשם "יבין נמשל" (ע"פ הכתוב בתהלים מ"ט, כ"א). המדור נקטע באבו לטובת מדור "שמש ינון" על רבי ינון חורי שנפטר באותה עת.

 

מאמר פותח

המדור הוותיק ביותר הצועד אתנו מפתיחת העלון. נושא בתוכו מאמרים נפלאים ומאלפים המביאים לחיזוק גדול בתורה ומצוות ממר אבי שליט"א, אשר שם לילות כימים כדי שיצאו הדברים מתוקנים. כאן המקום להודות לו על טרחתו הרבה והעקבית.

 

מגיד דבריו

פנינה מתורתו הרחבה של הגאון רבי בוגיד סעדון זצ"ל מתוך ספריו הרבים. המדור החל בשנת התשע"א בעצת תלמידו ידידנו היקר רצ"ו ר' חי חורי הי"ו. וכאן המקום להודות לו על עזרתו הרבה לעלון.

 

מגילה עפ"ה

מכתבים למערכת (עפ"ה ר"ת עלון פניני הפרשה). ביניהם התפרסמו במשך השנים למעלה משלושים מכתבים שזכינו לקבל ממרן רה"י הגר"מ מאזוז שליט"א בהערות בונות שעיצבו את כתיבתנו.

 

מכל מלמדי השכלתי

מסרים קלילים ומרעננים הנלמדים מטבעים ותכונות שונות של יצורים מכל חלקי הבריאה (דומם צומח חי מדבר). במשך השנים נאספו במדור זה מאות לימודים כאלו, ותקוותנו להוציא מזה לאור ספר מהודר ומאויר להנאת הקוראים.

 

נקודת חן

מאמרים והגיגים בשלל נושאים שונים ומגוונים מפרשת שבוע ועד עיסוק בנושאים העומדים על סדר היום. חלק מהטורים עוררו בשעתו הדים רבים, ועד היום אנו מקבלים אליהם תגובות. כמו למשל מאמר שתיאר מונולוג כואב של טלית המקוננת על היותה נעזבת על ידי בחורים ספרדים.

 

עצה טובה

מדור הצועד אתנו החל מהשנה השלישית. במסגרתו פרסמנו כשבע מאות עצות וטיפים מעשיים קצרים וקולעים להתקדמות בעבודת ה' (לא סגולות או עצות טריוויאליות שרוב העולם מגיע אליהם לבד, אלא עצות שאנשים מופתעים מהם ואומרים "לא חשבנו על זה..."). העצות נאספו ונערכו בעמל רב. עצות רבות הובאו במקורם בספרים באריכות ולא בסגנון של עצה יישומית, ואנו הבאנו זאת בדרך של עצה (טיפ) בלשון נוכח (לא פעם, מתוך ספר הדרכה שלם מצאנו רק כמה עצות פרקטיות). לאור בקשת רבים, הרינו לבשר כי לכשיתאספו לנו אלף עצות, נוציא בע"ה ספר עצות מסודר לפי נושאים.

 

פנינים ופרפראות

כולל חידושים מאירים ומזהירים, באור יקרים, מתוך כמה ספרים, שעודם בכתבי יד קדושים וטהורים, אשר לא שזפתם עין זקנים ונערים, לחכמים גדולים ואדירים, זכים וברים. בשנים הראשונות היה לי "שגעון" שכל שנה החידושים בעלון יהיו על פסוק אחד מהפרשה - בשנה הראשונה על הפסוק הראשון בפרשה, ובשנה השניה על הפסוק השני וכן על זה הדרך. באותם שנים הייתי מביא במדור זה חידושים מקוריים של הבחורים בישיבה, ובכל שבוע הייתי מודיע להם מה "הפסוק השבועי", והם היו נענים לאתגר ומחפשים במשך השבוע אחר חידוש. בדיעבד הסתבר ש'השגעון' הזה עזר לבחורים למצוא חידושים, משום שהיה להם קל להתמקד על פסוק אחד.

 

פסוק בזמנו

מדור קצר וקולע שבו פסוק מהפרשה הרומז על הזמן בו נקראת הפרשה.

 

ראשון בקודש

דברים בהקשר תורני שחותם הראשוניות טבוע בהם, כמו לדוגמא: בעל התשובה הראשון בדור האחרון, המפרש הראשון על התלמוד, הישיבה הראשונה בעולם, 'חברת תהלים' הראשונה בעולם, השליח הראשון של הרבי מחב"ד ועוד.

 

שיא תורני

שיאים בהקשר תורני, אשר נועדו להרחבת ידיעות ומושגים תורניים, והתמצאות בחיים יהודיים בעולם. במקום לקרוא על האיש השמן בעולם או על הנמוך בעולם, צוברים הקוראים ידע חיובי ותורני, על התנ"ך העתיק ביותר, או על אגודת החסד הוותיקה ביותר. השיא של המדור היה כאשר אחד מהשבועונים הנחשבים, לקח את הרעיון וערך מוסף באחד החגים על שיאים בעולם היהודי...

 

שמש ינון

תולדות חייו של הגאון החסיד רבי ינון חורי זצ"ל. המדור הופיע במשך שנתיים. חלק מהמדורים הובאו בסוף ספר תולדותיו "שמש ינון" שיצא לאור כמה שנים לאחר מכן.

 

תורה מסיני

מדור מיוחד שליוה אותנו במשך כמה שנים טובות, מפרי עטו של הגאון רבי משה חורב זצ"ל. בכל שבוע הובא בו חידוש מהפרשה המרמז את הנאמר בתורה שבעל פה בפסוקי התורה שבכתב, ברמזים נפלאים מבריקים ומקוריים, תוך כדי גילוי בקיאות מדהימה רבת היקף בכל חלקי הש"ס. מדור זה היווה את היסוד לסדרת הספרים המפורסמת "תורה מסיני" שהוציא הגר"מ לאחר כמה שנים (ראה בהקדמה).

 

תורת משה

מדור בו התפרסם לראשונה ספרו של הגאון רבי משה לוי זצ"ל "תורת משה", בהשתדלות ידידנו הרב הראל זנזורי הי"ו. לצערנו הספר עודנו בכת"י, ועד היום מתפרסמים במדור "פנינים ופרפראות" חידושים ממנו שלא הוכנסו במדור "תורת משה".

 

זו ההזדמנות להודות לכל המפיצים והתומכים בארץ בג'רבא ובצרפת. והפרט מפורש  "והפרט מפורש" – לר' יונה חורי הי"ו לר' יניב בירן הי"ו ור' פסח וולך הי"ו. תודה מיוחדת לרעייתי היקרה ששלי ושלכם - שלה הוא. להורי ולאחיי היקרים המסייעים רבות לעלון, ובמיוחד לאחי היקר הרב דניאל חן הי"ו שהוא ממש אחיעזר ואחיסמך בכל ענייני העלון. ועל כולם, למורנו ורבנו ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט"א, אשר רוחו ודרכו הקדושה מסוככים עלינו תדיר. ואחרונים חביבים, הקוראים היקרים, אשר מעירים ומאירים, מחמיאים ומעודדים, ונותנים לנו את הכח להמשיך. היו ברוכים!

 

ונחתום בהודיה לבורא העולמים על כל החסד והטוב שגמלנו. והננו מודים על העבר ומבקשים על העתיד שנהיה תמיד כלי לעשות רצונו, ולא תצא תקלה מתחת ידינו. יהי רצון שהאלף יהיו לרבבה, ותקוים בנו ברכת משה רבנו: "ה' אלוקי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דבר לכם" (דברים א, יא).

 

לצפיה בגליונות פניני הפרשה לחץ כאן 

 

להצטרפות לרשימת התפוצה לחץ כאן

 

 

 

לעוד מאמרים של הרב עובדיה חן
למאמר הבא >
< למאמר הקודם

הרב עובדיה חן

2
10
262

מאמרים חדשים

!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0