הקנין הנצחי

|

מעשה בספינת סוחרים שירדה למדינת הים ובספינה היה תלמיד חכם שישב ולמד. נטפלו אליו הסוחרים ושאלוהו היכן סחורתך...

print
אא

מפני שיבה תקום והדרת פני זקן וגו' – הגמרא בקידושין דורשת "אין זקן אלא חכם, שנאמר 'אספה לי שבעים איש מזקני ישראל'. רבי יוסי הגלילי אומר: אין זקן אלא מי שקנה חכמה, שנאמר 'ה' קנני ראשית דרכו'". מי שקנה חכמה נקרא זקן ויש לכבדו, אפילו הוא יניק וחכים. שואל הכלי יקר: מה ראה רבי יוסי הגלילי לדרוש "זקן זה שקנה חכמה", במקום לפרשו כפשוטו על אדם זקן בגיל מבוגר.

אלא ודאי טעם כיבוד אדם בעל שיבה, הוא בעבור חכמת החיים שרכש כמ"ש "בישישים חכמה ואורך ימים תבונה" (איוב יב, יב), וכל זה נאמר באדם רגיל שעברו עליו זמנים ונסיונות בחיים, אבל בכל זאת לזה שקנה חכמה והשתדל בה יש מעלה יתירה, כי דבר שנקנה בעמל, מורה על השתדלות השכל הנקנה לאדם ובודאי ראוי לכבדו יותר מהשיבה שבאה מרבות הימים.

בספר "ברכת פרץ" דקדק בנוטריקון "זקן" - "זה קנה", שאינו רומז מה הקנין שקנה, ומנין שמדובר על חכמה, אולי מדובר בקנין עושר וגבורה. במהרש"א בחידושי אגדות מבאר שסתם קנין הוא התורה, כי היא תחילת כל הקניינים שנבראו בעולם, כמבואר בפסוק "ה' קנני ראשית דרכו קדם מפעליו", והרי איסתכל באורייתא וברא עלמא, לכן אין קנין כקנין התורה שהיא יסוד לכל הקנינים. ומוסיף לבאר בברכת פרץ כי כל קניני העולם, עושר גבורה יופי, הכל נאבד ואין בו קנין אמיתי ונצחי מלבד קנין חכמת התורה והבנתה שנשארת לאדם לנצח.

ובענין זה מובא בחז"ל מעשה בספינת סוחרים שירדה למדינת הים ובספינה היה תלמיד חכם שישב ולמד. נטפלו אליו הסוחרים ושאלוהו היכן סחורתך? השיבם: שלי שווה משלכם! לעגו הסוחרים לדבריו כי ראוהו עני מרוד. והנה נטרפה ספינתם בין גלי הים, ובאו שודדים והשאירום בחוסר כל, ועד שהגיעו למקום מבטחים הלכו ותרו אחר מזון כעניים. אותו תלמיד חכם שהיה עמם נכנס לבית המדרש, דרש ברבים, הכירוהו כת"ח גדול ופרנסוהו בכבוד, והביאו לידיו תשורה נאה. קרא לסוחרי הספינה וביקש מאנשי המקום לפרנסם וכך עשו. אמרו לו הסוחרים עתה ידענו כי סחורתך שוה פי כמה משלנו, שאי אפשר לאבדה, והיא הקנין האמיתי שאדם זוכה לו "כי טוב סחרה מסחר כסף".

לעוד מאמרים של
למאמר הבא >
< למאמר הקודם

מאמרים חדשים

!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0