תפלה על רוחניות

|

כמה גדול כח התפלה המועילה לא רק לדברים גשמיים אלא גם למשאלות רוחניות הממלאות את תכלית הבריאה

print
אא

ויבא משה ואהרן אל אהל מועד ויצאו ויברכו את העם וירא כבוד ה' אל כל העם - כתב רש"י: אמרו "ויהי נועם ה' אלקינו עלינו", יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם. עד כאן. התורה מבארת לנו את עשיית הקרבנות והקרבתם על גבי המזבח, אך מציינת כי למרות שעשו את כל העבודה, עדיין חסרה היתה ירידת האש מן השמים, כדי לקבל את כל הקרבנות. ולא ירדה אש עד שאמרו את הפסוק "ויהי נועם" המכיל תפלה מיוחדת שתשרה שכינה במעשה ידיהם.

ללמדנו כמה גדול כח התפלה המועילה לא רק לדברים גשמיים אלא גם למשאלות רוחניות הממלאות את תכלית הבריאה, כמו שמצינו אצל עתניאל בן קנז שהתפלל במסירות נפש שיזכה ללמוד וללמד, ובתפלתו לקב"ה התבטא כך: אם אתה מזכה אותי בתורה מוטב, ואם לאו, חיי אינם חיים! מיד נענה לו הקב"ה וזכה להעמיד תלמידים הגונים בזכות תפלתו שנבעה מעומק הלב.

היה אומר בעל הקהלות יעקב שעיקר כוונת האדם בתפלה צריכה להיות שיזכה לקנות את המעלות הרוחניות, כי זה כל האדם. ובלי בקשה בתפלה אי אפשר להשיג מאומה. לכן תיקנו לנו חז"ל בסוף תפלת העמידה את התוספת "אלוקי נצור לשוני מרע... ואחרי מצוותיך תרדוף נפשי... פתח לבי בתורתך", כדי שאדם יתכוין לזכות במפתח הברכות, והעיקר הכוונה והרצון. וכמה שיוסיף להתפלל, יזכה יותר, כי אין תפלה אמיתית ששבה ריקם.

בשנת תרכ"ט (1869) לאחר חג הפסח, בא רבנו יוסף חיים זצ"ל בעל ה'בן איש חי' לביקור מיוחד בארץ ישראל, והתכבד בכבוד גדול. הוא ביקר בחברון, וביקש לגאול את אדמת מערת המכפלה מידי הערבים, אך למרות מאמצים רבים נכשלה התוכנית. במסע זה שארך מספר חדשים, ביקר הרי"ח בירושלים, חברון, צפת, מירון וטבריה, כשהוא משתטח בדרכו בקברות אבות האומה, נביאיה, צדיקיה וחכמיה. הוא פקד רבים מקברי התנאים והאמוראים, ובהיותו בגליל השתטח על קברו של בניהו בן יהוידע שר צבאו של שלמה המלך שהיה גם ראש הסנהדרין. שם על פי המסורת, התעכב רבי יוסף חיים ימים מספר, והחל לחוש הארה מיוחדת, ולאחר זמן כתב על עצמו שנתגלו לו שם "סודות רבים וגדולים", ואף ש"נשמתו באה מנשמתו של בניהו בן יהוידע". מסיבה זו קרא רבי יוסף חיים את שמות כל ספריו לפי הפסוקים המדברים על בניהו בן יהוידע. ואלו שמותיהם : בניהו, בן יהוידע. בן איש חי(ל), רב פעלים ומקבציאל. וכמו שכתוב בפסוק (שמואל ב' כ"ג) "וּבְנָיָהוּ בֶן יְהוֹיָדָע בֶּן אִישׁ חי חַיִל רַב פְּעָלִים מִקַּבְצְאֵל".

באדיבות עלון "פניני הפרשה", לצפיה בעלון במלואו לחץ כאן
לעוד מאמרים של
למאמר הבא >
< למאמר הקודם

מאמרים חדשים

!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0