במלחמה כמו במלחמה

|

נלחם כל הזמן ללא הרף, ורוצה להרוג את האדם, ואינו נמצא במרחק אלא בתוך האדם עצמו, והוא אויבו הגדול ביותר...

print
אא

כי תצא למלחמה וגו' וראית בשביה אשת יפת תואר וחשקת בה ולקחת לך לאשה - כתב רש"י: לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע, שאם אין הקב"ה מתירה, ישאנה באיסור. אך אם נשאה, סופו להיות שונאה, וסופו להוליד ממנה בן סורר ומורה. לכך נסמכו פרשיות אלו.

והשאלה היא, אם יצר הרע כל כך גדול בזמן מלחמה, מה יכול לעשות ומה אשם האדם ומדוע נענש לבסוף בתוצאה שנולד לו בן סורר ומורה, הרי מדובר באדם צדיק שלא נכשל אפילו בעברות דרבנן ולא שח בין תפילין של יד לשל ראש?

אלא כאן יש גילוי לסוד גדול. מבואר בגמרא ברכות (דף ה.) לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר רע שנאמר "רגזו ואל תחטאו", ומפרש רש"י שיעשה מלחמה עם יצה"ר. לא ניצחו, יעסוק בתורה. לא ניצחו, יקרא ק"ש. לא ניצחו, יזכיר לו יום המיתה. ומדגישה הגמרא "לעולם" לומר לך שיש לעשות מלחמה עם יצר הרע תמיד ובכל זמן. לכן, אותו לוחם, יכול היה להרגיז יצרו הטוב על יצרו הרע ולהלחם בו קודם המלחמה ולא עשה כן, אלא סמך על צדקותו וגדלותו שהוא נזהר בשיחה בתפילין וגם נמצא במלחמה ורואה נסים גלויים. הוא היה סבור כי די בזאת, לכן לא הצליח לעמוד נגד יצרו הרע, כיון שלא הקדים להלחם עמו בזמן שלום.

הרב 'חובות הלבבות' מלמדנו כי המלחמה עם היצר אינה כשאר המלחמות, בהן כל צד חפץ לכבוש שטח נוסף, ואם לא יועיל לא יפסיד, במלחמת היצר, "צופה רשע לצדיק ומבקש המיתו", יצר הרע נלחם כל הזמן ללא הרף, ורוצה להרוג את האדם, ואינו נמצא במרחק אלא בתוך האדם עצמו, והוא אויבו הגדול ביותר. אם כך, יטען אדם כי אין סיכוי לנצח וחבל להתחיל, אך לזה נאמר "כי תצא למלחמה" - אם אתה תצא ראשון למלחמה עם היצר - "ונתנו ה' אלוקיך בידך". ישנה הבטחה, לא שתנצח, כי אין כח ביד האדם כלל, אלא שהקב"ה יפיל אותו בידך, כי אלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו.

אל הגאון רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל בא אחד מהתלמידים, ותינה בפניו את צערו על כך שלימוד המוסר קשה עליו, ומכניסו לעצבות ולחץ. "האם אוכל לוותר על סדר המוסר בישיבה" שאל התלמיד. נענה רבי יחזקאל ואמר, אמשול לך משל מהחיים: אדם היה חפץ לעבור דירה למקום גדול ומרווח, לאחר חיפושים רבים מצא דירה גדולה ונאה כאוות נפשו במחיר סביר, והיה שמח בה שמחה גדולה. אך לאחר שעבר לגור בה, התברר כי אין דירה זו מציאה מיוחדת. השכן שמעליו היה עובד בלילות, וכבר בלילה הראשון דפק והרעיש ולא הניחו לישון. הדבר נמשך מספר לילות, ולא ידע האיש מה לעשות. יעצוהו השכנים, אם תצעק עליו או שתתעלם, לא יעזור כלום. הברירה היחידה העומדת בפניך היא לעשות בידוד, כדי לצמצם את הבעיה. כך יצר הרע, לא שייך להתעלם ממנו ולברוח מהמציאות, הוא קיים בפועל, מזיק ומפריע. אלא מה, צריך להשתמש בפעולות עקיפות כדי להישמר ממנו. הבידוד הגדול ביותר מהיצר הרע, הוא לשנן דברי מוסר, וזו דרך עקיפה להינצל ממנו.

באדיבות עלון "פניני הפרשה", לצפיה בעלון במלואו לחץ כאן
לעוד מאמרים של
למאמר הבא >
< למאמר הקודם

מאמרים חדשים

!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0