בחצרות אלוקינו יפריחו

|

ענין מקלו של אהרן והשקדים והפרחים שהיו בו ונגנזו לדורות עולם, רמז הוא כי לא למראה עיני האדם ישפוט ה', כי אם נראה אחד כעץ יבש בלי לחלוחית מים של תורה וחכמה, הקב"ה מפריחו...

print
אא

והנה פרח מטה אהרן לבית לוי ויוצא פרח ויצץ ציץ ויגמול שקדים - כתב בספר כלי יקר שענין מקלו של אהרן והשקדים והפרחים שהיו בו ונגנזו לדורות עולם, רמז הוא כי לא למראה עיני האדם ישפוט ה', כי אם נראה אחד כעץ יבש בלי לחלוחית מים של תורה וחכמה, הקב"ה מפריחו, וכן בהיפך, כמובא בילקוט יחזקאל שדרש על קרח ואהרן את הפסוק "הובשתי עץ לח והפרחתי עץ יבש".

ובזה נמשך מה שמובא במשנה שכל מה שהיה במקדש היה מלבלב ועושה פירות, אפילו הזהב שהיה שם היה פורח ומוציא פירות מזהב, ומהם היו מתפרנסים הכהנים, ולכן כהנים צעירים נקראו "פרחי" כהונה, כי על ידי שהיו נמצאים בביהמ"ק היו פורחים ומתקדשים וקונים מדת הקדושה והזריזות שלא כדרך הטבע. וכמובא בחז"ל גודל זריזות הכהנים שהיו המזרקים בביהמ"ק נראים מתעופפים באויר מרוב מהירות עבודת הכהנים, ומדה זו קנו הכהנים בהיותם משרתים בביהמ"ק מקטנותם, כדברי הפסוק "שתולים בבית ה' בחצרות אלוקינו יפריחו", וכוונת הכתוב "יפריחו" - יוציאו פרחים במעשים מפוארים ובמדות טובות, וכל זאת לבד מהפירות שהם מצוות ומעשים טובים.

עוד מוסיף בעל הטורים בפרשת וארא ומביא דאיתא במדרש דמצינו במעשה קרח שבלע מטה אהרן את מטותם של הנשיאים, וכשהוציאו את המטות, חזר ופלטם, ולכך לא הוציאו פרח. ולכן כתוב "ויוצא משה את כל המטת" בכתיב חסר לפי שבלעם, וכמו במצרים במטה אהרן שבלע את מטות חרטומי מצרים. שואלים על כך המפרשים מדוע היה צריך מטה אהרן לבלוע את מטותם של הנשיאים בתוך קדש הקדשים, הרי לא נעשה נס בחנם, ובפרט שאף אחד אינו רואה זאת? למדנו מכאן שאם המטות של הנשיאים לא היו נבלעים ונשארים בבית קדש הקדשים, גם הם היו פורחים בטבע, ולכן היה צריך נס מיוחד שהמטות של הנשיאים יבלעו ולא יהיו בבית קדש הקדשים, כי כך דרך כח הקדושה להפריח אפילו עץ יבש. ודבר זה בא ללמדנו כמה גדול מעלתו של מי שמסתופף בחצרות ה' בישיבות הקדושות ובבתי הכנסיות ובתי מדרשות, שאפילו שהוא כעץ יבש, יזכה לפרוח ולעשות פירות ופירי פירות, כי זה טבע שמי שנמצא במקום קדוש, יפרח ויצמח לאילן רב פארות.

מסופר על אחד מתלמידי ישיבת "פורת יוסף" שראה את חבריו גדלים בתורה ומצליחים ביותר ונהיו רבנים, דיינים ושאר כלי הקדש, ואילו הוא לא ראה ברכה גדולה בלימודו. חשב לעזוב את הישיבה וללכת לעסוק בעיסוקים אחרים, בכל זאת הלך לשאול את פי החזון איש. אמר לו החזו"א: תשאר בישיבה, ותעסוק בענינים השייכים למצוות, והקב"ה יעזור לך שתזכה לראות בנים גדולי תורה. עשה אותו תלמיד כמצותו וזכה לפרנסה ברווח מענייני מצוות וכל בניו למודי ה', שתולים בבית ה' וגדולים בתורה ויראה, בזכות זאת שנשאר להסתופף בבית ה'.

באדיבות עלון "פניני הפרשה", לצפיה בעלון במלואו לחץ כאן
לעוד מאמרים של
למאמר הבא >
< למאמר הקודם

מאמרים חדשים

!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0