חפץ של מצוה

|

מסופר כי באחד הלילות נשמעו נקישות בדלת ביתו של הכתב סופר. בפתח עמד אחד מבני העיירה שבא על מנת לבקש את עזרתו של הרב. בנו קודח מחום, ועתה באמצע הלילה כל בני העיירה נמים את שנתם ואינו יודע ממי לבקש עזרה. אמר לו הרב: הנה אתן לך את הצעיף שאני מתעטף בו, תניח אותו על ראש הילד וזה בעז"ה יעזור. ובתנאי שלא תגלה לאף אחד שהגעת אלי, וגם תחזיר לי למחרת בבוקר את הצעיף. עשה היהודי כדבר הרב, וראה זה ....

print
אא

בפרשת ציצית נאמר "ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת והיה לכם לציצית". ויש לדקדק בלשון הפסוק שבשני הפעמים הראשונות נאמר בלשון נסתר על עם ישראל "ועשו" להם ציצית "ונתנו" על ציצית, ובפעם השלישית בלשון נוכח "והיה לכם לציצית"? ועוד מה כוונת הציווי "והיה לכם לציצית", הרי זה ברור שאם יעשו ויתנו ציציות על הבגד, יהיה להם בגד של ציצית?

אלא, בתרגום יונתן בן עוזיאל מפרש "ויהיו לכון למצוותא דציצית". כלומר: כשאדם לובש בגד, בודאי הבגד עשוי לצורכי גופו: לכבד את עצמו ולהגן עליו מקור וחום, ואעפ"כ גם בעניני לבוש הגוף זכו בנ"י שסיבבם הקב"ה במצוות, שע"י מצוות ציצית, הבגד עצמו מתקדש ונעשה לחפץ של מצוה, ולא רק הציציות בעצמן יש בהן דין תשמישי מצוה, אלא גם הטלית בעצמה הנעשית לצורך האדם, הופכת לתשמישי מצוה. ולכן יש הידור מצוה גם בבגד של הטלית שיהיה נאה.

ובדרך רמז יש לפרש כוונת הפסוק שאם יטילו בבגדיהם ציצית כהלכתה, יזכו שכל הענינים הגשמיים יתקדשו ויהפכו לתשמיש מצוה, וכל דבר יתעלה לקדושה, וכמו כן באכילה ושתיה, בזה שזוכה להכניס קדושה ע"י הברכה והאכילה לש"ש, הרי אכילתו הופכת להיות כהקרבת קרבן, כי גם בענינים פרטיים שהם צורך גופו של אדם, אם משתמש בהם לקדושה, ובפרט אם מקיים בהם מצוה, הם הופכים לחפץ קדוש שיש בכוחו לפעול נפלאות.

מסופר כי באחד הלילות נשמעו נקישות בדלת ביתו של הכתב סופר. בפתח עמד אחד מבני העיירה שבא על מנת לבקש את עזרתו של הרב. בנו קודח מחום, ועתה באמצע הלילה כל בני העיירה נמים את שנתם ואינו יודע ממי לבקש עזרה. אמר לו הרב: הנה אתן לך את הצעיף שאני מתעטף בו, תניח אותו על ראש הילד וזה בעז"ה יעזור. ובתנאי שלא תגלה לאף אחד שהגעת אלי, וגם תחזיר לי למחרת בבוקר את הצעיף. עשה היהודי כדבר הרב, וראה זה פלא תוך זמן קצר ירד חום הילד ולאט לאט הבריא. למחרת הזדרז האב להחזיר את הצעיף לרב ושאלתו בפיו מדוע ביקש הרב כי יחזיר לו כ"כ מהר את הצעיף. השיבו הרב משום שאין לי צעיף נוסף, ומה שבקשתי לא לגלות שהגעת אלי באמצע הלילה, כי במשך כל היום טרוד אני בענייני הקהל, ואין בידי זמן ללמוד בעמל אלא בלילה, כאשר האנשים אינם יודעים שאני ער. והנה צעיף זה ספוג בזיעה של תורה, ויש בו הכח לרפא חום של חולי, אך אם ידעו כי מקבל אני בשעות אלו לא יתנו לי ללמוד, וכבר לא יהיה כח לצעיף לפעול רפואות וישועות.

באדיבות עלון "פניני הפרשה", לצפיה בעלון במלואו לחץ כאן

לעוד מאמרים של
למאמר הבא >
< למאמר הקודם

מאמרים חדשים

!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0