להרבות כבוד שמים

|

לעבוד את ה' יתברך כדי לזכות להתקרב אליו ולקבל יראת שמים גדולה יותר זו ודאי בקשה רצויה...

print
אא

ויאמר משה זה הדבר אשר צוה ה' תעשו וירא אליכם כבוד ה' - פסוק זה נאמר לאחר שעם ישראל קיימו את ציווי ה', ככתוב קודם לכן "ויקחו את אשר צוה משה אל פני אהל מועד ויקרבו כל העדה ויעמדו לפני ה'", אם כן מדוע צריכים לעשות עוד תוספת עם הקרבנות הרי כבר הביאום? עוד שואל בספר 'שער בת רבים' על מה שנאמר "וירא אליכם כבוד ה'", הרי כבר נאמר קודם והובטחו על הדבר כבר בפסוק הקודם "כי היום ה' נראה אליכם"?

והנה ידוע מה שאמרו חז"ל במסכת אבות "אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא הוו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס ויהי מורא שמים עליכם", אם כן איך משה רבנו מבטיח להם שע"י הקרבנות יזכו להשראת שכינה, הרי זה 'על מנת לקבל פרס'? וכן מצינו ברבי זירא שכשהיה עייף היה יושב בפתח בית המדרש כדי שיזכה לקום לפני החכמים ולקבל שכר, והרי נאמר "אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס"?

אלא מבארים שכל זה נאמר על שכר גשמי או תועלת ואפילו תענוג רוחני, אבל לעבוד את ה' יתברך כדי לזכות להתקרב אליו ולקבל יראת שמים גדולה יותר, זו ודאי בקשה רצויה ואדרבה כל המרבה לבקש את ה', הרי זה משובח. וכפי שאנחנו אומרים בתפלת הודו "דרשו ה' ועוזו בקשו פניו תמיד". ועל פי זה מבאר האור החיים הקדוש את הפסוק "זה הדבר אשר צוה ה'", שיכינו עצמם ויעריכו את העובדה שהם עומדים לפני ה', כפי שדוד המלך אמר בתהלים "שויתי ה' לנגדי תמיד כי מימיני בל אמוט", ואז "וירא אליכם כבוד ה'", בזה תזכו לראות את כבוד ה' וגודל פעלו.

מובא בספר 'ממעיינות הנצח' מעשה ברבי זושא מאניפולי שהגיע לפרשת דרכים ולא ידע לאן יפנה. היה זה בתקופת גלותו, והיה רצונו לקרב יהודים לאביהם שבשמים. מה עשה? הרים עיניו וחשב באיזו דרך מרחף השם הקדוש הוי"ה לנוכח עיניו, ורצון יראיו יעשה, מיד הבחין באיזו דרך ישכון אור. הגיע ותיקן הרבה יהודים, והעלה אותם בעבודת ה'. את מעשה זה סיפר לימים הרבי מקוז'ניץ, והוסיף כי גם אצל כל אדם הדבר כן. כאשר מתעורר בלב האדם רצון לעשות פעולה כלשהי, והספק מנקר בלבו הזוהי מצוה או להפך, יתבונן ויבדוק אם יש במעשה זה כבוד ה', כעין שם הוי"ה אשר היה בחזיון רבי זושא מרחף על מעשהו, ועי"ז יזכה שבכל מעשיו ירבה כבוד שמים, ככתוב "וירא אליכם כבוד ה'", אם יש במעשה זה כבוד ה'.

באדיבות עלון "פניני הפרשה", לצפיה בעלון במלואו לחץ כאן
לעוד מאמרים של
למאמר הבא >
< למאמר הקודם

מאמרים חדשים

!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0