320

עוברים לפניו כבני מרון

רב אורח |

רשמים ממעמד סליחות אדיר ונורא בערב יום הכיפורים בציונו של רשב"י במירון

print
אא

סמוך ונראה לציונו של רבי שמעון בר יוחאי במירון, נשמעה שאגת האלפים "עננו בזכותיה דבר יוחאי", זעקה שמעולם לא היתה קרובה ומוחשית כל כך. לראשונה התקיימה עצרת תפילה והתעוררות ומעמד סליחות ענק לקראת יום הכיפורים, בציון הרשב"י במירון, ביום שלישי ו' בתשרי ה'תשע"ח, בהשתתפות אלפי אנשים, גברים נשים וטף, ובראשות מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבנו מאיר מאזוז שליט"א.
כבר במוצאי שבת שובה, עמד מרן הראש"ל הגאון הגדול רבנו שלמה משה עמאר שליט"א, רבה של ירושלים, בסיום שיעורו של מרן ראש הישיבה, וקרא לבוא ולהשתתף במעמד הכביר, בדבריו אמר מורנו: "שמעתי שמארגנים סליחות במירון בראשותו של מרן ראש הישיבה. זו הזדמנות פלאית לבוא. אשרי מי שיזכה להיות במעמד הקדוש הזה, כשמרן ראש הישיבה מנחה את הסליחות במקום הקדוש של התנא הקדוש, שיכול לפטור את העולם כולו מן הדין. אשרי מי שיכול להתאמץ ולבוא, ודאי וודאי שיהיה מזה ישועות גדולות ונפלאות בעזרת ה' ובישועתו".
ואכן מרגש היה לראות את המאות והאלפים שנענו לקריאה המיוחדת, ולמרות שעת חצות לילה המאוחרת, עשו את דרכם יהודים רבים במעלה הר מירון, ברכבים פרטיים ובעשרות אוטובוסים שיצאו מכל רחבי הארץ.
ימים לפני המעמד הורגש סחף אדיר בכל איזור הצפון, כמו גם במוקדי הרישום בכל רחבי הארץ, כשהמארגנים בכל עיר ועיר צריכים לשנות את התוכנית שלהם, ובמקום להוציא אוטובוס אחד הם צריכים להתארגן ולהוציא שלשה וארבעה, לאור הביקוש העצום.
הכל הבינו שמעמד תפילה שכזה אסור להחמיץ, מי רואה את מרן ראש הישיבה יוצא ולא יוצא?! מי רואה את רבנו, מטריח את עצמו עד מירון, ועולה ומגיע, למרות הקושי, ויוכל להשאר שאנן בביתו?! ואכן היה זה מעמד התעוררות עצום ונשגב שטרם נראה כמותו, מי שלא היה שם לא יוכל להבין. זעקות ההמונים "שמע ישראל" אלו קולות שלא ימחו לעד מליבות המשתתפים. התחושה של "ברוב עם הדרת מלך" וההבטחה כי "הן א-ל כביר לא ימאס תפילת רבים" הורגשה שם במוחש. רבים ביקשו לטעום את מעמד הסליחות במחיצתו של מרן ראש הישיבה שליט"א, ולראות איך נראית תפילתו של בן המתחטא על אביו. כשכל הקהל הקדוש סמוך ובטוח  כי "בזכותיה דבר יוחאי", ובכח תפילתו של "רבי מאיר" יעלו תפילות האלפים לרצון לפני בורא עולם.
המעמד נפתח בתפילת ערבית בשעה 10:00 בלילה, ובסיומה רטט של התרגשות חלף בקהל, עת נכנס רכבו של מרן ראש הישיבה עד לרחבת המתחם שנקרא 'מערת הלל', כאשר הקהל הגדול עוטף את הרכב בשירה שלא נגמרת "צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה". ובריקודים אדירים לכבוד התורה.

חיים כולכם היום
את ההתרגשות שאוחזת בתושבי צפת והצפון, עם הגיעו של רבינו לכאן, הטיב לתאר הגאון הגדול רבי רפאל כהן שליט"א, שפתח בדברי חיזוק והתעוררות לכבוד המעמד הכביר "צהלי ורוני יושבת הגליל, כי גדול וקדוש בקרבך. התאספנו כאן בראשות מרן ראש הישיבה, בשעת לילה בשעת חצות, לא רק על עצמנו אנחנו מתפללים, לא רק בשביל הקהל הקדוש שנמצא כאן, אלא על כל בית ישראל, גם על אותם אלה ש"שכחו" את הדרך לבית הכנסת". 
בדבריו העניק הרב את התשובה לשאלה השקטה שריחפה באויר, האם ערב היום הגדול והקדוש, יום הכיפורים, זהו הזמן לכינוס שכזה? האם בעיצומם של עשרת ימי תשובה זה הזמן לטלטל את הציבור עד מירון בשעת לילה מאוחרת?!
"ואתם הדבקים בה' אלֹהיכם חיים כולכם היום", בעשרת ימי התשובה בהם אנו 'תלויים ועומדים', מבקש כולם להתדבק בה' יתברך ולאחוז בחבל החיים. איך נדבקים בה' יתברך, שאל הרב, והשיב, שהרי כבר דרשו רבותינו על הפסוק "ולדבקה בו" (דברים י"א, כ"ב), וכי אפשר לו לאדם להידבק בשכינה? והלוא כתיב: "כי ה' אלקיך אש אכלה הוא" (שם ד, כד). אלא הידבק בתלמידי חכמים, ולכן באנו כאן למירון כדי להדבק ברשב"י שיעמוד לנו כמליץ יושר. אכן דוקא בימים אלו בהם כולנו תלויים ועומדים, דוקא בשעה שאנחנו מחפשים 'מליצי יושר', זהו הזמן לקיים "ולדבקה בו", כל אותם שבאנו כאן להסתופף בצל כנפיו של מרן רה"י שליט"א, מקיימים "ואתם הדבקים בה' אלֹהיכם", ובזכות זה נוכל לבקש ולזכות ל"חיים כולכם היום", להכתב ולהחתם בספר החיים והשלום, אמן.

תורת אמת בפיהו
את המשא המרכזי נשא מרן ראש הישיבה שליט"א, שפתח ועורר על מעלתו של רבי שמעון בר יוחאי זיע"א, שיעמוד למליץ יושר לכל הקהל הקדוש (ראה מסגרת), לאחר מכן עורר על החובה להאהיב את התורה על כל יהודי ויהודי. הרב התייחס למאבק של בג"ץ בתורה ובשבת ובצביונה הרוחני של המדינה, אף אחד לא יוכל על התורה, הרבה עמדו בפניה והיא תישאר לנצח.
בסיום דבריו הודה רבנו לכל המארגנים שטרחו למען המעמד הכביר, וכן להנהלת רדיו "קול ברמה" שמעבירים מדי שבוע את שיעורו, וגם את הכינוס כולו העבירו בשידור חי, ואף נתנו את חסותם למעמד.

"עננו בזכותיה דבר יוחאי"
רגעי השיא של הערב, היו, כמובן, אמירת הסליחות, על ידי פייטנים וחזנים ידועי־שם, ובהשתתפות אלפי יהודים ששאגו קול אחד 'אדון הסליחות', וזעקו מעומקא דלבא 'עננו בזכותיה דבר יוחאי', משל הם עומדים וקוראים ל'בר יוחאי' שיקום ויבשר את בשורת הגאולה.
הס הושלך בקהל עת פתח רבנו באמירת פסוקי "קבלת עול מלכות שמים", ותפילת "אלוקינו שבשמים", כששאגות ה"אמן" של הציבור הקדוש, הרעידו כל לב.
צמרמורת ורטט אחזו בכולם בשעה שפתח רבנו באמירת התחינה "עשה למען מלאכיך המשרתים פניך", כאשר רבנו חי במוחשיות את משמעות המילים העוצמתיות, והציבור עוקב מילה במילה, על מילות הבקשה שבוקעים מלב טהור: "התר התר יוצר בראשית, סלח סלח קדוש ישראל". ובסיום הבקשה ציפור לא צייץ, רק קולו של רבנו נשמע ברמה מכריז: "מיד יוצאות קרנות הוד והדר מתחת כסא הכבוד, ומכריזות ואומרות: אשריכם מלמדי זכות על בני", משל מילים אלו נכתבו על האירוע הנוכחי, וכמו משמי הר־מירון נשמעת ההכרזה המופלאה: "כי כל צבא צבא השמים והארץ, כבוד וגדולה יתנו לכם". כל מילה נוספת מיותרת.
במהלך הסליחות הרים רבנו את עיניו פעם ופעמיים, והביט בשמחה עצומה על הקהל המגוון, אלפי עמך בית ישראל מכל החוגים והגוונים, דתיים וחילונים, בעלי בתים לצד אברכים, מתאחדים לאמירת סליחות יחדיו, כשהכל מבחינים בקורת הרוח שניכרת על פניו. ורבנו עצמו אף ביטא זאת במילים בסיום המעמד ואמר: "זה מעמד מרגש לעמוד אצל רבי שמעון בר יוחאי, כל עם ישראל יחד, זה הכח האמיתי שלנו שכולם מאוחדים, יחד בתפלה לבורא עולם".

רצוננו לראות את מלכנו
השעון מתקתק, השעה אחת וחצי בלילה, אבל כאן הכל מרגישים כבצהרי היום, כשאור שמשו של רבי שמעון יוקדת על כולם. "שומר ישראל שמור שארית ישראל", זעקו ההמונים, כשלאחר מכן קיים רבנו "מי שברך" מיוחד לכל הציבור, ובירך את אלפי המשתתפים שיזכו לשנה וחתימה טובה".
כך הסתיים המעמד הגדול  בתחושת התרוממות והתעלות נדירה, ועשרות ומאות מהקהל העצום קיפצו מהפארנצ'ס ויצרו 'שורות' ארוכות ומרשימות לכבוד התורה, ממקום מושבו בבמה המרכזית עד לרכבו שהמתין בתחתית ההר, והקהל הגדול משתוקק לראות את זיו פניו ומקיף את רכבו בשירה ובריקודים, בבחינת "רצוננו לראות את מלכנו".
כך החלו האלפים מתפזרים אט אט, תוך שהם מזמרים ומפזמים את מילות השיר המתאימות כל־כך: "יכול לפטור העולם, אדוננו בר יוחאי". ולמעשה ניתן לומר שרק בשעה 00:4 לפנות-בוקר הסתיים המעמד, עת הגיעו האוטובוסים לירושלים, או שמא בשעה 4:30 כשהגיע אחרון המשתתפים לביתו שבנתיבות. רק אז הסתיים לו המעמד  הנדיר והמסוגל לחתימה טובה וישועה קרובה, שרישומו לא ימחה לעד מלב המשתתפים לעד.
"הַיּוֹם תִּשְׁמַע שַׁוְעָתֵנוּ, בִּזְכוּת אֲדוֹנֵנוּ בַּר יוֹחָאי"
====================================================]

פנינים ממשא קדשו של מרן ראש הישיבה שליט"א

רשב"י הפיח רוח חיים בעם ישראל

אנחנו נמצאים סמוך לציונו של התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי, שהוא הפיח רוח חיים בקרב עם ישראל. רשב"י חי במאה הראשונה לחורבן הבית, הוא נחבא במערה 13 שנה מפני הרומאים, איפה הרומאים היום? הלכו מן העולם, ואנחנו חיים וקיימים על־אף כל אויבנו ושונאנו וכל מבקשי רעתנו, עם ישראל החזיק מעמד עם כל הגזירות של הרומאים ואחרים, כולם הלכו המה כרעו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד. המה יאבדו ועם ישראל יעמוד לעולם ולעולמי עולמים, אמן.
~~~
רק התורה והמצוות נשארים לאדם
אדם צריך לדעת אם אדם לא חוזר בתשובה אין לו טעם בחיים, למה אין לו טעם בחיים? הוא כל הזמן אוסף כסף וכסף, הוא לא יודע שבסוף הכסף הזה ישאר באיזה פינה והוא ילך. המדרש (ילקוט שמעוני, תהלים מט, תשנז), אומר למה נקרא העולם הזה בשם חלד - "האזינו כל יושבי חלד", כמו שהחולדה הזאת כל הזמן מחביאה, גוררת ומחביאה אוכל כאן ואוכל שם, ובסופו של דבר הורגים אותה וכל האוכל הלך, כך האדם גורר ואינו יודע למי הוא מניח. אבל כשבן אדם עושה תורה ומצוות, הוא משאיר שם טוב לכל הדורות הבאים, כשאדם מתחתן כהלכה, כדת וכהלכה, יראה צאצאים בחייו, יראה בנים נכדים נינים ועוד הלאה.
~~~
מי שלומד תורה הוא מטייל בגן עדן
התורה נותנת לאדם שמחה נותנת לאדם חיים. מי שלומד תורה הוא מטייל בגן עדן. פעם הרב עובדיה היה עומד ומעיין באיזה נושא, נכנס ראש הממשלה ביבי, והסגן שלו הרב אליהו ישי, והרב לא רואה אותם, לא רואה ולא שומע, הוא מרוכז בנודע ביהודה ועם הרמב"ן והרשב"א. אמר ר' אלי ישי לראש הממשלה, אולי נעיר אותו? אמר לו, לא לא. אני מעוניין לראות את הריכוז שלו, כשהוא מתרכז בלימוד זה תענוג שאין כמוהו. כי האדם לא יודע מה זה לימוד. כל אלו שמדברים על התורה, הם לא טעמו טעמה של תורה, דוד המלך אומר "טעמו וראו כי טוב השם".
~~~
כל מילה של הסליחות - יוצרת מלאך!
כשאנחנו אומרים סליחות בימים אלו, כל מילה של הסליחות היא יוצרת מלאך שידבר טוב על ישראל, למרות כל מה שעבר עלינו 1900 שנה. למרות כל הצרות שהיו על עם ישראל, אפילו יהודים רחוקים, כשמגיע יום כיפור זז להם משהו בלב, וכל עם ישראל מראה לבורא עולם שהוא מאמין ובוטח רק בו. לכן רבותי, צריכים לומר סליחות, מכל הלב. כל מילה שאדם אומר אותה מכל הלב - יש לה ערך לה גדול למעלה.
~~~
כח אמירת תהלים מכל הלב
פעם נסענו לצרפת, פעם ראשונה שנסעתי לצרפת אחרי שעליתי לארץ, 17 שנה לא יצאתי מכאן. היינו צריכים לעזור לישיבה וכו'. בדרך בא מישהו ואמר לי, בא נתכנן מה נגיד "מה נאמר ומה נדבר ומה נצטדק". אמרתי לו, עכשיו אני קרוב לשמים הרבה יותר הרגיל, יש לי 9 קילומטר למעלה מכדור הארץ, כשאני קרוב לשמים, אני יבזבז את זה בתוכניות?! אני קורא תהלים. קראתי תהלים בכוונה מילה במילה, לא רוצה לפטפט, רוצה ללכת בתמימות. איך אומר ר' יהודה הלוי, "האזנתי והאמנתי, לא אשאל ולא אנסה". אמירת תהלים לקחה לי ארבע שעות, (ברבע שעה האחרונה כבר מה אפשר לדבר...). והנה היתה הצלחה גדולה שאף אחד לא חלם עליה, למרות שאני בטבעי לא יכול לטפוח על שכם של אנשים, תתן תתרום. אלא אתה רוצה לתת תתן, תבורך. אתה לא רוצה לתת - עוד יותר טוב. כי התורה לא תשאיר אותנו בלי כלום, התורה מפרנסת את לומדיה, "הארון נושא את נושאיו", אם זכית ועזרת לתורה תשא ברכה, לא זכית יזכו אחרים. ואנשים תרמו ותרמו ותרמו עד שאנשים התחילו לבכות, אף פעם לא שמעתי דבר כזה.
כשאדם מתפלל לבורא עולם בלי שום תוספת, בלי תוספת ובלי מגרעת, מתפלל אליו מכל הלב, התפילה נשמעת. "ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל" (ישעיה ל"ח, ב'), הגמרא אומרת (ברכות י ע"ב) מה זה "אל הקיר"? שהתפלל מקירות לבו.
~~~
"אסור לזייף את התורה"
אדם צריך לדעת אנחנו כולנו אחים, לרבות החילונים, לרבות הרפורמים, לרבות כל העדות כולנו אחים, 'כולנו בני איש אחד נחנו', הרפורמים רוצים לבוא לכותל להתפלל - יכולים להתפלל, אבל לעשות כותל מיוחד בשבילם - זה אסור! למה זה זיוף, אם אדם יעשה שטרות וישים עליהם תמונות חדשות, הוא ייענש, אין דבר כזה, הרפורמה זה זיוף, הרפורמה זה שקר, לכן אצל הספרדים לא ידענו על הרפורמה על הרפורמים, ידענו שיש יהודים חלשים בתורה, יש חלשים באמונה, חלשים בשבת, אבל לעשות תורה מזוייפת לא עושים!
~~~
להתרחק משנאת חינם
עכשיו יש לנו הזדמנות, עוד שלשה ימים יום הדין, אף אחד לא יודע מה שיהיה. צריכים להתפלל! ואם נתפלל טוב, נזכה שהשנה הזאת תהיה שנה מבורכת. שלא יארע בה שום אסון, שום דבר. שנה שאנחנו כולנו נהיה אחים אחד לשני, לא כל אחד מדבר מאחורי הגב על השני. אנחנו צריכים להתחזק בביטול המידה הרעה הזאת, 'לשון הרע' לא מדברים כי ה'חפץ חיים' כתב על זה ספר אז אנשים נזהרים, אבל שנאת חינם חמורה הרבה יותר.
 
"בית נאמן" - מופץ לאלפים ורבבות
ואני מברך את המנהלים של 'קול ברמה' ובמיוחד רבי אריאל דרעי, שהוא נותן במה לדברי תורה שאנחנו מדברים כל מוצאי שבת, כולם שומעים את זה. גם בעל פה וגם בכתב. אלפים ורבבות עלונים מתחלקים כל שבוע. כי אנחנו מזכירים את כל החכמים, מזכירים אפילו דברים של חילונים שאמרו פעם כשהרגישו רגע של אמת. אחד מפורסם אצל החילוניים אמר "יותר משישראל שמרו על השבת, השבת שמרה על ישראל". השבת שמרה על ישראל!! אלו שלא יודעים מה זה שבת, הם חושבים ששבת זה מין בית סוהר, לכן כשמכונית עוברות ובאים הצדיקים של מאה שערים וצועקים: 'שבס', 'שבס', הם חושבים  מה זה שבס? - שירות בתי סוהר. אבל זה לא שירות בתי סוהר, זה אור בנשמה, זה חיים לאדם!
 
~~~
"ולקחתם לכם" - משלכם
צריך לומר לכל אחינו החילוניים, שיש לנו עוד חג הסוכות. ראש השנה וכיפור זה ימי דין. אבל חג הסוכות כולו ימי שמחה. בחג הסוכות יש לנו ארבע מינים לברך, ביום הראשון זה דאורייתא, לבוא כולם לבית הכנסת, לברך על 4 המינים.
ומצוה שהאדם יקנה אדם ארבע מינים מכספו, לא שיקח של אחרים, אפילו אם מישהו מביא לך במתנה אתרוג מהודר, תשלם משהו. כתוב "ולא אעלה לה' אלהי עולות חינם" (שמואל־ב, כ"ד, כ"ד). אעל"ה - ראשי תיבות: אתרוג ערבה לולב הדס, אל תעשה בחינם, תשלם עליהם.
~~~
בזכות מצות שמירת יום כיפור כהלכה, ושמירת כל הימים האלה, הקב"ה יכתוב לנו ולכל עם ישראל שנה טובה ומבורכת, וכל הרווקים הקב"ה יזכה אותם לחופתם בשעה טובה ומוצלחת. וכל עם ישראל נכתב ונחתם לשנה טובה ומבורכת, בזכות רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום שהתאספנו לכבודו כאן. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. אמן ואמן.

לעוד מאמרים של רב אורח
למאמר הבא >
< למאמר הקודם

רב אורח

13
125
39

מאמרים חדשים

!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0