279

האינטרנט – הקליע האחרון של השטן

מרן ראש הישיבה |

זעקת מרן ראש הישיבה שליט"א וקריאתו הנחרצת להתרחק ולהישמר מכלי המשחית! ליקוט מדרשותיו ושיחותיו בהיכל הישיבה ובבית הכנסת ערך והביא לדפוס הרה"ג רבי מרדכי מאזוז שליט"א  ראש ישיבת "כסא רחמים-עמנואל" תכב"ץ

print
אא

אני בצער גדול. לפי כמה חשבונות שיש, המשיח היה צריך להגיע השנה לגאול אותנו, והייתי בטוח שהיום הוא כבר יבוא, ולא נצום, והנה עבר חצות והוא עוד לא הגיע! ולדעתי אין שום הסבר לעיכוב המשיח והגאולה, רק בגלל שאנו בדור שכולו חייב! ואם תאמרו איך יתכן 'כולו חייב', והרי יש הרבה תורה? התשובה היא - יש את המכשירים הנוראים האינטרנט והאייפון שהרסו משפחות שלמות, ראשי ישיבות באמריקה יצאו לתרבות רעה בגלל המכשירים הללו! המכשירים האלו הם שגורמים שהמשיח לא מגיע!
 (תוכן דב"ק ביום תשעה באב תשע"ב אחר חצות, בשיחה קודם קינת 'ציון הלא תשאלי' בישיבה)
   *    *    *
יש היום אנשים שלומדים תורה, אך אח"כ בא יצה"ר, שכבר נגמרו לו כל הטענות שלו, בכל הדברים ידו על התחתונה. הנה סמינר ערכים, יש שם אלפים ורבבות שחזרו בתשובה, הם עונים על כל הטענות שיש, באים אנשים עם טענות כחול הים וכעפר הארץ, שומעים את הדברים של המרצים, זה ד"ר, זה פרופסור, בטוב טעם ודעת, ואנשים משתכנעים, ומתקרבים. לדוגמא: יש כזה דבר בעולם שעַם אחרי אלפיים שנה חוזר למולדת שלו, מדברים באותה שפה שדיברו אבותינו לפני ארבעת אלפים שנה?! כל ההבטחות שכתובים בתורה כולם התקיימו! יש עוד דבר כזה בעולם?!
אז אין מה לעשות, פתח יצה"ר את אוצרו ויוצא את כלי זעמו. מה הם כלי זעמו, יש לו אייפון. אייפון הזה זה כמו שאדם אוכל אוכל בריא ביותר, אך מכניס קצת רעל, לא הרבה, קצת, מה יהיה לו, ימות! כך, אדם שלומד תורה, והולך בכל על פי הדרך של התורה, אבל יש לו אייפון אחד... כל מי שנכנס לשם, לא שב. משפחות נהרסות: משפחות של אברכים, משפחות של למדנים, משפחות שלימות, נשואים - בעל אשה וילדים, ופתאום הבעל משתגע בורח למדינת הים שולח לאשתו במכתב: גזזתי את הפאות שלי, אלו הפאות שלי, שלום...! גם היא לא יודעת איפה הוא, מתעגנת...
הכל אפשר למצוא בתורה, הכל רמוז, גם זה כתוב בתורה, "בנים ובנות תוליד, ולא יהיו לך, כי ילכו בשבי" (דברים כ"ח, מ"א), "אייפון" בגימטרייא 157,  כפול 2 זה שווה 314, כמנין "בשבי", "ילכו בשבי" - בשבי של הבנים, בשבי של הבנות, "לא יהיו לך", נשבו במכשיר ההוא.
מאד צריך להזהר! אומר הרב וואזנר ע"ה, אסור להתייחד עם האייפון! יש אדם שיש לו אייפון, אבל אומר, אני – קורא בו ברכת המזון, אני – קורא בו ברכת האורח, כי בא לי איזה אורח, אז מה אני אעשה?! הוא חושב שהוא מברך ברכת האורח, אבל צריך להגיד לו, בסוף מה תעשה, ברכת הבורח. לכן אם אדם יש לו דבר כזה, והוא חייב לצורך לראות איזה דבר, שיהיה עוד מישהו איתו. אם אתה נמצא באיזה אוטובוס ורואה איזה אדם חרדי או לא חרדי יש לו מכשיר כזה, אל תשב על ידו להסתכל, תברח ממנו, תדע לך שהוא מסוכן, הוא הורס את חייו, הוא הורס את חיי משפחתו, הוא הורס את כל בני האדם, לכן לברוח מכל הדברים האלה!
(דברי התעוררות שנאמרו בהיכל הישיבה, לפני הסליחות המרכזיות ער"ה התשע"ו)
*    *    *
בפרשה אנחנו רואים על אברהם אבינו שמליץ זכות על אנשי סדום, ובסוף אומר: "אולי יש עשרה צדיקים בתוך העיר", ואמר לו הקב"ה שאם היו אפילו עשרה צדיקים "ונשאתי לכל המקום בעבורם". מזה רואים שמעט צדיקים מגינים על כל העיר, והנה היום בעוה"ר יש פיגועים קשים, דוקרים יהודים, דורסים, ואיך זה? וכי אין היום צדיקים? לא, ודאי שיש היום הרבה צדיקים, אלא שיש היום מכשירים מסוכנים כגון אייפון וכדומה, שהורסים את כל הרוחניות, ולצערנו גם הצדיקים נגועים בזה קצת, כי משתמשים בזה רק כדי לברך ברכת המזון, או רק כדי ללמוד, "לבדוק מקורות". פעם דיברתי עם מישהו, והזכרתי איזו גמרא בכתובות, ולא זכרתי איזה דף בדיוק, ולפתע השני אומר לי אחרי דקה "כתובות קי"ב" (?)... איך זה? נהיית גאון? לא, הוא לחץ במכשיר ומצא. אבל אח"כ מדברים אלו נמשכים לדברים אחרים. ולכן אסור להחזיק בכלל מכשירים כאלו, אם מישהו צריך, יקח מכשיר כשר, עם חסימות טובות, עדיף להיות יהודי פשוט בלי לדעת מקורות, ולא ליפול אח"כ בחטאים.
(מתוך שיחה בליל שבת בבית הכנסת, פרשת וירא תשע"ו)
*    *    *
כתוב במדרש (בראשית רבה פרשת מקץ פרשה צ') על יוסף הצדיק: "יוסף מִשֶּלּוֹ נתנו לו, פה שלא נשק בעבירה, - "ועל פיך ישק כל עמי". צואר שלא דבק בעבירה, - "וישם רביד הזהב על צוארו". ידים שלא משמשו בעבירה, - "ויתן אותה על יד יוסף" וכו'. מחשבה שלא הרהרה אחר עבירה, תבוא ותיקרא חכמה, "ויקראו לפניו אברך", אב בחכמה ורך בשנים". ומזה ילמד האדם להתרחק מעריות, והיום יש את המכשירים האיומים, האינטרנט והאייפון, שהם מביאים לידי עריות, אמרו שבארצות הברית שני שליש מהילדים הם בנים להורים חד הוריים, ככה! ככה זה...!!! ולמה זה? בגלל המכשירים האלו! יבא יום וגם הגויים יבינו את הנזק הנורא שבזה, וילחמו בזה, יבערו את זה מהבית, וכבר עכשיו הם מבינים שזה מסוכן.
פעם מישהו אמר לי שיש 48,000,000 אתרים של זימה באינטרנט, ועכשיו אומרים שיש 500,000,000 אתרים כאלו! ואיך אדם יכול לעמוד בזה, פעם היינו אומרים שזה נסיון של בחורים אבל נשואים אומרים "יש לו פת בסלו", אבל היום בעוונותינו הרבים איזה פת בסלו? "פת" בגימטריא פלונית ("לילית"), אדם רואה את כל זה איך הוא יכול לעמוד, הוא משתגע!
אסור להכניס אייפון לבית, צריך לבער את כל המכשירים! אל תכניס אייפון הבייתה, אל תחזיקו מכשירים כאלו!
(מתוך שיחה בבית הכנסת בליל שבת פרשת מקץ תשע"ו)
 

יהודי יקר! התנתק עוד היום מהמכשירים הטמאים, נפץ אותם, וקדש את שם השם בעולם,
תזכה לחיים טובים ומאושרים, וברכת מרן שליט"א תחול עליך!
ניתוק אינטרנט חנם - "אאוט נט" - 613 - 613 - 0722
[לרכישת מכשיר "מוגן" לצורכי עבודה בלבד, 5381858 - 02]
חסימת אינטרנט במקומות עבודה - שע"י ועדת הרבנים לביצור הדת - 330 - 550 - 1599
לעוד מאמרים של מרן ראש הישיבה
למאמר הבא >
< למאמר הקודם

מרן ראש הישיבה

3.5K
2.1K
46

מאמרים חדשים

!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0