מאת Oriesagi - נוצר על ידי מעלה היצירה, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=54896654

"שנהיה מלאים מצוות כרימון" כבר כמה יש שם?!

הרב עובדיה חן |

אנו מבקשים שמה שימלא את חיינו יהיה רק מצוות, מבלי לתת מקום לדברים אחרים. וזה בדומה לרמון שתוכו רצוף ומלא רק בגרעינים (בשונה משאר פירות), ולא עוד אלא שגרעיניו צמודים אחד למשנהו מבלי שום ריוח וחלל

print
אא

אחת הבקשות המעניינות שאנו מבקשים בליל ראש השנה, היא "שנהיה מלאים מצוות כרמון". באחת השיחות בראש השנה בישיבה, הקשה מורנו המשגיח הגאון רבי מיכאל סגרון שליט"א, וכי שייך במצוות לשון מילוי וגמר, הרי כמה שאדם יעשה מצוות לעולם לא יברך על המוגמר (מלא אינו לשון הרבה כפי ששגור היום: מלא מלא... אלא מלשון שלם, מלא עד אפס מקום, ראה רש"י ויקרא ח, כב)?
 
חשבתי ליישב בהקדים הידוע שבלבו של האדם אין מצב של 'חלל ריק'. במקום שנוצר חלל וריקנות, אם לא נכניס במודע ובמאמץ תוכן חיובי, יחדור לשם באופן אוטומטי תוכן שלילי. "וכל הפורק ממנו עול תורה - נותנין עליו עול מלכות ועול דרך ארץ" (אבות ג, ו).
 
לא שייך שעולמו הנפשי והרוחני של האדם, יהיה ריק מתוכן, השאלה היא במה הוא ממלא את החלל. בלי ליצוק תוכן רוחני, לא שייך להישאר בעל תכונות חיוביות. כל אחד יכול לבדוק את הדברים על עצמו, כאשר ראשו מלא במחשבות רוחניות והוא עסוק במצוות, הדברים החיצוניים סרים מאליהם.
 
ולכן ישנה עצה טובה שכאשר היצר מושך את האדם לתאוות העולם הזה, פשוט יפתח ספר וילמד, וממילא התאוות יעלמו. וכמו שאמרו חז"ל: "אם פגע בך מנוול זה - משכהו לבית המדרש. אם אבן הוא - נימוח, אם ברזל הוא - מתפוצץ" (סוכה נ"ב ע"ב). ולכן על כל מקרה שלא יבוא, כדאי לקחת לכל מקום ספר תורני קטן, ולשמור אותו לרגעי הצורך. במקרים כאלו, פותחים את הספר לכמה דקות, לומדים בו, ומופתעים לגלות את עצמת הכוחות המחודשים שמקבלים.
 
הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל, ראש ישיבת "פורת יוסף", בספרו "אור לציון - חכמה ומוסר" (עמ' רמ"ה) ממשיל זאת לכלי שלעולם לא יכול להיות ריקן. אם הוא מלא בקמח למשל, אז כאשר נשפוך את הקמח, ייכנס מיד אויר אל הכלי. כך הלב, תמיד הוא מלא בתאוה, ולא יתכן שיהיה ריק. השאלה היא באיזו תאוה ממלאים אותו? אם הוא מלא בתאוה לקב"ה ולתורתו, אזי לא יישאר מקום לתאוות העולם הזה.
 
ולכן לא ימָצֵא עם הארץ שיאמר כי חופשי הינו מתאוות העולם הזה, ואם יאמר שנקי הוא מאלו התאוות, ברור במאת האחוזים כי שקר הינו דובר.
 
אגב, רעיון זה מתגלה גם בחיינו האישיים. אין דבר כזה "להיות ניטראלי". תמיד יהיה משהו שיהפוך להיות מתווה דרכנו. השאלה היא: מהו? האם נמלא מראש את החלל בדרך חיובית וטובה, או שניתן לדבר אחר כלשהו - אולי שלילי - לקבוע את תפיסותינו והרגלינו.
 
לפי כל האמור תובן הבקשה "שנהיה מלאים מצוות כרמון", שאנו מבקשים שמה שימלא את חיינו יהיה רק מצוות, מבלי לתת מקום לדברים אחרים. וזה בדומה לרמון שתוכו רצוף ומלא רק בגרעינים (בשונה משאר פירות), ולא עוד אלא שגרעיניו צמודים אחד למשנהו מבלי שום ריוח וחלל, וגם הגרעינים עצמם מלאים (זה מדויק יותר מלשון המדרש בשיר השירים רבה (פרשה ד' ג'): "אפילו ריקנין שבכם רצופין מצוות ומעשים טובים כרמון הזה").
 
אז בואו ניתן לחיוב ולטוב לכבוש ולמלא את משכן לבבנו, ומעט מן האור ידחה הרבה מן החושך!

לעוד מאמרים של הרב עובדיה חן
למאמר הבא >
< למאמר הקודם

הרב עובדיה חן

2
10
228

מאמרים חדשים

!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0