ישיבת כסא רחמים - בני ברק

מידע עיקרי

שנת הקמה:
מספר תלמידים: 789
כתובת:

פרטי יצירת קשר

אאאא
בבבב

קישורים לטפסים ומידע נוסף

מאמר מאת מרן ראש הישיבה, הגאון רבי מאיר מאזוז שליט"א, שנכתב ביובל ה-40 להקמת הישיבה הקדושה "כסא רחמים":

פך שמן טהור השאיר לנו ה' לפליטה בנס חנוכה לפני 2140 שנה, והדליקו ממנו שמונה ימים, וכל שנה אנחנו מזכירים ומודים "על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל הנפלאות ועל הנחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה".
 

פך שמן טהור השאיר הקב"ה בתקופה האחרונה בעיר תונס בצפון אפריקה, בדמותו של אבא מארי הגאון ר' מצליח מאזוז זצ"ל הי"ד. יחיד בדורו ובסביבתו היה: בתקיפותו ובענוותנותו, באהבתו את הפשט (פך שמן טהור ר"ת פשט) ואת עיון האמת והמישרים, בחיפוש האמת ושמירת המסורת, בעמידתו ללא חת על משמר ההלכה ופסיקת חכמי הספרדים לדורותיהם, בשחותו נגד הזרם של התרבות הצרפתית שחדרה לתונס עוד משנת 1881-תרמ"א (וסימניך אמר"ת ה' צרופה) ואיימה לכלות כל חלקה טובה ולהשכיח תורה מישראל, במבטאו הצח והבהיר שבו ביטאו, קראו, ושנו, הרמב"ם והרד"ק ור' יהודה הלוי, בהתכתבותו עם חכמי אשכנז בדורו שהתפעלו ממנו על "סדר הלימוד הנבון" כלשונם, בהושטתו יד עוזרת לכל כושל וכושלת, נדכה ונדכאה, אך אם יכול לעזור להם, בייסודו ישיבה מיוחדת במינה המלמדת עיון הש"ס והפוסקים, יחד עם חזנות דקדוק ועיבור וכל החכמות השייכות לתורה, בשלמות אחת כחטיבה אחת. והכל לשם-שמים שלא על מנת לקבל פרס!

ואנו בניו שניבדל לחיים ארוכים השלמנו פה בא"י מה שהתחיל אבא בחו"ל. וברוך השם הקב"ה עזר לישיבה והצליח דרכה, והיא כפורחת עלתה נצה הבשילו אשכולותיה ענבים. יצאו ויוצאים מישיבת "כסא רחמים", גאוני עולם: מחברי ספרים בש"ס ובהלכה, במוסר ובאגדה, רבנים ודיינים היושבים על מדין. והכל בזכות אותו "פך שמן טהור" שטמן הבורא יתברך וגילה אותו בשנת התרע"ב, כ"ו בחשון.

מפך שמן זה אנחנו מדליקים ארבעים שנה, ועוד נמשיך להדליק עד ביאת הגואל במהרה בימינו אמן. נאמ"ן. מאיר מאזוז.

ייסוד הישיבה "כסא רחמים" ספרדית בתונס

הישיבה התחילה עם חמישה תלמידים, בחוסר ריהוט ובלי תקציב, רק עם בטחון גדול בהקב"ה שימלא את חסרונם של התלמידים, וכך כותב רבנו לידידו חבר נעורים, הגאון רבי רפאל כ'דיר צבאן זצ"ל, רב נתיבות. שגם אחרי שנסע לארץ, קשר מכתבים לא נפסק מהם, וגם אחרי ניתוק הקשרים מתוניסיה לישראל, היו שולחים מכתבים דרך ידידים בצרפת. וזה לשון קודשו: הישיבה נותנת פנימיה חינם ומתקיימת בלי תקציבים מאף מוסד בעולם, רק מנדבות המתקבלים יום יום מאנשים אשר נדב לבם אותם שמביאים ושולחים בעצמם למען החזקת לומדי תורה...

ומעשה בשוחט אחד ור' כליפה מגידש ז"ל שמו, שנכנס לישיבה בשבועות הראשונים, וראה את רבנו מלמד על ארון מכונת תפירה במקום שולחן, ראה והחליט ואמר: כבוד הרב! אני אביא לכם שולחן, עברו כמה ימים וטרם קיים הבטחתו, אחרי תפילת שחרית, קרא לו רבנו ואמר: מעוניין לשמוע דבר תורה? בודאי! ענה הנ"ל. רבנו שאל: כתוב "תתן אמת ליעקב חסד לאברהם", מדוע ליעקב "אמת" ולאברהם "חסד"? אבל התשובה היא: לפני שהבטיח הקב"ה לתת לנו את ארץ ישראל, זה היה בגדר "חסד" ולכן כתוב "חסד לאברהם",אבל אחרי ההבטחה הזאת, יעקב אבינו מקבל את ארץ ישראל בגדר "אמת" שמגיע לו, נהנה הנ"ל מהפירוש, אמר לו רבנו: לפני שהבטחת להביא שלחן זה היה בגדר "חסד", אבל אחרי שהבטחת, זה מעכשיו בגדר "אמת", חייך האיש ובאותו שבוע הביא שולחן, ועליו לימד רבנו במשך תשע שנים עד יום הסתלקותו.

יש לציין שרבנו לא קיבל פרוטה מהישיבה כמשכורת, למרות שעבודת מכירת הזהב הפסיקו לו, וחי בפנסיה זעומה של שלשים דינרים לחודש בלבד, והישיבה לא עמדה במינוס כלל, כי בטחונו החזק עמד לו, ואדרבא במה שנשאר בקופה התחלנו ביסוד הישיבה בארץ ישראל.

בנוסף על הקשיים הכלכליים, עפ"י החוק אסור לפתוח מקום לימודים בלי רשיון משרד החינוך, ורבנו הגיש בקשה למשרד החינוך, וכדי שלא יחשדו שזה קשור למדינת ישראל, לכן הוסיף בכל סעיף שזה לימוד "תוניסאי".

יום אחד לפני שהתקבל הרשיון, הרב סיים את השיעור, ופתאום נכנסו שוטרים: "אנו מבינים שזה בית ספר, היכן הרשיון כבוד הרב?" ענה להם רבנו: "הגשנו בקשה, והתלמידים מחכים, עד שנקבל הרשיון ואז נתחיל ללמוד..." והשוטרים התקפלו והלכו להם, ורבנו לא חשש והמשיך ללמד.

!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0