Menu

הרב רחמים נמני – הקשר בין הפרשה לחג הגאולה י”ט בכסלו | מעלת מי שמקטין את עצמו

הפטרת פרשת וישלח | הרב רפאל מאזוז

מרן שליט”א – עם ישראל למודים צרות וייסורין | פרשת וישלח

המסר השבועי ממרן ראש הישיבה שליט”א – פרשת וישלח התשפ”ד

הגאון הגדול הרב יצחק ברדא שליט”א – פרשת וישלח

עצרת התעוררות בישיבה אחר ימי השבעה למו”ר הגאון רבי נסים ארביב זצ”ל – חלק ג’

עצרת התעוררות בישיבה אחר ימי השבעה למו”ר הגאון רבי נסים ארביב זצ”ל – חלק ב’ | הרב בנימין חותה

עצרת התעוררות בישיבה אחר ימי השבעה למו”ר הגאון רבי נסים ארביב זצ”ל – חלק א’

מרן שליט”א באירוסין לנכדו הי”ו בדברי חיזוק על המצב בארץ הקודש

הרב אורי כפיר – שידוך מן השמים

עשר דקות ואתה מוכן לשבת | הרב יוסף קויתי – פרשת וישלח

מורנו הגאון הרב צמח מאזוז – ברוך שלא עשני קוף

אזכרת השבעה למו”ר הגאון הגדול רבי נסים ארביב זצ”ל

דיני קדימה בברכות

YKR Placeholder

סדנה באמנות הכתיבה | חלק ג’ | הרב עובדיה חן

רבנים נושאים סדרות

תרומות

פדיון נפש

54 ₪

הקדשת יום פעילות באתר

350 ₪

כנדבת ליבו

0 ₪

מחזקי האתר

180 ₪

הקדשת שיעור בדף היומי

120 ₪

שאל את הרב (סה"כ 17812 שאלות)

שיעור אכילת מצא בפסח לברכת המוציא

כבר הזכרת בדבריך תירוץ דהמצוה (בליל פסח) קובעתו לברך עליה המוציא.
אמנם לענ”ד קושיה מעיקרא ליתא, שהעיקר בזה דכל שמברכים עליו המוציא אם קובעים עליו סעודה, יוצאים בו ידי חובה בפסח, שיש עליו שם “פת”, ולא המעיט אלא דבר שאי אפשר לעולם לברך עליו המוציא, אפילו ע”י קביעות.

והארכתי בזה בס”ד בשו”ת מחקרי ארץ ח”א (סי’ מח) ע”ש. (נמצא באוצר החכמה).

האם יש ענין לרחוץ הכלים של החמץ במוצאי פסח?

אין שום סיבה הלכתית לזה.

אולי אמך רחצה אותם מפני האבק שהצטבר עליהם במחסן במשך שבעת ימי הפסח.

לשקר בשביל שלום

מכיון שידוע שמותר לשקר מפני השלום, ודאי שמותר גם לשקר לצורך פיקוח נפש, והדברים שהזכרתם ודאי שחיי נפש תלויים בהם, כי כל תמיכה שנוכל לקבל כדי להזיק לחמס, תלוי בזה חיי נפש.

שם לנכד שלי

אמנם כתבתי בתשובה הקודמת שהשם “מראה” אין בו כ”כ משמעות, מכל מקום אין בו שום משמעות לא טובה, לכן אין שום צורך לריב על זה עם הבן, אפשר להשאיר את השם כמו שהוא. בפרט שבצירוף שם המשפחה “כהן”, יש בו משמעות טובה.

[email protected]

אמנם כתבתי בתשובה הקודמת שהשם “מראה” אין בו כ”כ משמעות, מכל מקום אין בו שום משמעות לא טובה, לכן אין שום צורך לריב על זה עם הבן, אפשר להשאיר את השם כמו שהוא. בפרט שבצירוף שם המשפחה “כהן”, יש בו משמעות טובה.

משקל פְּעִיל בארמית

יתכן שמשקל פְּעִיל בארמית משמש לעיתים למשקל פָּעַל.

אמנם ראיתי בכמה דפוסים שנקדו קְרֵיב וכ”ה בתאג’, ומסתבר לי שזו גירסא נכונה יותר למרות שבחומש איש מצליח אינו כן.

לגבי הקדיש אין זה בינוני פעול אלא תואר.

קדושת בית הכנסת

מה כוונת השאלה? ברור שכדאי להתפלל במקום בו מכבדים יותר את התפילה ואת ביהכנ”ס.

מילה “דל” במזמור פ”ב בתהילים

גם בתנ”ך ברויאר כתב כמנהג התימנים, אך בתנ”ך קורן הדל הראשון בקמץ כמו באיש מצליח.

טעם הדבר אולי כי בפסוק הראשון “דל ויתום” אין קשר ביניהם (לעומת הפסוק השני “דל ואביון”), ןלכן עשה קמץ להדגיש שיש כאן עצירה קלה. וכידוע שבמילים כאלו כל עצירה קלה עושה קמץ.

גרסת תרגום בפרשת לך לך

א – לפי מה שראיתי ברוב הספרים המדויקים הוא בד’ וכן הוא בתאג’, למרות שבחומש איש מצליח הוא בב’. ומ”מ קשה להכריע מי הנכון יותר, מצד א’ בלא ולד נשמע יותר טוב, מאידך כתב כאחד הספרים שלא מצינו בארמית ב’ השימוש בשלילה.

ב – ביאור הגירסא דלא ולד – שאינו מוליד (הלשון ולד קצת דחוקה לפי זה).

ג – לגבי אם יוצאים יד”ח בנידון דידן ודאי – ודאי שכן, שהרי לא שינה את המשמעות, וגם בדברים שמשנים את המשמעות מסתבר שיוצאים ידי חובה, ואכמ”ל.

פרשת תצוה פרק כט פסוק מ | שאל את הרב

לגבי הפסוק ששאלתם (שמות כ”ט מ’) י”ל שדרך פסוקים לשנות את הלשון שכך הוא נאה יותר, וכמו שכתבו התוס’ בבבא מציעא (דף ס’ ע”ב ד”ה למה)

אמנם יתכן שיש בזה כלל בכל התנ”ך וזה דורש חיפוש והתבוננות.

טעמי אמ”ת

א. יש נגינה שונה לרביע גדול רביע קטן ורביע מוגרש (לפי מסורת הניגון התוניסאי)

ב. זה נכון שמה שיגוע לנו אין הבדל בנגינה סטעמים המשרתים, אבל ככל הנראה היה הבדל בניהם אלא שנשתכח עם השנים.

ג. יש באתר הישיבה הקלטות של מרן רבנו שליט”א בקריאת התורה ונביאים וכתובים

פתיחת מקרר בשבת

אם השאלה היא באופן קבוע – ודאי שאין להקל, שהרבה פעמים נוחה תאורת המקרר לצורך הכרת דברים שנמצאים בעומק המקרר. אמנם באופן ששכחו לכבות את המנורה יש מקום להקל אם באמת לא אכפת לו כגון שנוטל דברים שנמצאים סמוך לדלת המקרר, או שהמקרר אינו מלא וכדומה.

כן נראה מדברי מוה”ר בעל מנוחת אהבה זצ”ל (ח”א פכ”ד הערה 61) בשם להבבה”ח מרן ראש הישיבה שליט”א שמחשיב את תאורת המקרר כפ”ר דלא ניח”ל. ומ”מ במנוחת אהבה שם (הערה 63) כתב שאין להקל בזה כ”כ שפעמים דניח”ל ע”ש.

חדשות ועדכונים

המונים השתתפו במעמד הקבלת פני רבו שקיימה ש”ס בבני ברק

את בימת הכבוד פיארו מרן רבנו ראש הישיבה שליט"א, חברי מועצת חכמי התורה ראשי הישיבות ורבני העיר שליט"א | עשרות רבני קהילות נטלו חלק במעמד המיוחד, יחד עם יו"ר ש"ס...

ממלכת התורה כסא רחמים בשרות חיוני למפוני הדרום

מוסדות ישיבת כסא רחמים, שכידוע מהווים את המוסדות הספרדיים הגדולים ביותר גם בבני ברק וגם בכל רחבי הארץ, פתחו את שערי בית מדרשם לתושבי הדרום ביוזמה מרגשת ומעוררת התפעלות, וקלטו בכלל...

אלפי פניות מכל הקהילות היהודיות ברחבי העולם למוקד הרפואי הלכתי של בית ההוראה

לקראת צום יום הכיפורים נערך בבית ההוראה כסא רחמים בנשיאות מרן רה"י הגאון רבי מאיר מאזוז שליטא ובראשות הרה"ג רבי מצליח מאזוז שליט"א מוקד רפואי הלכתי לתת מענה לחולים המתקשים...

עדכון על דרשת שבת שובה במסגרת השיעור השבועי המרכזי

במוצאי שבת הקרובה (שבת שובה) יתארח במסגרת שיעור השבועי של מרן ראש הישיבה שליט"א, ראש מוסדו יביע אומר הגאון הרב יגאל כהן לשיעור מיוחד לקראת יום הדין. השיעור יוקדם ויחל...

יחד! ממלאים את החסר!

שותפים - מגבית חירום תשפ"ג קרן עזרה וסיוע שותפים, הוקמה לפני שש שנים על ידי מרן ראש הישיבה רבנו מאיר מאזוז שליט"א כדי לעזור ולסייע לאלפי משפחות נזקקות, אשר חלקן...

ראיתי ‘בני עליה’ והן מרובין

כינוס ההכנה השנתי לבחורים העולים לישיבות הגדולות שע"י איגוד בני הישיבות "לגיונו של מלך" במעמד ראשי הישיבות וחכמי ישראל ובראשם מרן רבנו ראש הישיבה שליט"א | דרשות חיזוק מרוממות ;...

בנין הבית השלישי – כנס מיוחד לרגל הוצאת ספרו השלושים של מרן שליט”א

לרגל הוצאת ספרו של מרן ראש הישיבה שו"ת "בית נאמן" חלק שלישי, בארבעת חלקי שלחן-ערוך, שהתקבל בחיבה רבה אצל כל שוחרי התורה, נערך מעמד הודיה מיוחד ומרגש, בו גם זכו...

שבת התאחדות מרוממת במלון ניר עציון

שיעור עם רמקול * הרב לנדא וישראל גוטליב * הבדלה מרוממת השבת שכולם מחכים לה, פעם השנה מתכנסים תומכי הישיבה במלון ניר עציון לשבת מרוממת מאין כמותה בהשתתפות רבני הישיבה...

מרן ראש הישיבה שליט”א במכתב לאבי הנרצח ”הקב”ה יתן דעת בלב יהודי ג’רבא לעזוב את ארץ הדמים ואת נשיא הרשע של תוניסיה”.

מרן ראש הישיבה שליט''א במכתב תנחומים אישי לתלמידו לפני למעלה מששים שנה, שבנו נרצח בפיגוע הירי בג'רבא יחד עם בן דודו, במכתבו מנחם מרן את אבי הנפטר, וקורא בקריאה ליהודי...

מאמרים

הידעת? פנינים ומרגליות מתורתו של מרן

מגילת אסתר

מגילת אסתר. בספר חוט המשולש (תולדות החת"ס, דף...

נר ה’ נשמת אדם

נר ה' נשמת אדם. נראה לי רמז יפה...

סיגריה

סיגריה. נוטריקון סיג הריאה, שגורמת לסיגים ומחלות בריאה...

סגולה לחן ולחסד במשפט

סגולה לחן ולחסד לכניסה לשופט או רופא או...

פרנסה

פרנסה. להרויח פרנסתו בלי צער, יאמר שבעים פעם...

יומן

כ׳ - כ״ו כסלו
כ׳ כסלו 12.3

יום ראשון

עלות השחר: 5:08 זריחת החמה: 6:32
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 3:34 שקיעה: 6:29
Candle

יומא דהילולא

רבי ברוך הגר, אדמו"ר מויז'ניץ, מח"ס אמרי ברוך, תרנ"ג
רבי דב ב. פרומר, האדמו"ר מאושפיזין, תקצ"ח
רבי יצחק הוטנר, ראש ישיבת רבנו חיים ברלין, תשמ"א
רבי יוחנן טברסקי, האדמו"ר מרחמסטריוקא, תשמ"ב
רבי בנימין ז. וולף (ב"ר שמואל) הלוי מבאלטא, תקפ"ו
רבי דוד אשכנזי, מגדולי דייני תוניסיה, תר"ח
רבי חיים מאדאר, הרה"ר לתוניס, מח"ס מקור חיים, תשס"ה

כ״א כסלו 12.4

יום שני

עלות השחר: 5:09 זריחת החמה: 6:33
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 3:34 שקיעה: 6:29
Candle

יומא דהילולא

רבי גבריאל אבוקארא, מחכמי ומרתב"י בתוניס, תקי"א
רבי דוד טבלי שיף, אב"ד לונדון, מח"ס לשון זהב, תקנ"ב
רבי דוד כטורזא, ראב"ד תוניס, מח"ס תנובות שדי, ת"ש
רבי צבי פ. פראנק, ראב"ד ירושלים, מח"ס הר צבי, תשכ"א
רבי בנימין חדאד, מרתב"י במו' איתן, מח"ס לבנימין אמר, תשנ"ה

כ״ב כסלו 12.5

יום שלישי

עלות השחר: 5:10 זריחת החמה: 6:34
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 3:34 שקיעה: 6:30
Candle

יומא דהילולא

רבי חיים כסאר, מזקני חכמי תימן, מח"ס שם טוב, תשנ"ח
רבי אברהם אביחצירא, רבה של יבנה, מח"ס תולדות אברהם, תשל"ד 
רבי ששון הלוי (סמוחה), חכם באשי בבבל, תרע"א
רבי יוסף בן יעיש, רבה של שאלוניקי, מח"ס בן אברהם, תקס"ח
רבי יחזקאל פאנעט, אב"ד דעש, מח"ס כנסת יחזקאל, תר"צ

כ״ג כסלו 12.6

יום רביעי

עלות השחר: 5:10 זריחת החמה: 6:35
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 3:34 שקיעה: 6:31
Candle

יומא דהילולא

רבי דב סוקולובסקי, מייסד מזהירי שבת בירושלים
רבי בן ציון אלפס, מח"ס מעשה אלפס, תש"א
רבי שבתאי יודלביץ', המגיד הירושלמי, תשנ"ז
רבי שלום מרדכי שבדרון, המגיד הירושלמי, תשנ"ח
רבי מניני ביתאן, רב ביהכ"נ בצפת, תשמ"ו
רבי שמואל דרזי, ממקובלי ירושלים, תשס"ו

כ״ד כסלו 12.7

יום חמישי

עלות השחר: 5:11 זריחת החמה: 6:35
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 3:34 שקיעה: 6:32
Candle

יומא דהילולא

רבי אברהם חי אמוזג, מח"ס קנה אברהם, תר"ץ
רבי חיים ח. מדיני, ראב"ד חברון, מח"ס שדי חמד, תרס"ה
רבי מסעוד שטרית, בבא סידי, תשי"ב
רבי זכריה מנדל מפודהייץ, מח"ס מנורת זכריה
רבי כמוס סופר, ראב"ד לוב, תשל"ד

כ״ה כסלו 12.8

יום שישי

זמן כניסת השבת ירושלים: 4:20 תל אביב: 4:16 באר שבע: 4:18 חיפה: 4:14 עלות השחר: 5:12 זריחת החמה: 6:36
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 3:34 שקיעה: 6:32
Candle

יומא דהילולא

רבי רפאל אברהם ש. מזרחי, מח"ס דברי שלום, תקפ"ז
רבי שלמה זלמן מוילנא, (אביו של הגר"א), תקי"ט
רבי יעקב עטטלינגער, מח"ס ערוך לנר, תרל"ז
רבי אברהם הררי רפול, זקן רבני אר"ץ, תשנ"ב
רבי יוחנן טברסקי, אדמו"ר מטאלנא, תשנ"ט

כ״ו כסלו 12.9

שבת

זמני יציאת השבת ירושלים: 5:15 תל אביב: 5:16 באר שבע: 5:18 חיפה: 5:14 עלות השחר: 5:12 זריחת החמה: 6:37
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 3:35 שקיעה: 6:33
Candle

יומא דהילולא

רבנו אברהם בן דוד - "הראב"ד", בעל ההשגות, ד' תתקנ"ט
רבי שאול קצין, ממקובלי ירושלים, מח"ס כלילת שאול, תרע"ז

שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
1
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן