Menu

חנוך לנער על פי דרכו – סוף!

הסיבה החמישית רוח התקופה היא גדולה מכולם. והיא בד בבד עולה ויורדת עם התפתחות העולם והמדע. כי בזמן שהיה העולם חי חיים פשוטים ושלוים, היה פנאי לבני אדם לעסוק בתורה והיו בהם חכמים גדולים בתורה, וכשהגיע זמן שנתגלו בעולם סתרי הטבע, הנה הזניחו את הכל ויעסקו כל ימיהם בחכמה חיצונית שהיא רק מבוא ודרך להגיע לדעת אלקים ולראות נפלאותיו. כמו שראינו במקומות שהיו בהם רבנים חכמים גאוני עולם, שמאותן משפחות עצמן יצאו מהם לאחרונה רופאים ופרופסורים ומהנדסים וזנחו כליל ידיעת התורה. ואמר האדמו”ר מקוצק זצ”ל: לשעבר היתה חכמה בעולם והיום ג”כ מלא חכמה, אלא שלפנים “חכמה” ראשי תיבות חילו מפניו כל הארץ. והיום “חכמה” כי מלאה הארץ חמס. ודברי פי חכם חן.

וזה לדעתי המכוון בקהלת (ז' יו”ד) אל תאמר מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלה כי לא מחכמה שאלת על זה. כלומר: אל תאמר מדוע הימים הראשונים היו טובים מאלה, שהיו ביניהם גאונים וחכמים גדולים בתורה בקיאים בכל הש”ס ופוסקים וכיוצא, כי לא מחכמה שאלת על זה. אדרבא בגלל שהדור שלנו דור דעה ופקח, יצרו הוליכו שולל להתעסק רק בלמודי הטבע, שכל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו.

ובאמת בדורנו זה שרבו המכשולים והפתיונות בעבודת שמים, צריך כח גדול להתגבר נגד היצר הרע, ולפום צערא אגרא שכל דבר קטן שיעשה האדם היום בעבודת השי”ת שקול כנגד מצוות גדולות שהיו עושים התנאים והאמוראים וכמ”ש רבנו האר”י ז”ל בשער הגלגולים הקדמה ל”ח (דפוס חדש עמוד שס”א) לפי שעכשיו הסטרא אחרא מתגברת מאד ואין השלמות ניכרת אלא מתוך ההתנגדות. ואינו דומה היושב בין כתלי המדרש כל היום לומד ומתפלל, למי שנהנה מיגיעו ומצפה לרגעי הפנאי שישב בהם ויעסוק בתורה, שאותם רגעים נחשבים לפני ה' כריח ניחוח.

ולכן זכה דורנו העני במעש לכמה אותות וסימנים נפלאים המבשרים בוא הגאולה בקרוב במהרה בימינו, כי זכות המעטים הנשארים נאמנים למרות הכל לתורה ולמצוות, וזכותם של אלה המוסרים עצמם לחיי האומה והארץ עם חרף נפשו למות, יכולה היא שתגן נגד קטרוגי הסטרא אחרא וגונדא דילה.

הנה כי כן עלינו להתחזק ולא להרפות ידינו מעבודת שמים, כדאיתא בירושלמי סוף ברכות: אם ראית דור שנתייאשו ידיהם מן התורה מאד, עמוד והתחזק בה ואתה מקבל שכר כולם. ואשרי איש שלא ישכחך ובן אדם יתאמץ בך. ובזה נזכה כולנו לגאולה השלמה ולביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.

לעוד מאמרים של מרן ראש הישיבה
למאמר הבא
למאמר הקודם

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מרן ראש הישיבה

3601
3075
53

מאמרים חדשים

שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן