תנאי שימוש ורכישה באתר ישיבת כסא רחמים/ מכון הרב מצליח WWW.KISSE-R.CO.IL

 

תנאי שימוש ורכישה באתר ישיבת כסא רחמים/ מכון הרב מצליח WWW.KISSE-R.CO.IL

תנאי שימוש ורכישה אלה מגדירים את זכויותיך ואת חובותיך בעת הזמנת מוצרים באתר ישיבת כסא רחמים/ מכון הרב מצליח בע"מ. קרא אותם בקפידה, מפני שהם מהווים הסכם מחייב בינך לבין ישיבת כסא רחמים/ מכון הרב מצליח בע"מ. (להלן המכון).
התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים לנשים ולגברים כאחד.

המכון יספק לך את המוצרים שהזמנת, בתנאי שהמוצר שהזמנת מצוי במלאי שבידי מכון הרב מצליח וכן בתנאי שבבעלותך כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסולקו בישראל, וחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את עסקת הרכישה שביצעת.
אם המוצרים אזלו בשל נסיבות שהעסק לא ידע עליהן בעת ההזמנה תבוטל המכירה ולצרכן תימסר הודעה תוך 3 ימי עסקים.
במקרה שחברת כרטיסי האשראי לא אישרה את חיובך, לא נהיה חייבים לספק לך את המוצרים שהזמנת. במקרה זה נשלח אליך הודעה מתאימה בדואר אלקטרוני, ונימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך. אם חויבת בטעות, הנך מתבקש להודיע לנו ולאחר בירור העניין אנו נדאג לזיכוי המתאים.
כדי להזמין מוצרים באמצעות אתר ישיבת כסא רחמים/ מכון הרב מצליח, עליך להזין בטפסים המיועדים לכך בתהליך ההזמנה את הפרטים הבאים: שם פרטי ושם משפחה, מספר טלפון, כתובת למשלוח ההזמנה וכתובת דואר אלקטרוני.
לאחר שביצעת את ההזמנה, יישלח אליך בדואר אלקטרוני אישור ראשוני על קליטת פרטי הזמנתך. שים לב: אישור זה אינו מחייב את המכון לספק את המוצרים שהזמנת, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת.

הזמנה משובשת

כדי שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת, צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר, כולל כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך. המכון לא יספק את המוצרים שהזמנת, אם ההזמנה לא נקלטה במחשבי המכון, או אם נקלטה באופן משובש, וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי המכון. אם לא תקבל אישור על קליטת ההזמנה בתוך ימים ספורים מביצועה, יש להניח כי חלה בה תקלה. במקרה זה מומלץ לפנות אלינו באמצעות הדואר האלקטרוני ל- alush@neto.net.il או לשלוח הודעה למערכת דרך האתר. אנו נשתדל לברר את מקור התקלה ולסייע בביצוע ההזמנה.

פרטים אישיים

אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטים שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת או כיוון שהחבילה לא נדרשה, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ומעודכנים.

הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה, יישמרו במאגר המידע של אתר הישיבה. אף שאינך חייב לפי החוק למסור לנו פרטים אלה, לא נוכל לטפל בהזמנתך בלעדיהם. המכון לא יעביר את פרטיך האישיים לגורמים אחרים, אך הוא רשאי לשלוח אליך בהסכמתך האקטיבית דואר אלקטרוני שיכלול מידע על שירותיו, מבצעים במכון, חידושים באתר, פרטים חשובים על הישיבה ומוסדותיה וכיו"ב. אם אינך מעוניין בקבלת דואר אלקטרוני כזה, אנא שלח לנו הודעה בדואר אלקטרוני. המכון עשוי להשתמש בפרטים שתמסור, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי אך לא ימסרו לצד שלישי. במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אליך אישית ולא יזהו אותך.

מועד אספקה

המכון יספק את המוצרים שהזמנת בהתאם לסוג המשלוח שבחרת. זמן אספקת המוצרים יחושב על פי ימי העסקים ראשון עד חמישי, ואינו כולל את הימים שישי, שבת, ערבי חג וחג.
המכון לא יהיה אחראי לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתו - כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות או השבתות בשירותי הדואר, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני וכל כיוצא בזה.

מחירים

המחירים המוצגים בחנות הספרים של האתר כוללים מע"מ.
המכון רשאי לעדכן את מחירי המוצרים בחנות הספרים של האתר מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלמת את תהליך ההזמנה.
לתשומת לב: אף על פי שאנו מקפידים לבדוק את המחירים המופיעים באתר, לעתים עלולה לחול טעות חריגה שבעקבותיה יוצג באתר מחיר שגוי רק במקרים חריגים אלו הטעות לא תחייב את האתר. במקרה זה נפנה אליך מיידית לאחר שביצעת את הזמנתך, נודיע לך מהו מחירו הנכון של המוצר ונאפשר לך לאשר כי אתה מבקש לרכוש אותו במחיר הנכון. אם לא תאשר זאת בתוך שלושה ימים - או אם תסרב לרכוש את המוצר במחירו הנכון - לא נהיה חייבים לספקו לך.

תנאי תשלום

המכון יגבה את התמורה בגין המוצרים שהזמנת ודמי המשלוח (אם יהיו), באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת. כרטיס האשראי יחויב בתשלום אחד אלא אם כן צוין אחרת.

דמי טיפול ומשלוח

דמי טיפול ומשלוח נקבע בהתאם למחיר ההזמנה וסוג המשלוח כמפורט בעמוד המשלוחים.
דמי המשלוח לחו"ל מחושבים ע"פ מחשבון התעריפים שמפורסם באתר האינטרנט של רשות הדואר.
המכון רשאי לשנות את דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. התשלום התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלמת את תהליך ההזמנה, וכפי שיחושב ויוצג בעמוד סיום ההזמנה. חשבונית מס וקבלה יצורפו למשלוח.

ביטול עסקה והחזרת מוצרים

החזרת מוצרים תעשה תוך 14 ימים מקבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר. אם מדובר בקלטות, ותקליטורים, תוכל להחזירם רק בתנאי שלא פתחת את אריזתם המקורית.
כדי להחזיר את המוצרים עליך לשלוח אותם בצירוף החשבונית שקיבלת והודעה בכתב על החזרתם, בתוך 14 הימים הללו אל הכתובת: "ישיבת כסא רחמים רחוב הרב עוזיאל 26 בני ברק – מכון הרב מצליח בע"מ".
בביטול עסקה עקב פגם לא ייגבו דמי ביטול, והשבת המוצר תעשה על חשבון החברה.
בעת ביטול שלא עקב פגם, ייגבו דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך. דמי ביטול אלו לא כוללים את דמי המשלוח של המוצר מהעסק לצרכן ויתווספו לדמי הביטול כמו כן החזרת המוצר מהצרכן לעסק תעשה על חשבונו של הצרכן.
אינך רשאי להחזיר או להחליף קלטות, תקליטורים, שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהם פגומים. במקרה זה הנך רשאי לשלוח למכון את המוצרים וכן מכתב המפרט את הפגם.

אחריות

בעת משלוח המוצרים יתכנו תקלות, במקרים אלו ינקוט המכון בכל האמצעים בכדי לפתור תקלות אלו. המכון לא ישא באחריות כלפיך בגין תקלות או שיבושים במשלוח, ובלבד שצוין על גבי החבילה את השם והכתובת כפי שהופיעו בהזמנתך.
המכון אינו נושא באחריות לטיב המוצרים, שאינם בהוצאתו. במקרה שרכשת מוצרים פגומים, זכותך היחידה היא להחליפם או לקבל את כספך בחזרה, כפי שפירטנו בתנאי שימוש אלה.
במקרה של איחורים ינקוט המכון בכל האמצעים בכדי לפתור את הסיבות לאיחור וכן יאפשר את ביטול העסקה והשבת מלוא התמורה ששילם הצרכן ובלבד שעוד לא יצאו המוצרים מתחת יד המכון.
השירות בחנות הספרים של האתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי חנות הספרים של האתר בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך. אתר הישיבה/ המכון אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשביו, נזקים, קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר.
בכל מקרה של תביעה לא יעלה סכום התביעה על יותר מהסכום ששולם למכון על ההזמנה/קניה עליה מוגשת התביעה.

דין ושיפוט

בעת קנייתך בחנות הספרים של האתר הנך מתחייב כי בכל דין ודברים בינך לבין המכון להתדיין אך ורק בבית דין רבני ולקבל את פסיקתו בכל עניין.

הצהרת פרטיות - המחוייבות שלנו להגנת הפרטיות

הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר. כדי לודא מודעות המבקרים באתר, מופיע מידע בכל נקודה שבה נדרשים פרטי מידע אישיים.

המידע שאנו אוספים

בעמודים באתר שבהם ניתן להזמין מוצר או שירות, להזמין מידע וכו', נדרש מידע כמפורט: שם, ת.ז., כתובת, דוא"ל, טלפון, מספר כרטיס אשראי וכו'. לעיתים ניתן לרשום מידע הרלוונטי לאדם אחר, למשל, כשמזמינים מתנה לאדם אחר, יש לרשום לגביו שם, ת.ז., דוא"ל, כתובת, טלפון וכו'.

השימוש במידע

במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של מוצר, שירות או מידע, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה הזמנה והפעולות הקשורות אליה (למשל חיוב הצרכן, הוצאת קבלה וכו'). המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, חוץ מגורמים המחוייבים לשם ביצוע ההזמנה (כגון לחברת האשראי). מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך משלוח מתנה משמש למטרה זו בלבד במקרה ששלחת לנו דוא"ל נשתמש בכתובת הדוא"ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא"ל חוזר וכן כפי המפורט לעיל בלבד, וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר. במידע לא מזהה, כלומר מידע שאינו יכול להיות מיוחס לאדם מסויים, אנו עושים שימוש כדי לשפר את האתר שלנו ולעדכן את ההתנהלות המסחרית שלנו ואת שירותינו, מידע לא שמי זה מועבר גם לגורמים אחרים, בהם המפרסמים אצלנו. לדוגמא: מספר המבקרים באתר, מספר האנשים הנרשמים לשאלון מסויים באתר, וכו', אך לא כל פרט מידע המזהה אישית את המבקר באתר. כמובן שאיננו עושים כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברת, בין אם זה כרטיס אשראי או מספר חשבון בנק, אלא לביצוע התשלום, ואיננו מעבירים אותו לכל גורם נוסף זולת לצורך זה.

המחוייבות שלנו לאבטחת מידע

אנו מונעים כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו. אנו שומרים על המידע מעודכן, ומוודאים שימוש נכון בנתונים. יישמנו הליכים פיזיים, טכנולוגיים ואלקטרוניים כדי לאבטח את המידע שאנו אוספים באתר.

יצירת קשר איתנו

לשאלות בעניין הגנת הפרטיות באתר, וכן לתלונות על הטיפול במידע באתר, אנא פנה לאחראים על האתר ע"י הודעה במייל הנ"ל או פניה דרך האתר.

הגנה מיוחדת על ילדים מתחת לגיל 13

איננו אוספים מידע לגבי מי שידוע לנו שהינו מתחת לגיל 13, אלא באישור הורה.

שאלות ובירורים

לבירורים ושאלות ניתן לפנות לנציג השירות של המכון באמצעות הטלפון 0504158565 אפרים.