rss
X
קוד להטמעת הוידאו

שם השיעור: הלכות אמירת הסליחות חלק ב'

מאת: מרן ראש הישיבה

מה יעשו בחורי ישיבה ואברכים שאם יקומו לסליחות יתבטלו מלימודם? | מה יותר חשוב מקוה לפני התפלה או ביטוי האותיות כמו שצריך? | אמירת סליחות קודם תפילת מנחה | הריכוז הנצרך בלימוד התלמידים.


הלכות אמירת הסליחות מתוך ספר חזון עובדיה | מה יעשה יחיד שנמצא במקום שעושים סליחות קודם חצות? | מה יעשו בחורי ישיבה ואברכים שאם יקומו לסליחות יתבטלו מלימודם? | אמירת סליחות קודם תפילת מנחה | אודות רבי יהודה בן בלעם מחבר הפיוט 'נפלה נא ביד ה'' | מה עדיף סליחות בחצות או באשמורת? | מנהגו של האיש מצליח לקום בכל לילה לסליחות | חשיבות תיקון חצות מהסליחות | הריכוז הנצרך בלימוד התלמידים | אמירת סליחות למלמדי תינוקות ולשכירים | לא לזלזל בעיקר בשביל חסידות | מה יותר חשוב מקוה לפני התפלה או ביטוי האותיות כמו שצריך? | אמירת הסליחות שבלשון ארמי כאשר אין מנין | איסור אמירת 'שמע ישראל' ב' פעמים | האם ראוי לצעוק בסליחות? | אמירת 'עשה למען' בקריאה איטית | שמיעת סליחות מתוך הרדיו קודם חצות לילה | עניית י"ג מידות ואמן כששומע סליחות מתוך הרדיו.

 

תגובות

  ...    
 
  1 2 3 4 5 6 ...
 
 
 

וידאו מומלץ

בבא בתרא דף ח' עמוד ב'
מאת: הרב אליהו מאדאר
Video

שאלות נבחרות

thumb מאת: הרב יהונתן מאזוז
טעם הפסק האבלות אחר ל"ג לעומר

איתא בשו"ע ומקורו מדברי הטור או"ח הלכות פסח סי' תצג וז"ל ויש מקומות שנהגו שלא להסתפר ויש מסתפרי' מל"ג בעומר ואילך שאומרים שאז פסקו מלמות, ויש ששאלו מה הפי' שפסקו...

קרא עוד

וידאו מומלץ

אבות - פרק ב’ משנה ט’
מאת: מרן ראש הישיבה
Video
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.