rss
X
קוד להטמעת הוידאו

שם השיעור: הלכות וידוי – הכאת תלמידים

מאת: מרן ראש הישיבה

למה החפץ חיים דפק על הבמה והודיע את סיבת איחורו לתפלה? | מדוע יש לומר את כל פרטי הוידוי על אף שיודע שלא עבר על עבירות אלו? | סיפורים על רוח הקודש שהיתה לרבי אברהם עדס זצ"ל | איסור הכאת תלמידים יותר מדאי | מדוע המקובלים בראשות רבי יהודה פתייה לקחו אתם למטוס תרנגולים?
 
הלכות וידוי בן איש חי (פרשת כי תשא שנה א') | מדוע יש לומר את כל פרטי הוידוי על אף שיודע שלא עבר על עבירות אלו? | מתי היה נהוג בג'רבא לעשות כנס להוציא בן אדם מערבות? | 'כל ישראל ערבין זה לזה' | פירוש המשנה 'פרתו של רבי אלעזר בן עזריה' וכו' | היכן מצינו שאשה נקראת פרה...? | פירוש דברי שמשון הגבור: 'מהאוכל יצא מאכל ומעז יצא מתוק', 'לולא חרשתם בעגלתי לא מצאתם חידתי' | וידוי על מעשיו בגלגולים שעברו | סיפורים על רוח הקודש שהיתה לרבי אברהם עדס זצ"ל | איסור הכאת תלמידים יותר מדאי | 'מכל הלימוד בג'רבא זוכרים את המכות' | מדוע המקובלים בראשות רבי יהודה פתייה לקחו אתם למטוס תרנגולים? | לחפש תמיד ללמוד בסביבה טובה | 'אנחנו ואבותינו ואנשי ביתנו' – מי הם אנשי ביתינו? | למה החפץ חיים דפק על הבמה והודיע את סיבת איחורו לתפלה? | 'והייתם נקיים מה' ומישראל' | עוון בני עלי ובני שמואל | ראיה שהרמב"ם לא ראה את הזוהר.

 

תגובות

  ...    
 
  1 2 3 4 5 6 ...
 
 
 

וידאו מומלץ

פרשת כי תשא - במה מתבטאת הנשמה היתרה שיש בשבת?
מאת: מרן ראש הישיבה
Video

שאלות נבחרות

thumb מאת: הרב אדיר כהן
צורת יד (חמסה) נגד עין הרע

ארוסתי באה ממשפחה תוניסאית וטוענת שחמסה היא ממקור יהודי ומסמלת ברכת כהנים, איני מצאתי בגמרא או ממקורות ראשונים התייחסות לזה וכלל איני חש לעין הרע. ואמרתי לה שרק אם אמצא רב שאומר שאין בזה פגם בבטחון...

קרא עוד

וידאו מומלץ

דף היומי - מסכת בבא מציעא דף נ"ט
מאת: הרב אליהו מאדאר
Video
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.