rss
X
קוד להטמעת הוידאו

שם השיעור: הלכות וידוי – הכאת תלמידים

מאת: מרן ראש הישיבה

למה החפץ חיים דפק על הבמה והודיע את סיבת איחורו לתפלה? | מדוע יש לומר את כל פרטי הוידוי על אף שיודע שלא עבר על עבירות אלו? | סיפורים על רוח הקודש שהיתה לרבי אברהם עדס זצ"ל | איסור הכאת תלמידים יותר מדאי | מדוע המקובלים בראשות רבי יהודה פתייה לקחו אתם למטוס תרנגולים?
 
הלכות וידוי בן איש חי (פרשת כי תשא שנה א') | מדוע יש לומר את כל פרטי הוידוי על אף שיודע שלא עבר על עבירות אלו? | מתי היה נהוג בג'רבא לעשות כנס להוציא בן אדם מערבות? | 'כל ישראל ערבין זה לזה' | פירוש המשנה 'פרתו של רבי אלעזר בן עזריה' וכו' | היכן מצינו שאשה נקראת פרה...? | פירוש דברי שמשון הגבור: 'מהאוכל יצא מאכל ומעז יצא מתוק', 'לולא חרשתם בעגלתי לא מצאתם חידתי' | וידוי על מעשיו בגלגולים שעברו | סיפורים על רוח הקודש שהיתה לרבי אברהם עדס זצ"ל | איסור הכאת תלמידים יותר מדאי | 'מכל הלימוד בג'רבא זוכרים את המכות' | מדוע המקובלים בראשות רבי יהודה פתייה לקחו אתם למטוס תרנגולים? | לחפש תמיד ללמוד בסביבה טובה | 'אנחנו ואבותינו ואנשי ביתנו' – מי הם אנשי ביתינו? | למה החפץ חיים דפק על הבמה והודיע את סיבת איחורו לתפלה? | 'והייתם נקיים מה' ומישראל' | עוון בני עלי ובני שמואל | ראיה שהרמב"ם לא ראה את הזוהר.

 

תגובות

  ...    
 
  1 2 3 4 5 6 ...
 
 
 

וידאו מומלץ

דקדוק וטעמי המקרא - תולדות
מאת: הרב אמיר דאדוואנד
Video

שאלות נבחרות

thumb מאת: הרב מצליח מאזוז
לפסוע בתוך ארבע אמות של המתפלל

האם נכון הדבר שראש הישיבה מתיר למתפלל (שעומד אחריו מתפלל) לצעוד לאחוריו - אם יש פחות מארבע אמות בניהם, מהסברא שכיון שכבר נמצא בתוך ד' אמותיו-מותר, ומה שאסרו זה להכנס לתוך ד' אמותיו.

קרא עוד

וידאו מומלץ

חינוך הילדים
מאת: הרב יורם חדאד
Video
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.