RSS
 • יום ירושלים במשנתו של מרן שליט"א

  כ"ז אייר התשע"ז | תגיות:

  הרב דבליצקי שליט"א כתב לפני כמה שנים שצריכים להגיד תודה ביום הזה, והוא הביא דוגמאות מהחתם סופר ועוד חכמים אחרים, שעשו ככה כשהיה להם נס בקהילה קטנה, וכמה יכול להיות בה? כמה אלפים מקסימום, וכאן...

  Thumb
 • ביצה שנמצא בה דם לאחר הבישול

  כ"ב אייר התשע"ז | תגיות:

  מי שבישל כמה ביצים ביחד, ונמצא דם באחת הביצים, אוסרת את כולם, עד שיהיה שישים (או שישים ואחד). לכן, נהגו מאז ומתמיד שכשמבשלים ביצים, שמים קצת אמה (=סבון כלים) או אפר, והאפר הזה פוגם את הטעם. ולכן,...

  Thumb
 • ביצה שנמצאה בתוך תרנגולת לאחר השחיטה

  כ"א אייר התשע"ז | תגיות:

  אם אדם מגדל תרנגולים בביתו, ושחטו תרנגולת ונמצא בה איזו פגימה בסכין או איזה דבר שעל ידו היא נקראת נבלה, ומצאו בה בתוך התרנגולת ביצה מושלמת, ביצה גמורה, אפילו הכי אסורה. אסורה מדרבנן {אע"פ...

  Thumb
 • ספירת העומר ושנות חיי האדם

  ט' אייר התשע"ו | תגיות:

  ספירת העומר רומזת לשבעים שנות האדם וכנגד שבעה פסוקים בתנ"ך המתחילים במילת "והוא" . והוא יהיה פרא אדם - כנגד העשור הראשון. והוא אשה בבטוליה יקח - כנגד העשור השני....

  Thumb
 • חיתוך סלט בשבת.

  ט"ז טבת התשע"ו | תגיות:

  כשחותכים בשבת סלט ירקות סמוך לסעודה ביום שבת קודש, יש לחתוך קצת גדולות לצאת מכל ספק מרן הב"י (מרן ראש הישיבה שליט"א בירחון אור תורה טבת התשד"מ סימן ל"ב אות א')

  Thumb
 • פתיחת שקית חלב בשבת.

  ט"ו טבת התשע"ו | תגיות:

  מותר לקרוע בשבת שקית חלב בסכין, אבל במספריים יש להחמיר, ומכל מקום אם מייחד מספריים לחתוך שקיות חלב, ומשונים בצורתן משאר מספריים מותר (מרן ראש הישיבה שליט"א בירחון אור תורה טבת התשד"ם סוף...

  Thumb
 • טיפול שיניים ביום תענית ציבור

  י"ד טבת התשע"ו | תגיות:

  מותר לעשות טפול שניים ביום תענית ציבור, אם ישלו צורך שאף על פי ששוטף פיו במים, מקפיד שלא יבלע כלום לתוך גרונו מהדמים והלכלוך (מרן ראש הישיבה שליט"א בהערות איש מצליח למשנה ברורה סימן תקס"ז...

  Thumb
 • מנהגנו בברכת הבשמים והנר בהבדלה.

  י"ב טבת התשע"ו | תגיות:

  מנהגנו שכל אחד מברך על הבשמים ועל הנרות במוצאי שבת, ולא אחד מברך לכולם ואין עונים אמן כל אחד על ברכת חבירו (מרן ראש הישיבה אור תורה טבת התשד"ם סוף סימן מ"ד)

  Thumb
 • עניית קדיש וקדושה באמצע שניים מקרא

  י"א טבת התשע"ו | תגיות:

  הקורא שניים מקרא ואחד תרגום ושמע קדיש וקדושה ושאר דברים שבקדושה, יש לו להפסיק ולענות אמן (מרן ראש הישיבה שליט"א אור תורה אב התשס"ג)

  Thumb
 • הדלקת נרות שבת כשמנורת החשמל דולקות.

  י' טבת התשע"ו | תגיות:

  אף על פי שאין לברך על תוספת אורה מותר לאשה לברך בביתה על נרות שבת גם כשהחדר כבר מואר במנורות החשמל, כי מנורות החשמל לא הודלקו לכבוד שבת אלא לצורך יום שישי, ובכל אופן המחמירות לכבות את החשמל קודם...

  Thumb
  1 2 3 4 5 6 ...
 
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.