RSS
 • ספירת העומר ושנות חיי האדם

  ט' אייר התשע"ו | תגיות:

  ספירת העומר רומזת לשבעים שנות האדם וכנגד שבעה פסוקים בתנ"ך המתחילים במילת "והוא" . והוא יהיה פרא אדם - כנגד העשור הראשון. והוא אשה בבטוליה יקח - כנגד העשור השני....

  Thumb
 • חיתוך סלט בשבת.

  ט"ז טבת התשע"ו | תגיות:

  כשחותכים בשבת סלט ירקות סמוך לסעודה ביום שבת קודש, יש לחתוך קצת גדולות לצאת מכל ספק מרן הב"י (מרן ראש הישיבה שליט"א בירחון אור תורה טבת התשד"מ סימן ל"ב אות א')

  Thumb
 • פתיחת שקית חלב בשבת.

  ט"ו טבת התשע"ו | תגיות:

  מותר לקרוע בשבת שקית חלב בסכין, אבל במספריים יש להחמיר, ומכל מקום אם מייחד מספריים לחתוך שקיות חלב, ומשונים בצורתן משאר מספריים מותר (מרן ראש הישיבה שליט"א בירחון אור תורה טבת התשד"ם סוף...

  Thumb
 • טיפול שיניים ביום תענית ציבור

  י"ד טבת התשע"ו | תגיות:

  מותר לעשות טפול שניים ביום תענית ציבור, אם ישלו צורך שאף על פי ששוטף פיו במים, מקפיד שלא יבלע כלום לתוך גרונו מהדמים והלכלוך (מרן ראש הישיבה שליט"א בהערות איש מצליח למשנה ברורה סימן תקס"ז...

  Thumb
 • מנהגנו בברכת הבשמים והנר בהבדלה.

  י"ב טבת התשע"ו | תגיות:

  מנהגנו שכל אחד מברך על הבשמים ועל הנרות במוצאי שבת, ולא אחד מברך לכולם ואין עונים אמן כל אחד על ברכת חבירו (מרן ראש הישיבה אור תורה טבת התשד"ם סוף סימן מ"ד)

  Thumb
 • עניית קדיש וקדושה באמצע שניים מקרא

  י"א טבת התשע"ו | תגיות:

  הקורא שניים מקרא ואחד תרגום ושמע קדיש וקדושה ושאר דברים שבקדושה, יש לו להפסיק ולענות אמן (מרן ראש הישיבה שליט"א אור תורה אב התשס"ג)

  Thumb
 • הדלקת נרות שבת כשמנורת החשמל דולקות.

  י' טבת התשע"ו | תגיות:

  אף על פי שאין לברך על תוספת אורה מותר לאשה לברך בביתה על נרות שבת גם כשהחדר כבר מואר במנורות החשמל, כי מנורות החשמל לא הודלקו לכבוד שבת אלא לצורך יום שישי, ובכל אופן המחמירות לכבות את החשמל קודם...

  Thumb
 • באיזה סדר גוזזים ציפורניים.

  ט' טבת התשע"ו | תגיות:

  מנהגנו שלא לקוץ הצפורניים כסדר האצבעות אבל לא מקפידים על הסדר שכתב מור"ם בהגה בתחילת סימן ר"ס. (כן כתב מרן ראש הישיבה שליט"א בהגה לספר נפש חיה הנדפס מחדש עמוד קנ"א)

  Thumb
 • ברכת הריח לאדם מצונן.

  ח' טבת התשע"ו | תגיות:

  בימות החורף שאדם מקורר ויש לו ספק אם הוא מריח את הבשמים במוצאי שבת, הנכון שיריח את הבשמים ואם הריח טוב יברך שוב ויריח שנית (מרן ראש הישיבה שליט"א בהגה לשו"ת עץ שתול סימן ל"ב)

  Thumb
 • למה יצר הרע נמשך?

  ז' טבת התשע"ו | תגיות:

  יצר הרע אינו תאב אלא לדבר שאסור לו (ירושלמי מסכת יומא פרק ו' הלכה ד' הובא באסףהמזכיר ערך יצר הרע)

  Thumb
  1 2 3 4 5 6 ...
 
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.